Ontwaak, Een Nieuwe Wereld Is In Opkomst

Ontwaak, Een Nieuwe Wereld Is In Opkomst

Artikelbron: Eraoflight – 27 Juni 2022

Gegroet vrienden! Van hart tot hart in dit moment dat we spreken, Ik ben Kejraj. De informatie die hier wordt uitgedrukt is die van mijn perspectief, mijn standpunt. Want alle waarheid wacht op jou in jouw hart.

Een nieuw licht van de Zon schijnt op Aarde in deze tijd. Een nieuwe energie omhult de Aarde en al haar bewoners. Dit zijn lichtgolven met een hogere frequentie, die grote verandering brengen in het leven op Aarde. Een van deze veranderingen is de onthulling van alle geheimen. Op persoonlijk niveau, van familie, tot lokaal, tot federaal bestuur, en enorme hoeveelheden informatie die duizenden jaren geheim is gehouden door sektes over de hele wereld.

Het licht lost de sluiers op en de leugens die gebruikt zijn om de mensheid meer dan tienduizend jaar in slavernij te houden.

Er is een groep entiteiten, die achter de schermen werken, ze worden zelden betrapt door camera’s. De televisie media, die zij zelf bezitten, geven hen geen aandacht. Deze mensen zijn, naast vele andere dingen, ook biljonairs. Zij bezitten het banksysteem. En de meerderheid van de politici, grote bedrijven, media, enzovoort.

Zij kunnen het zich veroorloven en betalen agenten (hun marionetten) om bepaalde agenda’s naar buiten te brengen en maatschappelijke destabiliserende ideologieën aan de bevolking op te dringen, met als doel chaos, verdeeldheid en uiteindelijk controle. Terwijl sommigen van hen worden gebruikt om grotere agenda’s door te drukken, zoals klimaatverandering, vaccinaties, oorlogen tussen naties.

Het doel van deze entiteiten, die in het duister opereren, is altijd geweest om de mensheid te vernietigen. In het bijzonder de aard en schoonheid van het gezin, en het corrumperen van de vreedzame aard van de mens.

Duizenden jaren lang hebben de duistere elites de mensheid gemanipuleerd en opzettelijk misleid in het aanvaarden van hun valse ideologieën in een poging tot totale controle en eigendom van de Aarde.

De constructies van ras, religie, en het monetaire systeem zijn hun uitvinding. Religie, die in feite de mensheid verder heeft doen afdwalen van de ware Goddelijke Schepper.

De mensheid is geleerd God te vrezen, in plaats van God lief te hebben en niets te vrezen.

God wil niet gevreesd worden. Want de Schepper heeft pure, onvoorwaardelijke liefde voor al zijn kinderen.

Degene die gevreesd wil worden is Satan. Hier spreken we niet over Satan in religieuze zin. Wij spreken over Satan als een uiterst duistere, machtsbeluste, kwaadaardige buitenaardse entiteit.

Het is deze entiteit die wordt aanbeden door zijn boosaardige buitenaardse volgelingen, en de duistere elites van de Aarde die dat pad hebben gekozen. Zij zijn het die jullie religie hebben gegeven, precies het beeld van een angstige, straffende, wraakzuchtige God. Dat is wie jullie aanbidden in jullie Christelijk, Joods en Islamitisch geloof.

Deze entiteit waar we het hier over hebben, is gedwongen niet alleen de controle over de Aarde op te geven, maar over deze hele sector van het melkwegstelsel. Het is hen niet langer toegestaan om ergens anders verdere vernietiging na te streven.

Het idee van rituele (bloed) offers is uitgevonden door deze parasitaire entiteiten.

De kruisiging van Jezus Christus is niets meer dan een energetische implantatie in het bewustzijn van het Menselijk Collectief als een ‘herinnering’ dat als men de ware Goddelijke Schepper zoekt, als men dienstbaar wil zijn aan het Licht, en afwijkt van het duistere pad en het kwaad doen, en het dienen van kwaadwillige entiteiten, je een zware straf te wachten staat. De mensheid is er wonderwel in geslaagd zich te blijven concentreren op het veronderstelde lijden van Jeshua, in plaats van op zijn tijden van vreugde en leringen over verlichting. Waarom? Simpelweg omdat mensen houden van de slachtofferrol, die wederom wordt gepusht door de duisteren. Begrijp alsjeblieft dat de ware Goddelijke Schepper niemand opoffert of straft voor wat dan ook. Het is elke Ziel die zijn eigen ervaringen kiest in elk leven, en zijn eigen ‘schuld’ betaalt.

Een eenvoudige wet van het Universum is dat ieder wezen datgene moet ervaren wat het heeft gecreëerd. Dus als je licht, liefde en vriendelijkheid naar mensen brengt, is dat wat je meer zult aantrekken. Hetzelfde geldt wanneer je lagere frequentie ervaringen naar anderen brengt. Je zult dat ervaren, in dit leven, of ervoor kiezen om die ervaring in een ander leven door te maken.

