R’Kok: Gaat de mensheid zichzelf bevrijden? / Kanaal: AS

R’Kok: Gaat de mensheid zichzelf bevrijden?

Kanaal: AS – 23 September 2023 – voor EraOfLight

Opmerking van de channelaar (AS): De eerste keer dat ik deze channeling deed, was R’Kok behoorlijk overstuur en enigszins boos omdat de situatie op aarde maar voortduurde/voortslepen. Als gevolg hiervan was de verstrekte informatie niet superduidelijk (en het was ook geen bevredigende tirade of iets dergelijks). R’Kok en ik kwamen overeen om de channeling een paar dagen later opnieuw te doen. Dit is de tweede, meer nuchtere versie van deze channeling.

Ik schrijf dit om aan te geven dat de galactics niet onaangedaan zijn door wat er op Aarde gebeurt. Het kan ze wel schelen.

Hier is het bericht van vandaag van R’Kok:

Mijn dierbare aardse vrienden,

Dit is R’Kok die spreekt. Ik weet dat de situatie op Aarde erg moeilijk is, en daarom hoop ik dat het relatief goed met jullie gaat.

Er zijn waarschijnlijk ongeveer tienduizend goedhartige wezens die graag gechanneld zouden willen worden, voor elke betrouwbare channelaar op Aarde. Daarom ben ik dankbaar voor de mogelijkheid dat ik opnieuw met jullie kan praten.

Hakann deelde vorige week een belangrijke boodschap, getiteld: “Hakann: ontmaskeren “het bevrijdingsproces moet zo zijn.” Daarin riep hij de hogere grijze hoeden op om zeer snel actie te ondernemen, en zei dat als ze dat niet doen, kunnen de galactics deze hogere grijze hoeden arresteren en hen voor de galactische rechtbank laten verschijnen, hetzij wegens conventionele misdaden, hetzij wegens het breken van de eed.

Dit leidde tot enkele vragen. Redelijk. Ik wil graag wat verduidelijkingen geven en wat context delen.

Ten eerste: als een willekeurige Joe zijn eed breekt, gaan we hem niet arresteren en voor een galactische rechtbank slepen. De situatie met de hogere grijze hoeden was specifiek dat ze gewoonlijk een eed zweerden om de grondwet of het volk te verdedigen, en na hun eed kregen ze macht of bevel over andere mensen. Als ze vervolgens hun eed breken, controleren ze feitelijk andere mensen zonder toestemming of rechtvaardiging. Op dat moment zijn ze de zoveelste controleur, die de vrije wil van andere mensen schendt.

Dus als je er de voorkeur aan geeft, in plaats van de eedbrekende grijze hoeden van hogerhand voor een galactische rechtbank te slepen, kun je het ook zien als: die mensen voor een galactische rechtbank slepen die mensen zonder rechtvaardiging hebben gecontroleerd of gecommandeerd. En het moment waarop ze hun eed braken om het volk of de grondwet te beschermen, is waarschijnlijk het moment waarop ze controleur werden, die de vrije wil schond.

Een grijze hoed-generaal zou kunnen proberen zichzelf te verdedigen door te zeggen: “Ja, ik heb mijn eed om de grondwet te verdedigen niet nageleefd. De mensen over wie ik leiding bleef geven, kozen er echter vrijwillig voor om onder mij te dienen.” Dat werkt in onze ogen niet echt, omdat de mensen onder hen redelijkerwijs hadden verwacht dat hun superieur zich ook daadwerkelijk aan zijn eed hield. Bovendien kun je in het leger niet echt aan je superieur vragen of hij zijn eed daadwerkelijk nakomt, of hem ongehoorzaam zijn alleen maar omdat je vermoedt dat hij zijn eed misschien niet nakomt. Het is niet zo dat een bevelvoerend officier ooit tegen de mensen onder hem zegt: ‘Ik heb besloten mijn eed te breken om de grondwet te beschermen. Wil je doorgaan met het gehoorzamen van mijn bevelen? Zo niet, geen probleem, je komt niet in de problemen als je nu stopt met het opvolgen van mijn bevelen.”

