Hakann: We zullen waarschijnlijk ingrijpen in 2024 of 2025

 

Hakann: We zullen waarschijnlijk ingrijpen in 2024 of 2025

Kanaal: AS – 29 September 2023 – voor EraOfLight

Mijn dierbare broeders en zusters,

Dit is Hakann die spreekt. Ik groet je in vrede en liefde.

Ik weet dat de tijden op jullie planeet ongelooflijk zwaar zijn. En toch begrijp ik ook dat ik dit alleen enigszins intellectueel weet. Dat is lang niet hetzelfde als er doorheen leven.

Om deze reden hebben we de commentaren gelezen, gedeeld en bestudeerd en besproken die je onder onze laatste twee berichten hebt geplaatst, namelijk “Hakann: het ontkrachten van “het bevrijdingsproces moet op deze manier verlopen”” en “R’Kok: Gaat de mensheid zichzelf bevrijden?” Hartelijk dank voor jullie gedachten. Het helpt ons het leven op aarde een beetje beter te begrijpen. Het heeft ons ook geholpen ons beleid te hervormen om de wil van de mensen op aarde beter te weerspiegelen, zoals we later in deze boodschap zullen bespreken, want het zijn tenslotte jullie samenleving en jullie levens waar we het hier over hebben.

Om een idee te krijgen van hoe het leven op aarde eruit zou kunnen zien, hebben we ook geluisterd naar mensen die op donkere werelden hebben geleefd, zoals R’Kok. Sommigen van jullie zijn tijdens jullie slaap ook aanwezig op onze schepen, en we hebben jullie gevraagd hoe het leven op aarde is en wat jullie vinden dat we moeten doen.

Sommige mensen hebben er in het commentaargedeelte op gewezen dat wij galactische wezens emotioneel getekend kunnen zijn door overmatig ingrijpen tijdens Atlantis (en op andere werelden). Goed punt, ik denk dat er wel een kern van waarheid in kan zitten. Dit hadden we al eerder opgemerkt, maar ik heb hier nogmaals de aandacht op gevestigd en iedereen in besluitvormende posities aangeraden een genezer te bezoeken om te controleren of zij hier nog enige emotionele disbalans hebben. We herinneren ons onze vorige levens en dus onze over-interventies uit het verleden goed, wat ook betekent dat trauma’s uit vorige levens die nogal behoorlijk blijven hangen. Er is sprake van enige maatschappelijke genezing en maatschappelijke ontzorging waar we doorheen werken.

Toch denk ik niet dat onze onwil om in te grijpen alleen maar een emotioneel trauma aan onze kant is. Ik denk dat dit misschien een klein deel ervan is, maar ik denk niet dat dit het grootste deel ervan is.

Voor jullie lijkt het misschien voor de hand liggend dat vandaag ingrijpen de beste oplossing is. Een jaar wachten betekent echter dat er een redelijke waarschijnlijkheid is dat de mensheid zichzelf zal bevrijden – de grijze hoeden doen bepaalde dingen achter de schermen en het bewustzijn van de mensheid stijgt. Het is dus niet onmogelijk dat de mensheid zichzelf bevrijdt zonder actie van de grijze hoeden. Een tussenkomst van ons zou onnodig kunnen zijn, als blijkt dat de mensheid zichzelf zonder ons bevrijdt. En in een onwaarschijnlijk maar ook niet onmogelijk scenario zou een nodeloze interventie van onze kant voor bijvoorbeeld honderd jaar instabiliteit en lijden kunnen veroorzaken. Een jaar lijden nu om mogelijk honderd jaar lijden te voorkomen, kan de moeite waard zijn. Ik begrijp dat jullie het er misschien niet mee eens zijn, maar onthoud dat jullie de huidige pijn diep ervaren, terwijl het potentiële lijden dat wordt veroorzaakt door een overmatige interventie voor jullie heel abstract is. Iemand met hevige pijn geeft duidelijk meer om zijn huidige pijn dan om potentiële toekomstige pijn. We voelen echter ook een verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties, die misschien wel de prijs zullen moeten betalen als we nu te veel ingrijpen.