Nog iets dat door de duisteren is uitgevonden is dat je maar één keer leeft. Dan is het na de ‘dood’ het einde. Het is of de eeuwige hel of de hemel. Weer een poging om de grootsheid van het menselijk leven en bestaan te minimaliseren. Je leeft maar één keer, dus ga je gang en doe schadelijke dingen voor je eigen wezen, want de parasieten voeden zich met je lagere energieën. Feest als een rockster, en drink jezelf dood. Want het duister heeft je energie van ellende nodig om zichzelf in stand te houden.

In werkelijkheid is er geen dood. Jullie zijn de Ziel. Jullie fysieke vat is een voertuig dat jullie, de Ziel, gebruiken om te opereren op een planetair lichaam. De Ziel kiest wanneer zij overgaat naar de volgende levenscyclus, en incarneert in een ander lichaam, na vele levens te hebben doorgebracht op een planeet, dimensie, zul je incarneren op andere planeten en dimensies.

Dit zijn eenvoudige waarheden. Alles wat nodig is, is het loslaten van angst, en openstaan voor nieuwe waarheden, en de dingen vanuit een ander perspectief zien. Het licht van de Ziel door te laten schijnen, en de illusoire muren van de Kunstmatige Matrix te laten instorten, die jullie ervan overtuigd heeft dat jullie gescheiden zijn van de Goddelijke Schepper, dat jullie een tussenpersoon nodig hebben als jullie willen communiceren met de Goddelijke Schepper. Dat is hetzelfde als zeggen dat een kind een kindermeisje nodig heeft om met zijn eigen moeder of vader te communiceren, terwijl hij/zij te allen tijde bij hen aanwezig is.

Er is nooit een offer van iemand nodig om de Goddelijke Schepper te ‘behagen’.

De ware Goddelijke Schepper heeft geen bloedoffer of opoffering van welke aard dan ook nodig. Alleen een zwakke en breekbare entiteit die zich voordoet als God heeft het nodig zich te voeden met de energieën van anderen, en eist aanbidding en offers in hun naam. Dit is waarom de duistere elites oorlogen creëren. Want kwaadwillige entiteiten voeden zich met de energieën van angst en lijden die door mensen worden uitgezonden. Daarom willen de duistere elites het offeren van kinderen wereldwijd legaliseren. Hoewel de dingen niet zo gaan als zij willen.

Ze noemen het abortus. Wat meer dan wat ook, een Satanisch ritueel is. Ze consumeren het vlees en bloed van het kind. Ze gebruiken ook de cellen van het geaborteerde kind om klonen van zichzelf en hun topleden van hun geheime ‘clubs’ te maken. Dit gebeurt met name in de verschillende kamers van het Vaticaan, Hollywood gebouwen, en vele andere plaatsen.

Het Vaticaan, de geboorteplaats van het Christendom, en van de Islam, die werden uitgevonden door de duisterste groep entiteiten. Die ook de bloedigste boeken ooit geschreven samenstelden, de Bijbel en de Koran. Jeshua en Mohammed schonken jullie niet het Christendom en de Islam. Hun leerstellingen werden gemanipuleerd. Zij waren mensen, net als jij en ik. Alleen bereikten zij, door onverzettelijke toewijding, verlichting, verbinding met hun Zielzelf, dus het Universum of God. Zij deelden hun ervaringen, en boodschappen van liefde. Jullie kunnen dit ook doen. Velen op Aarde zijn op dit moment op hetzelfde pad als de oude meesters.

Terwijl de parasitaire entiteiten er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat mensen bereiken wat een paar oude meesters hebben bereikt. Afleidingen creëren op het wereldtoneel, zodat mensen geen tijd in eenzaamheid doorbrengen, en de fluisteringen van de Ziel doorlaten. Gewoon begrijpen dat liefde de weg is. Dezelfde bloedlijn die jullie de evolutietheorie gaf, en zegt dat de Aarde de enige bewoonbare planeet is, gaf jullie ook precies de Abrahamitische religies (de kerk, de moskee, de synagoge). Dezelfde religies offeren al meer dan vijfduizend jaar mensenkinderen op Aarde.

Dit is de reden waarom ongeveer acht miljoen kinderen per jaar wereldwijd worden ontvoerd en verhandeld. De overgrote meerderheid van deze kinderen komt terecht in de handen van de duistere elites, politici, beroemdheden.

Een van de belangrijkste redenen waarom zij Donald Trump 24/7 demoniseerden, is omdat hij hun voedselvoorziening stopzette, opnieuw, kinderen/kinderhandel.

Dezelfde entiteiten hebben de transgender agenda gepusht, door bepaalde mensen te betalen om geslachtsveranderingen te ondergaan en hen media-aandacht te geven, en zo verwarde mensen te manipuleren, die genezing nodig hebben, in plaats van hen te brengen tot het haten van het lichaam waarin ze geboren zijn. Het zijn dezelfde mensen die pedofilie proberen te normaliseren, en het als een seksuele voorkeur bestempelen.

Deze parasieten verwijzen naar bacteriën op Mars als “leven”. Terwijl ze een kind in de baarmoeder van de moeder een foetus noemen.