Dus ja, als een grijze hoed-generaal of een grijze hoed-president zijn eed breekt, maar vervolgens doorgaat met het bevelen van mensen of het schrijven van wetten die mensen controleren, dan zijn ze feitelijk een controleur, die de vrije wil schendt. En dat is zeker iets waarvoor we ze voor een galactische rechtbank kunnen slepen. We zeggen natuurlijk niet dat deze mensen automatisch schuldig zijn. We zeggen alleen dat dit voldoende basis is voor een rechtszaak.

Ten tweede, zoals ik later in dit bericht gedetailleerder zal uitleggen, zullen we ofwel niet direct ingrijpen en ook de hogere grijze hoeden niet arresteren; Of we gaan direct ingrijpen en zowel de hogere grijze als de zwarte hoeden arresteren. Met “ingrijpen” bedoelen we zoiets als het overnemen van jullie reguliere media en/of het arresteren van bepaalde aardse mensen. Wat we dus niet gaan doen is de hogere grijze hoeden arresteren, terwijl we de zwarte hoeden op hun plaats laten.

Vervolgens hebben sommige mensen gevraagd: welk recht hebben jullie überhaupt om op deze manier in te grijpen? Nou, goede vraag.

Op Aarde zou het theoretisch moeten werken, namelijk dat de wet bepaalt wat wel en niet gebeurt. Dit is feitelijk niet waar; wat bepaalt wat er op Aarde gebeurt, is macht, geld en de wil om te handelen. In de praktijk is de wet meer een instrument dat de duistere controleurs gebruiken om de bevolking te controleren, waarbij de duistere controleurs zelf de wet overtreden wanneer dat hen uitkomt. Maar theoretisch bepaalt de wet wat wel en niet gebeurt.

Hoe het voor ons, positieve galactics, werkt, is dat we in de eerste plaats de Bron dienen. En dit is geen theoretische lippendienst; velen van ons kunnen letterlijk met de Bron praten en vragen wat hij wil. Meestal is de Bron erg afstandelijk en geeft geen instructies. Als de Bron ons echter vraagt iets te doen, dan is dat wat we gaan doen.

Als de Bron geen verzoeken heeft, hebben we in de tweede plaats heel weinig galactische wetten. Wij vinden dat als je de samenleving goed inricht en iedereen heeft wat hij nodig heeft en als iedereen in vrijheid kan leven, je niet veel wetten nodig hebt. Toch is een voorbeeld van een galactische wet: je mag een ander niet rechtstreeks schade toebrengen, tenzij je daar een hele goede reden voor hebt (bijvoorbeeld zelfverdediging of het verdedigen van onschuldigen).

We weten ook dat de Bron van bepaalde dingen houdt, zoals dat mensen veel gelegenheid hebben om hun vrije wil uit te oefenen. Wij galactica proberen die dingen te promoten waar de Bron van houdt.

Er bestaat een misvatting dat de Bron helemaal geen voorkeuren heeft. Dit is niet waar. Als dat het geval was, zou de Bron überhaupt nooit iets hebben gecreëerd.

Ja, de Bron is meestal afwachtend. Maar de Bron vindt het bijvoorbeeld prettig als mensen veel mogelijkheden hebben om hun vrije wil uit te oefenen. Iemand die “veel gelegenheid heeft om zijn vrije wil uit te oefenen” is iemand die je als vrij zou beschouwen. Omgekeerd is een voorbeeld van iemand met weinig gelegenheid om zijn vrije wil uit te oefenen een slaaf. Een slaaf kan zijn meester ongehoorzaam zijn, maar dan wordt hij gestraft of vermoord. Technisch gezien kan niemand jullie vrije wil van jullie afnemen, maar mensen kunnen zeker de mogelijkheden beperken die ullie hebben om je vrije wil uit te oefenen.