In wezen hebben we een interventiedilemma, en dat is feitelijk het volgende: hoe weeg je het huidige lijden van miljarden mensen af tegen het potentiële lijden dat veroorzaakt zou kunnen worden doordat wij mogelijk te veel ingrijpen en mogelijk instabiliteit veroorzaken? Er bestaat een zekere waarschijnlijkheid dat de mensheid zichzelf toch zal bevrijden, en dus zou onze interventie voor niets potentiële instabiliteit kunnen veroorzaken.

Aan de ene kant hebben we dus het huidige lijden. Aan de andere kant is er een relatief lange periode van potentieel lijden die kan ontstaan doordat we te veel ingrijpen. Wat is erger? En op welk punt komen we tussen beide om een einde te maken aan het huidige lijden? Welnu, dit kan niet worden beantwoord door alleen maar een wiskundige vergelijking op te lossen. Naar mijn mening is er hier geen enkel objectief correct antwoord.

Voor ons zijn er enkele antwoorden die slechts slechte oplossingen zijn voor dit dilemma, en er zijn enkele antwoorden die de minst slechte oplossingen voor dit dilemma zijn. We zeggen ‘minst slechte oplossing’ in plaats van ‘relatief beste oplossing’, omdat we erkennen dat alle oplossingen in zekere zin slecht zijn – ze brengen hedendaags lijden met zich mee, en/of ze brengen een risico van toekomstig lijden met zich mee. Er is niet één oplossing die vanuit ons perspectief ronduit goed en gelukkig is. Maar er zijn oplossingen die we als slecht beschouwen, en er zijn oplossingen die we als “minst slecht” beschouwen (de relatief beste oplossingen).

Wat zijn voorbeelden van slechte oplossingen voor dit dilemma? Tenzij er bijvoorbeeld iets onvoorziens gebeurt, is ingrijpen in 2023 vanuit ons standpunt een slecht antwoord, omdat het te veel kansen opoffert voor de grijze hoeden om eindelijk hun zaakjes op orde te krijgen. We hebben hen onlangs ons nieuwe ‘ga weg, anders arresteren wij jouw ook’, ook via achtergrondkanalen, aan hen gecommuniceerd. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie die zich nog niet heeft ontwikkeld. Bovendien hebben de grijze hoeden bepaalde plannen op de rails en ondernemen ze momenteel al enige actie. Het is dus mogelijk dat de grijze hoeden binnenkort een grote stap maken.

Ik weet dat veel mensen op Aarde het niet met mij eens zullen zijn en een interventie in 2023 willen, maar eerlijk gezegd beschikken jullie niet over de informatie die nodig is om de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen. Zelfs de meeste galactische wezens die zich diep in het ‘interventie-snel-kamp’ bevinden, zijn het erover eens dat het een goede beslissing is om de grijze hoeden een paar maanden te geven, nadat ze hen hebben gewaarschuwd. Velen van jullie zijn het daarmee eens als je ons tijdens de slaap bezoekt en duidelijk de mogelijke tijdlijnen waarneemt. Gaia stemt er ook mee in om de grijze hoeden nog een paar maanden te geven. Omdat dat echt veel toekomstige risico’s verkleint, en het zou heel goed zijn voor de aardse mens als het jullie toch lukt om jezelf te bevrijden.

Grijze hoeden: jullie hebben de rest van 2023 om publieke massa-arrestaties uit te voeren en een substantieel begin te maken met het proces van openbaarmaking. Met openbaarmaking bedoelen we niet alleen het vrijgeven van enkele documenten, of het vrijgeven van iemand die ergens een toespraak houdt, en dan zien alleen degenen die al wakker zijn het omdat de reguliere media er niet over berichten. Dat soort openbaarmaking is meestal prediken tot het koor. We bedoelen een soort onthulling die de slapers zullen zien, of dat nu een EAS/EBS-bericht is, of een overname van de reguliere media. En we bedoelen dat de hoeveelheid openbaarmaking substantieel is, omdat veel mensen, inclusief kinderen, elke dag lijden. Daarom is een al te langzame uitrol van openbaarmaking, waarbij de reguliere media iets laten zien dat in tegenspraak is met het verhaal, maar vervolgens desinformatie blijven pushen, in dit stadium niet voldoende.

