Ontwaak, Een Nieuwe Wereld Is Aanstaande. / Door: Kejraj

 

Ontwaak, Een Nieuwe Wereld Is Aanstaande.

Door: Kejraj – 7 Februari 2023 – voor: www.EraofLight.com

Gegroet vrienden! Van hart tot hart in dit moment dat we spreken, ik ben Kejraj. De informatie die hier wordt uitgedrukt is die van mijn perspectief, mijn standpunt. Want alle waarheid wacht op jullie in jullie hart. Stem af op het licht in jezelf.

Een nieuw licht van de Zon schijnt nu op Aarde. Een nieuwe energie omhult de Aarde en al haar inwoners. Dit zijn lichtgolven met een hogere frequentie, die grote veranderingen brengen in het leven op Aarde. Een van deze veranderingen is de onthulling van alle geheimen. Op persoonlijk niveau, van familie, tot lokale, tot federale overheid, en enorme hoeveelheden informatie die duizenden jaren geheim is gehouden door sektes over de hele wereld.

Het licht lost de sluiers op en de leugens die de mensheid al meer dan tienduizend jaar in hun greep houden.

Er is een groep entiteiten, die achter de schermen werken, ze worden zelden betrapt door camera’s. De televisiemedia die zij zelf bezitten, geven hen geen aandacht. Deze mensen, onder andere, zijn ook biljonairs. Ze bezitten het banksysteem. En de meerderheid van de politici, grote bedrijven, media, enzovoort.

Ze kunnen het zich veroorloven en betalen agenten (hun marionetten), om bepaalde agenda’s openbaar te maken. Terwijl sommigen van hen worden gebruikt om grotere agenda’s door te drukken, zoals klimaatverandering, vaccinaties, oorlogen tussen naties.

Het doel van deze entiteiten, die in het donker opereren, is altijd geweest om de mensheid te vernietigen. Vooral de aard en schoonheid van het gezin, en het corrumperen van de vreedzame aard van de mens.

Duizenden jaren lang hebben de duistere elites de mensheid gemanipuleerd en opzettelijk misleid om hun valse ideologieën te accepteren, in een poging tot totale controle en eigendom van de Aarde.

De constructies van ras, religie en het monetaire systeem zijn hun uitvinding. Religie, die in feite de mensheid verder heeft verwijderd van de ware Goddelijke Schepper, is hun uitvinding.

De mensheid is geleerd God te vrezen, in plaats van God lief te hebben en niets te vrezen. De mensheid is geleerd God te zoeken in bepaalde gebouwen, die vermomd zijn als plaatsen van vrede, terwijl het in feite Satanische tempels zijn, want het idee zelf van offers is Satanisch, en dat is alles waar je over hoort, vooral in de Abrahamitische godsdiensten.

Een vonk van God is in jullie hart. Gods woord is in jullie hart en ziel. Daarom is de huidige maatschappij één grote afleidingsfabriek, zodat jullie je blijven richten op de buitenwereld, en vergeten naar binnen te gaan.

God wil niet gevreesd worden. Want de Schepper heeft pure, onvoorwaardelijke liefde voor al zijn kinderen.

Degene die gevreesd wil worden is Satan. We spreken hier niet over Satan in religieuze zin. We spreken over Satan als een extreem duistere, machtshongerige, kwaadaardige buitenaardse entiteit.

Het is deze entiteit die wordt aanbeden door haar kwaadaardige buitenaardse volgelingen, en de duistere elites van de Aarde die dat pad hebben gekozen. Zij zijn het die jullie religie gaven, precies het beeld van een angstige, straffende, wraakzuchtige God. Dat is wie jullie aanbidden in jullie Christelijke, Judese en Islamitische geloven.

Deze entiteit waarover we spreken, is gedwongen om niet alleen de controle over de Aarde op te geven, maar over deze hele sector van het heelal. Het is hen niet langer toegestaan om ergens anders verdere vernietiging na te streven.

Het idee van rituele (bloed)offers is uitgevonden door deze parasitaire entiteiten.

De kruisiging van Jezus Christus is niets meer dan een energetisch implantaat in het bewustzijn van het Menselijk Collectief als een ‘herinnering’ dat als men de ware Goddelijke Schepper zoekt, als men het Licht van dienst wil zijn, en afwijkt van het duistere pad en het kwade doen, en het dienen van kwaadaardige entiteiten, men een zware straf tegemoet gaat.

De mensheid heeft er geweldig werk van gemaakt om haar aandacht gericht te houden op het vermeende lijden van Jeshua, in plaats van op zijn tijden van vreugde en zijn werkelijke leringen over verlichting. Waarom? Simpelweg omdat de mens houdt van de slachtofferrol, die wederom door de duisteren wordt gepusht. Begrijp alsjeblieft dat de ware Goddelijke Schepper niemand opoffert of straft voor wat dan ook. Het is elke Ziel die in elk leven zijn eigen ervaringen kiest en zijn eigen ‘schuld’ betaalt.