De Bron geeft er de voorkeur aan dat mensen vrij zijn boven slavernij, of met andere woorden: de Bron vindt het prettig als mensen veel gelegenheid hebben om hun vrije wil uit te oefenen. Waarom? Omdat de Bron de arme persoon is die tot slaaf is gemaakt. Bovendien ervaren zowel de individuele persoon als het universum als geheel een meer metaforische groei wanneer mensen veel gelegenheid hebben om hun vrije wil uit te oefenen. Het universum is interessanter als iedereen veel mogelijkheden heeft om uit vrije wil keuzes te maken. Een universum waarin slechts een paar meesters veel keuzevrijheid hebben en alle anderen een slaaf zijn, is niet erg interessant en leidt niet tot veel metaforische groei. De Bron is er niet op tegen dat er gedurende een bepaalde periode op een bepaalde plek een bepaalde hoeveelheid lijden is – ook dat leidt tot groei – maar het kan zeker ook zo zijn dat de Bron vindt dat een bepaalde plek te veel lijden heeft gekend, te lang. De Aarde is zo’n voorbeeld.

Dus we hebben directe verzoeken van de Bron besproken, de galactische wet en wij galactische mensen die in het algemeen proberen dingen te promoten die de Bron goed vindt. Ten vierde vinden wij, positieve galactici, het natuurlijk prettig als mensen vrij zijn en mensen niet lijden. Belastingheffing en censuur op Aarde zien er voor ons beide uit als schendingen van de vrije wil. Om nog maar te zwijgen van het feit dat duistere controlleurs soms opzettelijk jullie voedsel en water vergiftigen, en soms gewoon mensen vermoorden die voor hen bedreigend worden. Er zijn dus duidelijke schendingen van de vrije wil. Mensen hebben ook niet echt het vermogen om niet in te stemmen, of om gerechtigheid te krijgen als hun vrije wil wordt geschonden. Daarom hebben veel aardse mensen ons, galactische mensen, rechtstreeks gevraagd om in te grijpen, en dat is inderdaad wat velen van ons heel graag zouden willen doen. Wij willen een einde maken aan jullie lijden en onze aardse broeders en zusters fysiek ontmoeten. We weten dat elke dag miljarden mensen lijden en dat sommige kinderen letterlijk worden gemarteld of vermoord. Wij willen hier een einde aan maken.

Dus om samen te vatten: wij galactica staan in dienst van de Bron. Als de Bron ons rechtstreeks vraagt iets te doen, dan doen we dat. Als de Bron geen direct verzoek doet, wat meestal het geval is, volgen we de galactische wet. We proberen ook dingen te doen waarvan we weten dat de Bron dit geweldig zal vinden, zoals ervoor zorgen dat mensen veel gelegenheid hebben om hun vrije wil uit te oefenen. En natuurlijk vinden we het prettig als mensen vrij zijn en niet lijden.

Laten we door deze lens naar de Aarde kijken. Heeft de Bron een direct verzoek gedaan? Ja, de Bron heeft ons gevraagd om ervoor te zorgen dat de mensen op Aarde in de nabije toekomst vrij zullen zijn. Dat geeft ons op zichzelf voldoende rechtvaardiging om op Aarde in te grijpen, en te doen wat wij denken dat er gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat de mensen op Aarde inderdaad vrij zijn.

Het volgen of dienen van een godheid heeft een slechte reputatie op Aarde gekregen, omdat eerlijk gezegd veel van jullie godheden grijze of duistere wezens zijn, en bovendien beweren bepaalde mensen ten onrechte dat ze voor bepaalde goden spreken. Het volgen of dienen van de Bron is echter prima en werkt goed, omdat de Bron niet slecht is en mensen niet op duistere paden leidt. En als je eenmaal een substantiële groep mensen hebt die met de Bron kunnen praten zoals wij, kunnen mensen niet langer ten onrechte beweren namens de Bron te spreken.