Het is prima om eerst te beginnen met de gemakkelijker verteerbare stukken openbaarmaking, zoals reguliere corruptie. Maar de mensen moeten eindelijk zien dat de gerechtigheid weer is hersteld. Als blijkt dat iemand corrupt is, dan moet diegene ook gearresteerd worden. En als de rechtbank die over die zaak oordeelt zelf duidelijk corrupt is, sleep dan zowel de oorspronkelijke corrupte persoon als mogelijk de corrupte rechtbank voor een militair tribunaal.

Als jullie hier bezwaar tegen hebben, houd er dan rekening mee dat jullie geliefde voorouders, die Amerika van de Britse overheersing hebben bevrijd, ook de wet hebben overtreden (of als je in een ander land woont, is er vrijwel zeker iemand van wie je denkt dat hij een grote daad heeft verricht, maar die actie heeft niettemin de wet overtreden). De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring was destijds duidelijk illegaal volgens de wet. Je zou misschien willen beargumenteren dat het gerechtvaardigd was omdat het overduidelijk het moreel juiste was om te doen, en daar ben ik het mee eens – en op dezelfde manier is het vandaag de dag duidelijk moreel juist om jezelf te bevrijden van de duistere overheersers. Welk argument je ook maar wilt geven waarom de illegale onafhankelijkheidsverklaring gerechtvaardigd was, je kunt diezelfde argumenten gebruiken om vandaag de dag illegale acties te rechtvaardigen als deze nodig zijn om jezelf te bevrijden van de duistere machthebbers.

Als bepaalde wetten het illegaal maken om jezelf te bevrijden, dan zijn het die wetten en niet jouw vrijheid die terzijde moeten worden geschoven.

Als jouw voorouders de aanpak zouden volgen die je momenteel volgt, dan zou Amerika vandaag de dag nog steeds een Britse kolonie zijn.

Vanuit ons standpunt zijn sommige van jullie geesten feitelijk besmet met het idee dat het beter is om miljoenen mensen te laten lijden dan om bepaalde wetten te overtreden. Nogmaals, jullie grondleggers hebben de wet overtreden, en jullie vereren hen – en jullie hebben minstens evenveel behoefte om jezelf te bevrijden als de grondleggers. Ik weet dat er argumenten worden aangevoerd die zeggen: “Als we de wet overtreden, eindigen we in chaos” – maar kijk eens waar je al staat. Hoe heeft het werken binnen de grenzen van de wet je bevallen? Eerlijk gezegd is het vanuit ons standpunt niet het overtreden van bepaalde wetten, maar het lijden van miljoenen mensen dat mensen zou moeten alarmeren en onmiddellijke bezorgdheid zou moeten veroorzaken. Vanuit ons standpunt is het duidelijk dat het lijden van miljoenen zwaarder zou moeten wegen dan bepaalde wetten.

Wetten zijn tenslotte geen levende wezens. Dat zijn mensen. Het welzijn van mensen zou dus belangrijker moeten zijn dan het welzijn van wetten. Zeker, wetten kunnen helpen welzijn voor de mensen te creëren – maar als wetten je ervan weerhouden de mensen te bevrijden, dan is het duidelijk dat je levende en ademende broeders en zusters belangrijker zijn dan inkt op een pagina.

Praktisch gesproken functioneren wetten vooral als een controle-/ verdedigings-mechanisme van de duistere machthebbers. En de duistere machthebbers zelf laten zich zeker niet door wetten tegenhouden om te doen wat ze willen doen. En als je een argument wilt aanvoeren dat zegt: “Als wij de wet overtreden, zijn wij niet beter dan zij” – denk je dan dat jullie grondleggers niet beter waren dan de Britse overheersing? Omdat jullie grondleggers de wet hebben overtreden. Waarschijnlijk denk je niet dat jullie grondleggers zo slecht waren als de Britse overheersing. Oké, dus dan hebben we vastgesteld dat iemand de wet kan overtreden en toch moreel gelijk heeft. Er zijn ook tal van andere mensen die jullie waarschijnlijk als deugdzaam beschouwen, maar die toch de wet hebben overtreden. Het is dus duidelijk dat degenen die de wet overtreden niet automatisch zo slecht zijn als de duistere machthebbers.