Een eenvoudige wet van het Universum is dat elk wezen moet ervaren wat het heeft gecreëerd. Dus als je licht, liefde en vriendelijkheid naar mensen brengt, zul je daar meer van aantrekken. Hetzelfde geldt wanneer je ervaringen met een lagere frequentie naar anderen brengt. Je zult dat ervaren, in dit leven, of ervoor kiezen die ervaring in een ander leven mee te maken.

Nog iets dat door de duisteren is uitgevonden, is dat je maar één keer leeft. Na de ‘dood’ is het afgelopen. Het is of de eeuwige hel of de hemel. Weer een poging om de grootsheid van het menselijk leven en bestaan te minimaliseren. Je leeft maar één keer, dus ga je gang en doe schadelijke dingen met je eigen wezen, want de parasieten voeden zich met je lagere energieën. Feest als een rockster, en drink jezelf dood. Want het duister heeft jouw energie van ellende nodig om zichzelf in stand te houden.

In werkelijkheid is er geen dood. Jij bent de Ziel. Je fysieke voertuig is een voertuig dat jij, de Ziel, gebruikt om op een planetair lichaam te werken. De Ziel kiest wanneer het zal overgaan naar de volgende levenscyclus, en incarneert in een ander lichaam, na vele levens op een planeet, dimensie, zul je incarneren op andere planeten en dimensies.

Dit zijn eenvoudige waarheden. Alles wat nodig is, is het loslaten van angst, en openstaan voor nieuwe waarheden, en de dingen vanuit een ander perspectief zien. Het licht van de Ziel laten doorschijnen, en de illusoire muren van de Kunstmatige Matrix laten instorten, die jullie ervan heeft overtuigd dat jullie gescheiden zijn van de Goddelijke Schepper, dat jullie een tussenpersoon nodig hebben als jullie met de Goddelijke Schepper willen communiceren. Dat is hetzelfde als zeggen dat een kind een kindermeisje nodig heeft om met zijn eigen moeder of vader te communiceren, terwijl hij/zij te allen tijde bij hen aanwezig is.

Er is nooit iemands offer nodig om de Goddelijke Schepper te ‘behagen’.

De ware Goddelijke Schepper heeft geen bloedoffer of opoffering van welke aard dan ook nodig. Alleen een zwakke en fragiele entiteit die zich voordoet als God moet zich voeden met de energieën van anderen, en eist aanbidding en offers in zijn naam. Daarom creëren de duistere elites oorlogen. Want kwaadaardige entiteiten voeden zich met de energieën van angst en lijden die mensen uitstralen. Daarom willen de duistere elites het offeren van kinderen wereldwijd legaliseren. Hoewel de dingen niet op hun manier gaan.

Ze noemen het abortus. Wat meer dan wat dan ook, een Satanisch ritueel is. Ze consumeren het vlees en bloed van het kind. Ze gebruiken ook de cellen van het geaborteerde kind om klonen van zichzelf en hun topleden van hun geheime “clubs” te maken. Dit gebeurt met name in de verschillende kamers van het Vaticaan, Hollywood gebouwen, en vele andere plaatsen.

Het Vaticaan, de geboorteplaats van het Christendom, en van de Islam, die werden uitgevonden door de duisterste groep entiteiten. Die ook de bloedigste boeken ooit geschreven hebben, de Bijbel en de Koran. Jeshua en Mohammed gaven jullie het Christendom en de Islam niet. Dit is de waarheid, en alleen iemand die gehersenspoeld is en in angst leeft, zal dit ontkennen. Hun leer werd gemanipuleerd. Ze waren menselijk, zoals jij en ik. Het is alleen dat zij door onverzettelijke toewijding verlichting bereikten en zich verbonden met hun Zielzelf, dus het Universum of God. Zij deelden hun ervaringen, en boodschappen van liefde. Jij kunt dit ook doen. Velen op Aarde zijn op dit moment op hetzelfde pad als de oude meesters.

Terwijl de parasitaire entiteiten er alles aan doen om te voorkomen dat mensen bereiken wat enkele oude meesters bereikten. Het creëren van afleidingen op het wereldtoneel, zodat mensen geen tijd in eenzaamheid doorbrengen en de fluisteringen van de Ziel doorlaten. Gewoon begrijpen dat liefde de weg is. Dezelfde bloedlijn die jullie de evolutie theorie gaf, en zegt dat de Aarde de enige bewoonbare planeet is, gaf jullie ook precies de Abrahamitische religies (de kerk, moskee, synagoge). Dezelfde offeren al meer dan vijfduizend jaar menselijke kinderen op Aarde.

Daarom worden er jaarlijks ongeveer acht miljoen kinderen wereldwijd ontvoerd en verhandeld. De overgrote meerderheid van deze kinderen eindigt in de handen van de duistere elites, politici, beroemdheden.

Een van de belangrijkste redenen waarom ze Donald Trump 24/7 demoniseerden, is omdat hij hun voedselvoorziening afsloot, opnieuw kinderen/kinderhandel.

Dezelfde entiteiten hebben de transgender agenda doorgedrukt, door bepaalde mensen te betalen om geslachtsveranderingen door te voeren en hen media-aandacht te geven, waardoor verwarde mensen, die genezing nodig hebben, gemanipuleerd worden en in plaats daarvan het lichaam waarin ze geboren zijn gaan haten. Het zijn dezelfde die pedofilie proberen te normaliseren, en het als seksuele voorkeur bestempelen.