Dus de Bron heeft ons gevraagd de mensen op aarde te helpen, en dat zullen we ook doen, en dit heeft voorrang op de galactische wet. Laten we toch eens naar de galactische wet kijken. Bestaat er een galactische wet die zegt dat we niet kunnen ingrijpen? Nee, er is er geen. We hebben eigenlijk geen wet op niet-inmenging. We hebben niet zoiets als de Eerste Richtlijn van Star Trek. Waarom zouden we een wet maken die zegt dat we onder geen enkele omstandigheid mogen ingrijpen om andere mensen te helpen? Er zijn gemakkelijk voorbeelden te bedenken waarbij ingrijpen duidelijk noodzakelijk is en deze wet er dus toe zou leiden dat andere mensen zonder reden zouden lijden. Waarom zouden we daarom zo’n wet maken?

Dat gezegd hebbende, willen we wel dingen doen die Bron wil dat er gebeuren. En in deze categorie is het waar dat als de mensen op een bepaalde planeet een redelijke mate van vrijheid hebben, ons ingrijpen hun mogelijkheden om hun eigen vrije wil uit te oefenen heel goed kan beperken. Zelfs als we een redelijk vrij volk technologie of kennis aanreiken die hun dagelijkse taken vermindert en die hen theoretisch meer kansen zou moeten geven om hun vrije wil uit te oefenen, dan kan dit in de praktijk leiden tot een uiteindelijke ineenstorting, waardoor hun kansen om hun vrije wil uit te oefenen feitelijk afnemen. Atlantis is een voorbeeld: we hebben jullie te snel te veel technologie en kennis gegeven, en we hebben te veel van jullie problemen voor jullie opgelost, en de resulterende samenleving was niet stabiel en stortte in. Terwijl we hebben waargenomen dat als een groep mensen hun eigen problemen oplost, dan zullen ze een samenleving opbouwen die stabiel is. Daarom zijn we geneigd huiverig te zijn om direct in te grijpen.

Het is gemakkelijk om te wijzen op mensen die lijden en te zeggen “daarom moeten we ingrijpen.” Veel galactici hebben dit argument in de loop van de millennia naar voren gebracht. Maar kunnen jullie je zelfs de hoeveelheid lijden voorstellen die werd veroorzaakt doordat wij galactische wezens te veel tussenbeide kwamen in de tijd van Atlantis en bijdroegen aan die val? Als we toen niet al te veel hadden ingegrepen, zou je nu waarschijnlijk al in een soort paradijs leven. Onze overmatige interventie in Atlantis leidde tot duizenden jaren van lijden. Daarom letten we er heel goed op dat we niet te veel ingrijpen.

Dus met betrekking tot de Aarde is ons voornaamste doel ervoor te zorgen dat jullie vrij zijn, want dat is wat de Bron heeft verordend. Er is geen galactische wet die ons ervan weerhoudt direct in te grijpen, en zelfs als dat wel het geval zou zijn, geven we voorrang aan verzoeken van de Bron boven de galactische wet. We zijn ons er echter van bewust dat direct ingrijpen kan leiden tot een situatie die niet stabiel is, wat weer tot veel lijden kan leiden. Ons ingrijpen leidt niet altijd tot instabiliteit, maar kan er wel toe leiden. Terwijl als de aardse mensen hun eigen problemen oplossen, ze een samenleving zullen opbouwen die stabiel is.

Nu wij rechtstreeks ingrijpen, hebben we het over zoiets als het overnemen van jullie reguliere media, en/of het arresteren van bepaalde aardse mensen. We hebben het niet over de zonneflits, omdat we de zonneflits niet zelf kunnen activeren. De Bron kan dat zelf doen, of wij galactische mensen kunnen dat doen in combinatie met engelen en bepaalde hemellichamen. Maar tot nu toe hebben noch de Bron, noch de engelen en de hemellichamen hun duim omhoog gestoken voor het veroorzaken van de zonneflits. Daarom hebben we op dit specifieke tijdstip niet de mogelijkheid om de zonneflits te activeren (hoewel dit snel kan veranderen als andere wezens van gedachten veranderen). De keuze die we hebben is dus: interveniëren we of niet?