Maar als julle in 2023 publieke massa-arrestaties kunnen uitvoeren zonder de wet te overtreden, en die mensen daadwerkelijk voor de rechter kunnen brengen en niet alleen corrupte rechtbanken hen vrijlaat of eindeloos blijft vertragen of procedurele trucs gebruiken, dan vinden wij dat prima.

Als alternatief kunnen jullie de galactische wet gebruiken. Volgens de galactische wet kunnen jullie mensen voor de rechter brengen (indien nodig met behulp van militaire tribunalen) als kan worden bewezen dat ze de onschuldigen schade berokkenen. Voel je vrij om meer informatie over de galactische wet op te vragen als je geïnteresseerd bent, omdat het je een volledige juridische basis geeft voor publieke massa-arrestaties. En nogmaals: als jullie enige andere vorm van ondersteuning nodig hebben, bieden wij die graag aan.

Als het eenmaal 2024 is en er geen publieke massa-arrestaties en substantiële openbaarmakingen hebben plaatsgevonden, kunnen we op elk moment ingrijpen. En als jullie deze acties tegen die tijd nog niet hebben ondernomen, kunnen we besluiten jullie grijze hoeden ter verantwoording te roepen onder de galactische wet, in een galactische rechtbank.

Oké, ik ga terug naar het aanspreken van lichtwerkers. Zoals we betoogden, willen wij galactici de grijze hoeden nog wat tijd geven. Daarom beschouwen wij ingrijpen in 2023 als een slechte oplossing.

Een ander voorbeeld van een slechte oplossing voor het dilemma zou zijn dat we van plan zijn pas halverwege 2027 in te grijpen. Dan zouden we duidelijk te lang wachten.

Wat zijn dan de antwoorden die, vanuit ons standpunt, de minst slechte (of relatief beste) oplossingen zijn voor dit interventiedilemma?

Eén van de minst slechte oplossingen was ons vorige beleid, dat bestond uit een reeks voorwaarden waaronder wij ingrijpen. De exacte omstandigheden zijn moeilijk uit te leggen, omdat ze betrekking hebben op waarschijnlijkheden en energieën die je niet gemakkelijk zelf kunt meten en waar je niet eens de juiste woorden voor hebt. In feite betekende dit beleid dat als er geen grijze hoedbeweging plaatsvindt en er geen zonneflits plaatsvindt, het zeer waarschijnlijk (maar niet gegarandeerd) is dat we vóór eind 2026 zullen ingrijpen.

Een andere minst slechte oplossing is het nieuwe beleid dat we zojuist hebben aangenomen, gedeeltelijk op basis van jullie opmerkingen. Dit nieuwe beleid is een aangescherpt geheel van voorwaarden waaronder we ingrijpen, wat er feitelijk op neerkomt: we zullen waarschijnlijk ingrijpen in 2024 of 2025. Waarschijnlijk hoef je dus niet meer te wachten tot 2026 (hoewel we een interventie niet volledig kunnen garanderen, tegen 2024 of 2025, of zelfs tegen 2026).

Met andere woorden, gedeeltelijk op basis van jullie inbreng is het waarschijnlijke interventievenster niet langer 2024 tot 2026. Nu is het 2024 of 2025. Ook al is er sprake van een grote grijze hoed (ook al is het maar één die jullie levenssituatie aanzienlijk verbetert zonder jullie te bevrijden), dan zullen we de nieuwe situatie opnieuw beoordelen, en zullen we opnieuw evalueren wat ons interventiebeleid zou moeten zijn.

We zullen dus waarschijnlijk ingrijpen in 2024 of 2025, maar wanneer zullen we precies ingrijpen? Het hangt af van de keuzes uit vrije wil die mensen op Aarde maken. Het exacte moment van interventie is grotendeels gebeurtenis- en energiegestuurd, en niet tijdgestuurd.