Deze parasieten noemen bacteriën op Mars “leven”. Terwijl ze een kind in de moederschoot een “foetus” noemen.

Ze betalen wetenschappers en artsen om de agenda voor klimaatverandering door te drukken, en voor dodelijke vaccinaties, terwijl ze heel goed weten dat het welzijn van Moeder Aarde en haar bewoners hen geen barst kan schelen.

Na duizenden jaren van duisternis in de wereld, komt er een einde aan. Al hun spelletjes lopen ten einde. Dit is waar we nu zijn. Het is niet het einde van de wereld. Het is het einde van de duisternis in de wereld. Want met de hogere frequentie-energieën die de Aarde binnenkomen vanuit de Galactische Centrale Zon via onze Zon, moet alles wat bestaat binnen de lagere frequentiebanden worden getransmuteerd en het hogere licht integreren, of de Aarde helemaal verlaten en hun reis van dualiteit elders voortzetten. Het duister weet dit, dus denken zij dat zij iets kunnen doen om deze verandering te voorkomen. Dat is er niet. Niets kan deze verschuiving van de Aarde en de mensheid naar de hogere rijken van licht tegenhouden.

De duistere elites van de Aarde zouden duizenden jaren lang verantwoording moeten afleggen aan niet-menselijke opperheren. De overgrote meerderheid van deze opperheren hebben de Aarde verlaten en hun marionetten achtergelaten in de jaren 90. De kleine rest van hen vertrok in de laatste twee decennia.

Wat we nu op Aarde hebben zijn een paar heersers die in paniek zijn, verloren zonder hun meesters, want ze weten dat hun einde is gekomen.

In hun laatste dagen proberen deze wezens zoveel mogelijk chaos te veroorzaken om de trillingsfrequentie van de Aarde laag te houden, in een poging het onvermijdelijke uit te stellen. Ze blijven falen, nu het Menselijk Collectief stijgt in bewustzijn, beginnen meer mensen het bedrog te zien. De plannen en acties van de duisteren hebben hun effect verloren.

De toename van massale schietpartijen in de afgelopen jaren is een creatie van deze gestoorde wezens, die herhaaldelijk door de Galactische Federatie van Licht zijn verhinderd om een nucleaire oorlog te beginnen, en alles wat tot een andere wereldoorlog zou leiden. Dus nemen ze hun toevlucht tot kleinschalige schade om angst te zaaien in de hoop dat mensen hun vrijheden opgeven.

Massale schietpartijen worden niet alleen uitgevoerd door die ene dader die je op het nieuws ziet. Deze kwetsbare individuen, die medicijnen slikken voor verschillende geestelijke aandoeningen, zijn het doelwit van jullie CIA en FBI agenten. Die ook gerichte energiewapens gebruiken om de hersenen te bestoken met verschillende laserfrequenties, die de normale werking van neuronen verstoren, wat leidt tot verwarring en het breekpunt van het individu.

De overgrote meerderheid van de mensen zijn deze gebeurtenissen in twijfel gaan trekken. En beginnen te begrijpen dat er iemand anders achter deze valse vlaggen zit.

Het is echt tijd om alles in vraag te stellen. Om alles wat je geleerd is in vraag te stellen. Je moet elke tak van de zogenaamde wetenschap in twijfel trekken. Laat al je angst los. Trek de overdreven religieuze claims in twijfel, die hun oorsprong vinden in het Vaticaan en het (oude) Egypte. Want wat jullie door het systeem is verteld, is niets meer dan een afwijking van de echte waarheid, die met opzet verborgen is gehouden, zodat het duister controle heeft over de mensheid. Hoe meer mensen ontwaken, hoe zwakker het duister wordt.

Ik wil zeggen dat je je overtuigingen in twijfel moet trekken. Maar meer dan 90% van wat je gelooft kwam niet uit jezelf. Het werd je geleerd. Het werd in je geest geplaatst door invloeden van buitenaf toen je je als kind ontwikkelde. Vooral culturele gebruiken, religie en het opvoedingssysteem.

Nu is het tijd om de ketens te verbreken, en je vrijheid terug te winnen. Beëindig de cycli van oude patronen. Het is tijd om de cyclus van onwetendheid te beëindigen, en open te staan voor nieuwe, hogere waarheden. Ga naar binnen en zoek de wijsheid die deel uitmaakt van je essentie, van je Ziel, die wacht op je terugkeer naar en in het Hartcentrum. Daar, in het hart, zul je opnieuw de verbinding en de Eenheid realiseren en voelen met dat wat je God noemt, of Al Wat Is.

De tijd is gekomen om uit het geheugenverlies te breken, de stekker uit de programmering van de matrix te trekken en te ontwaken, want een nieuwe wereld is in aantocht. Ontwaak tot de goddelijkheid in jezelf, tot de goddelijkheid van het universum, en sta op als de spirituele wezens die jullie zijn.

Dat is alles voor vandaag!

Kejraj

www.EraofLight.com

Vertaling: wakkeremensen.org