Als je tien jaar geleden met ons had gesproken, zouden we dit hebben uitgelegd en tot de conclusie zijn gekomen dat we de mensen op aarde moeten steunen en moeilijk op te lossen problemen voor hen moeten oplossen (zoals het omgaan met vijandige galactische wezens). Destijds was er echter een grote kans dat de aardse mens zichzelf zou bevrijden. Daarom leek het ons tien jaar geleden duidelijk dat we niet zelf moesten ingrijpen, afgezien van het ondersteunen en oplossen van moeilijk op te lossen problemen. In plaats daarvan zouden we de aardse mensen de aardse mens moeten laten bevrijden, en de aardse mens een nieuwe samenleving laten bouwen – die dan gegarandeerd stabiel zou zijn.

Vandaag de dag is de mogelijkheid dat jullie jezelf zullen bevrijden aanzienlijk kleiner. Terwijl jullie, lichtwerkers, heel goed hebben gepresteerd en jullie steentje hebben bijgedragen, hebben de grijze hoeden niet echt hun deel van het werk gedaan. Hoewel wij voorstander zijn van vreedzaam burgerprotest, verwachten we daar geen plotselinge enorme golf van. Bovendien is het zelfs op de momenten en plaatsen waar dat gebeurde niet zo dat de mensen hun vrijheid terugkregen. De duistere machthebbers zullen niet opgeven alleen vanwege protesten, of alleen maar omdat sommige mensen bepaalde juridische of wettigheidsargumenten aanvoeren. Uiteindelijk zal de situatie op Aarde niet eindigen totdat sommige mensen eenvoudigweg de duistere machthebbers arresteren. Er is nog steeds een kans dat de grijze hoeden uiteindelijk de duistere controleurs zullen arresteren, maar momenteel is die kans klein.

In feite is de huidige waarschijnlijkheid dat aardse mensen zichzelf bevrijden zo laag dat het feitelijk dichtbij het punt komt dat ons tot de conclusie zou brengen dat we zelf moeten ingrijpen. Dat zou betekenen dat wij jullie media overnemen en/of dat we bepaalde slechteriken arresteren, en dat we de mogelijke instabiliteit riskeren die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Er zijn verschillende redenen waarom we pessimistischer zijn geworden over de bevrijding van de aardse mens. Eén daarvan is Lahaina en het daarmee gepaard gaande gebrek aan actie, onthulling en hulp van de grijze hoeden. Je herinnert je misschien ook dat er in de afgelopen jaren een zekere mate van optimisme was onder lichtwerkers dat slechteriken snel zouden worden gearresteerd en dat er openbaarmaking zou plaatsvinden, maar dit optimisme is in de loop van de tijd afgenomen. Welnu, ons optimisme is in de loop van de tijd ook afgenomen.

Zeker, het is altijd waar geweest dat jullie vrij zullen zijn, en dat is nog steeds zo. Dat staat niet ter discussie. Er is geen toekomstscenario waarin jullie niet vrij zullen zijn. Het is alleen een kwestie van: zal de mensheid zichzelf bevrijden, of moeten we ingrijpen en daardoor mogelijke instabiliteit riskeren?

We hebben onze activiteiten achter de schermen al nog verder opgevoerd. Bovendien was de boodschap van Hakann van vorige week een poging om de mensheid aan te moedigen zichzelf te bevrijden. En sommige hogere grijze hoeden hebben de boodschap van Hakann inderdaad gezien, ook al hebben ze nog niet de actie ondernomen waarop we hoopten. Nogmaals, grijze hoeden: als jullie denken dat jullie hulp nodig hebben bij de massa-arrestaties en openbaarmakingen, praat dan met ons en wij geven jullie graag alle steun die jullie nodig hebben.

Toch kan het zijn dat we op een gegeven moment moeten ingrijpen. Een interventie door ons zou ergens tussen oktober 2023 en ergens in 2026 kunnen plaatsvinden, hoewel de kans klein is dat dit later dan 2026 zal zijn, en een interventie in 2023 onwaarschijnlijk is. Als we ingrijpen, zal dat hoogstwaarschijnlijk in 2024, 2025 of 2026 zijn. Ik begrijp dat velen van jullie elke dag lijden, dus we begrijpen dat vroeg of laat ingrijpen een heel goede zaak zou zijn.