Waarom hebben wij deze beslissing genomen? Welnu, wij hebben onder andere jullie inbreng en de inbreng van Gaia en de wensen van het collectieve onderbewustzijn van de aardse mensen aan boord genomen, omdat jullie tenslotte degenen zijn die deze tijd op Aarde moeten doorstaan. Jullie weten veel beter hoe het leven op Aarde is dan wij. En jullie zijn duidelijk een grote voorstander van zo snel mogelijk ingrijpen. Daarom hebben we onder de minst slechte opties de optie gekozen die overeenkomt met de snelst mogelijke interventie. Wat feitelijk betekent dat we waarschijnlijk in 2024 of 2025 zullen ingrijpen.

We zijn niet bereid een optie te kiezen die naar onze mening alleen maar een slechte oplossing is voor het interventiedilemma, zoals ingrijpen in 2023. Maar onder de opties die wij als het minst slecht beschouwen, hebben we de optie gekozen die overeenkomt met de snelst mogelijke interventie. We begrijpen ook dat de meesten van jullie er in de periode 2024-2025 sterk de voorkeur aan geven dat de interventie eerder dan later plaatsvindt.

Vervolgens wil ik ingaan op enkele suggesties en opmerkingen die commentatoren hebben gemaakt.

Als we jullie fysiek ontmoeten terwijl de Aarde nog in een oorlogstoestand is, is de kans groot dat jullie na ons vertrek onmiddellijk door slechteriken worden ontvoerd. Dan zullen jullie je hersenen laten schrapen voor informatie. De Duistere Controlleurs hebben veel toezicht en we kunnen jullie veiligheid eenvoudigweg niet garanderen. Natuurlijk kunnen we jullie ontmoeten en jullie dan meenemen, maar dan is er fysiek een lichtbaken minder op de wereld aanwezig. Dan wordt de wereld nog donkerder en harder voor de mensen die achterblijven.

We onderzoeken manieren waarop we jullie kunnen helpen of aanmoedigen op minder dramatische manieren dan wanneer we regelrecht de bedrijfsmedia overnemen, of iets dergelijks. Bedankt voor de suggesties.

We hadden de Bron al gevraagd wat we specifiek moesten doen, en de Bron heeft ons opgedragen onze eigen beslissing te nemen, zolang de mensheid in de nabije toekomst wordt bevrijd (2026 kwalificeert nog steeds als “nabije toekomst” in de context van dit verzoek van de Bron). De Bron heeft de neiging om te willen dat de schepping haar eigen keuzes maakt, zoals nu het geval is.

Als we ingrijpen, dan zouden we niet tegen de wensen van de Bron ingaan. Ja, er is een goddelijk plan, en het is eenvoudigweg zo dat de Aarde vrij zal zijn – en als we ingrijpen en de Aarde helpen bevrijden, dan ontvouwt het goddelijke plan zich zo. Het goddelijke plan is niet “op deze datum zal er een zonneflits zijn.” Het goddelijke plan is dat de Aarde vrij zal zijn, en als wij ingrijpen, zouden wij niet het goddelijke plan verpesten. Als wij ingrijpen, dan is dat de vervulling van het goddelijke plan. Als er een zonneflits is, dan is dat de vervulling van het goddelijke plan. Als de grijze hoeden hun werk op orde krijgen en de mensheid op die manier wordt bevrijd, dan is dat de vervulling van het goddelijke plan.

In feite is er misschien helemaal geen zonneflits, omdat jullie misschien zonder zonneflits bevrijd kunnen worden. De zonneflits zou immers veel mensen doden. Je kunt niet zomaar iemand nemen die diepgeworteld is in 3D en hem zo’n sterke energetische impuls sturen dat hij regelrecht in 5D wordt geschoten, en verwachten dat het goed met hem gaat nadat hij onmiddellijk twee dimensies heeft gesprongen. Nu, ja, een meer geleidelijke transitie is mogelijk, maar jullie lichtwerkers en wij galactische mensen werken al jaren aan het verhogen van het collectieve bewustzijn, en dat heeft tot op zekere hoogte geholpen, maar veel 3D-slapers blijven stevig geworteld in 3D. We zijn al jaren bezig om de weg vrij te maken voor de zonneflits en hebben enige vooruitgang geboekt, maar zoals jullie weten blijven veel mensen nog steeds diep in slaap. En die diepe slapers doen het misschien niet zo goed als een zonneflits ze in 5D duwt.