Ze betalen wetenschappers en doktoren om de klimaatveranderingsagenda door te drukken, en voor dodelijke vaccinaties, terwijl ze heel goed weten dat ze niets geven om het welzijn van Moeder Aarde of haar bewoners.

Na duizenden jaren van duisternis in de wereld, komt er nu een einde aan. Al hun spelletjes komen tot een einde. Dit is waar we nu zijn. Het is niet het einde van de wereld. Het is het einde van de duisternis in de wereld. Want met de hogere frequentie energieën die de Aarde binnenkomen van de Galactische Centrale Zon via onze Zon, moet alles wat bestaat binnen de lagere frequentiebanden getransmuteerd worden, het hogere licht integreren, of de Aarde helemaal verlaten, en hun reis van dualiteit elders voortzetten. De duisteren weten dit, dus denken ze dat ze iets kunnen doen om te voorkomen dat deze verandering plaatsvindt. Dat is er niet. Niets kan deze verschuiving van de Aarde en de mensheid naar de hogere rijken van licht stoppen.

De duistere elites van de Aarde zouden millennia lang verantwoording moeten afleggen aan niet-menselijke opperheren. De overgrote meerderheid van deze overheersers hebben de Aarde verlaten en hun marionetten in de jaren 90 in de steek gelaten. De kleine rest van hen vertrok in de laatste twee decennia.

Wat we nu op Aarde hebben zijn een paar heersers die in paniek zijn, verloren zonder hun meesters, want zij weten dat hun einde is gekomen.

In hun laatste dagen proberen deze wezens zoveel mogelijk chaos te veroorzaken om de trillingsfrequentie van de Aarde laag te houden, in een poging het onvermijdelijke uit te stellen. Ze blijven falen, naarmate het Menselijk Collectief in bewustzijn stijgt, beginnen meer mensen het bedrog te zien. De plannen en acties van de Duisternis hebben hun effect verloren.

De toename van massa schietpartijen in de afgelopen jaren is een creatie van deze gestoorde wezens, die herhaaldelijk zijn tegengehouden door de Galactische Federatie van Licht om een nucleaire oorlog te beginnen, en alles wat zou leiden tot een nieuwe wereldoorlog. Dus nemen ze hun toevlucht tot schade op kleinere schaal om angst aan te jagen in de hoop dat mensen hun vrijheden opgeven.

Massale schietpartijen worden niet alleen uitgevoerd door die ene dader die je op het nieuws ziet. Deze kwetsbare individuen, die medicijnen slikken voor verschillende mentale condities, zijn het doelwit van jullie CIA en FBI agenten. Die ook gerichte energiewapens gebruiken om de hersenen te bestoken met verschillende laserfrequenties, die de normale functie van de neuronen verstoren, wat leidt tot de verwarring en het breekpunt van het individu.

De overgrote meerderheid van de mensen is begonnen deze gebeurtenissen in twijfel te trekken. En opnieuw beginnen ze te begrijpen dat er iemand anders achter deze valse vlaggen zit.

Het is echt tijd om alles in vraag te stellen. Om alles wat je geleerd is in twijfel te trekken. Je moet elke tak van de zogenaamde wetenschap in twijfel trekken. Laat al je angst los. Twijfel aan de overdreven religieuze beweringen die hun oorsprong hebben in het Vaticaan en (het oude) Egypte. Want wat jullie door het systeem is verteld, is niets meer dan een afwijking van de echte waarheid, die opzettelijk verborgen is gehouden, zodat het duister controle heeft over de mensheid. Hoe meer mensen ontwaken, hoe zwakker het duister wordt.

Ik zou zeggen, trek je overtuigingen in twijfel. Maar meer dan 90% van wat je gelooft, is niet uit jezelf voortgekomen. Het is je aangeleerd. Het werd in je geest geplaatst door invloeden van buitenaf terwijl je je ontwikkelde vanaf je kindertijd. Met name culturele gewoonten, religie en het onderwijssysteem (indoctrinatie).

Nu is het tijd om de ketenen te verbreken en je vrijheid op te eisen. Beëindig de cycli van oude patronen. Het is tijd om de cyclus van onwetendheid te beëindigen, en open te staan voor nieuwe, hogere waarheden. Ga naar binnen en zoek de wijsheid die deel uitmaakt van je eigenlijke essentie, van je Ziel, die wacht op je terugkeer naar en in het Hartcentrum. Het is daar, in het hart, dat je opnieuw de verbinding en Eenheid zult beseffen en voelen met dat wat je God noemt, of Al Dat Is.

De tijd is gekomen om uit het geheugenverlies te stappen, de stekker uit de programmering van de matrix te trekken en te ontwaken, want er is een nieuwe wereld aan het ontstaan. Ontwaak voor de goddelijkheid in jezelf, voor de goddelijkheid van het Universum, en sta op als de spirituele wezens die jullie zijn.

Dat is alles voor vandaag!

Kanaal: onbekend

Vertaling: wakkeremensen.org