Elke cyclus brengt Hakann tijd door met zijn gezin, en wanneer hij weer aan het werk gaat, controleert hij eerst of er enig teken is dat aardse mensen een substantiële stap hebben gezet om zichzelf te bevrijden. We hopen nog steeds dat jullie jezelf zullen bevrijden. En als jullie jezelf bevrijden, hoeven we geen van de hogere grijze hoeden voor een galactische rechtbank te slepen, noch voor reguliere misdaden, noch voor het breken van de eed. In dit geval zouden we ons gewoon afzijdig houden en de mensheid graag haar eigen keuzes laten maken.

Maar als ik bot ben: de kans dat jullie jezelf op dit punt bevrijden is vrij klein en neemt ook af in de loop van de tijd. Ondertussen kan de situatie op Aarde niet eens worden omschreven als ‘verschrikkelijk in plaats van stabiel’. Zoals jullie beter weten dan ik, worden de zaken op Aarde steeds erger, niet beter. De duistere controleurs voeren hun aanvallen op de menselijke bevolking op. We zien de zaken dus verslechteren, terwijl we niet zien dat de grijze hoeden hun eigen inspanningen in voldoende mate opvoeren. Begrijp me niet verkeerd: de grijze hoeden doen een aantal dingen, maar lang niet op het niveau dat volgens ons nodig is.

Als de keuze gaat tussen rechtstreeks ingrijpen of toekijken hoe je wordt gegenocieerd en tot slaaf wordt gemaakt, dan denk ik dat de keuze voor de hand ligt.

Dus als de kans dat jullie jezelf bevrijden onder een bepaald punt zakt, of als er te veel tijd verstrijkt, dan zullen wij ingrijpen. De Bron heeft bepaald dat jullie vrij zullen zijn, en als dat onze directe tussenkomst vereist, dan zal dat ook zo zijn.

Als we ingrijpen, zullen we waarschijnlijk de meeste of alle hogere grijze hoeden arresteren, hetzij wegens conventionele misdaden, hetzij wegens het breken van de eed. En we slepen ze voor een galactische rechtbank. En natuurlijk zullen we ook de zwarte hoeden arresteren, en we zullen ons best doen om jullie vrijheid en openheid te geven. Want eerlijk gezegd begint het er, vanuit ons standpunt, op te lijken dat zowel grijze als zwarte hoeden jullie vrijheid in de weg staan. Ik zou graag het ongelijk krijgen als de grijze hoeden zich hun eed herinneren en daadwerkelijk het volk of de grondwet verdedigen, maar tot nu toe zie ik het niet.

Tot slot wil ik jullie een vraag stellen. Uiteraard hebben we onze eigen gegevens en methoden om informatie te verzamelen en manieren om de toekomst te voorspellen, maar we zijn nog steeds nieuwsgierig naar jullie perspectief. De vraag is: stel dat er de komende drie jaar geen directe galactische interventie of zonneflits plaatsvindt. Denk je dan dat de aardse mensen zichzelf de komende drie jaar zullen bevrijden door middel van massa-arrestaties en massale onthullingen?

Jullie worden uitgenodigd om te reageren in het commentaargedeelte.

Ondertussen zal ik argumenten blijven aandragen ten gunste van daadwerkelijke interventie op aarde. Nu ben ik slechts een militair adviseur, en ik heb geen grote rode ‘nu ingrijpen’- knop die ik kan indrukken. Toch beloof ik dat ik zal doen wat ik kan om voor jullie vrijheid te werken.

Met liefde,

Jullie Galactische broeder,

R’Kok

Voor een tijdperk van licht

https://www.youtube.com/watch?v=TtStuhCEpO4&ab_channel=YouAreLoved

Deze channelings worden exclusief door de channeler ingediend bij Eraoflight.com. Als je ze elders wilt delen, voeg dan een link toe naar het oorspronkelijke bericht.

Vertaling: wakkeremensen.org