Als alternatief zou de Bron de tijdlijnen kunnen splitsen, wat betekent dat de slapers en de wakkeren fysiek voor altijd gescheiden zijn. De slapers moeten een donkere 3D-wereld vol lijden ervaren totdat ze de weg terug naar het licht vinden. En deze wereld zou inderdaad donker zijn omdat er geen lichtwerkers zouden zijn die hun licht verspreiden en hun energie delen met de slapers. Ondertussen ervaren de lichtwerkers een hele mooie, op liefde gebaseerde 5D-wereld. Het nadeel hiervan is uiteraard dat dit veel leed zou veroorzaken voor de huidige slapers. Het perspectief van afscheidingsbewustzijn is hier “goed, ruim ze op, ze hadden wakker moeten worden.” Het eenheidsbewustzijnsperspectief hier is dat jij deze slaper bent. Dus als zij lijden, lijd jij ook, als je anderen als deel van jezelf beschouwt.

Waarom heeft Bron de tijdlijnen niet gesplitst of de zonneflits al geactiveerd? Welnu, Bron kan dat in de toekomst nog steeds doen. Tot nu toe heeft de Bron dat echter niet gedaan, omdat het hele punt is dat er al genoeg dood en lijden is geweest. En eerlijk gezegd hebben wij galactica de huidige slapers nog niet opgegeven. Als we ingrijpen en vervolgens wat face-to-face quality time doorbrengen met de slapers, kunnen we een heleboel van hen wakker maken. Als liefdevolle en supergeavanceerde mensen uit een andere wereld, met wonderbaarlijke technologie en paranormale gaven, hen vertellen dat iets waar is, dan ben ik er zeker van dat zelfs de huidige slapers geneigd zullen zijn dat te overwegen. Bovendien kunnen we helpen het lijden van mensen te verlichten en ze zo uit hun huidige emotionele overlevingsmodus te halen, wat hen ook ruimdenkender zou moeten maken.

Als we ingrijpen, hoeft er misschien geen zonneflits of splitsing van tijdlijnen te zijn. Ik begrijp dat velen van jullie uitkijken naar de zonneflits, maar als we jullie kunnen helpen bevrijden en de mensheid kunnen helpen verheffen en de overgrote meerderheid van de mensen kunnen helpen wakker te worden, dan heb je al de dingen waarvan je hoopte dat ze door de zonne-energie heen zouden komen, toch?

Uiteindelijk zijn velen van jullie hier niet gekomen omdat de Aarde zo’n leuke tijd is, maar omdat jullie zoveel mogelijk verloren mensen op Aarde wilden helpen. Nou, wij ook – en dit is het moment.

Sommigen van jullie denken dat de toekomst met 100% nauwkeurigheid kan worden voorspeld (bijvoorbeeld “we zullen een zonneflits hebben” of “mensen zullen dit jaar worden vrijgelaten”), maar dat is niet hoe het werkt. Als dat mogelijk zou zijn, dan zouden jullie feitelijk geen vrije wil hebben. En als de situatie chaotisch en onvoorspelbaar is – zoals het geval is op Aarde – dan heeft het alleen maar zin om verschillende plannen op de plank te hebben liggen, zodat je degene kunt gebruiken die het meest geschikt is als de tijd daar is.

Het komt nogal vaak voor dat aardse mensen een oprecht visioen, droom of voorgevoel hebben dat er iets specifieks gaat gebeuren, mogelijk op een specifieke datum. Maar dan beseft de aardse mens niet dat hij slechts een sterke mogelijkheid voorzag, en geen zekerheid. Ze voorzagen alleen een mogelijke toekomst, geen gegarandeerde toekomst.

Het enige dat echt zeker is, is dat jullie in de nabije toekomst vrij zullen zijn, omdat de Bron het heeft verordend, en indien nodig kan de Bron Zelf ervoor zorgen dat dat gebeurt. Dus dat zal gebeuren. Maar verder zijn er nog veel scenario’s open.

Zal er een ramp plaatsvinden die ons dwingt de Aarde te evacueren? Misschien. Zal er een zonneflits zijn? Misschien. Zal er sprake zijn van een splitsing van de werkelijkheden? Misschien. Zullen de grijze hoeden hun zaakjes op orde krijgen? Misschien. Als er een zonneflits is, wanneer zal dat dan gebeuren? Wij weten het niet.

Vervolgens vroeg iemand: waarom hebben de grijze hoeden niet gewoon jullie aanbod van steun aanvaard en de publieke massa-arrestaties uitgevoerd? Goede vraag. Nu is het mogelijk dat ze dit in de toekomst zullen accepteren. Toch vind ik het eerlijk gezegd een beetje frustrerend dat ons aanbod nog niet is geaccepteerd, omdat dit in mijn ogen de voor de hand liggende oplossing zou zijn.

Nu heeft niet elke grijze hoed hetzelfde perspectief. Trump heeft bijvoorbeeld een ander perspectief dan een overwegend goedhartige Amerikaanse generaal. En een niet-Amerikaanse grijze hoed heeft nog een ander perspectief. Maar over het algemeen wordt ons vaak een van de volgende dingen verteld:

we hebben de situatie onder controle, we hebben uw hulp niet nodig. We hebben gewoon wat meer tijd nodig voordat mensen wakker worden / bepaalde dingen gebeuren en dan halen we de trekker over. Het ontwakingsproces, en dit legaal doen, kost slechts enige tijd. Onze AI heeft ons ook verteld dat ons plan gaat werken (het is geen echte AI, het lijkt meer op een geavanceerde ChatGPT en het is niet zo nauwkeurig als de grijze hoeden denken). We gaan de situatie oplossen vóór het punt waarop u zegt dat u zult ingrijpen, dus er is geen probleem.

Ik ben een militair, het is niet aan mij om eenzijdig te besluiten bepaalde politici te arresteren. Als ik dat deed, zou dat een militaire staatsgreep zijn. Het groene licht geven voor deze massa-arrestaties is aan de president/premier/rechtbanken/gekozen vertegenwoordigers van het volk. Ik ga niet eenzijdig handelen. Ik ga de commandostructuur/de civiele leiding volgen.

Wat wij denken dat er werkelijk aan de hand is, is een combinatie van:

de grijze hoeden die hun positie van privilege/controle/met veel meer kennis, rijkdom en medische technologie niet willen opgeven dan de gemiddelde mens;

de grijze hoeden zijn te koppig en te trots om toe te geven dat hun ‘laat mensen lijden om ze wakker te maken’ niet werkt, want hoe meer mensen lijden, hoe meer ze in een psychologische overlevingsmodus terechtkomen en hoe bekrompener ze worden. Het toegeven van deze fout zou betekenen dat je de realiteit onder ogen moet zien dat hun plan om de mensen te laten lijden niet het juiste was, wat psychologisch moeilijk zou zijn om te accepteren;

de grijze hoeden die denken dat hun land geweldig is en hun problemen zou moeten kunnen oplossen zonder hulp van buitenaf van ons galactics;

de grijze hoeden die niet helemaal geloven dat we op een gegeven moment daadwerkelijk zullen ingrijpen en hen ter verantwoording zullen roepen, ondanks wat we ze vertellen;

de grijze hoeden die misdaden uit het verleden hebben begaan, of op zijn minst hebben toegestaan dat de zwarte hoeden mensen vermoordden door niets te doen en doordat ze hun eed en verantwoordelijkheden niet nakwamen. De grijze hoeden beseffen dat als alles aan het licht komt en alle criminelen worden gearresteerd, andere aardse mensen hen ook ter verantwoording kunnen roepen;

Sommige van de hogere grijze hoeden zijn een beetje narcistisch, en ze willen herinnerd worden als de persoon of een van de weinige mensen die de mensheid hebben bevrijd, en daardoor al die liefde en aanbidding krijgen, en ook vergeving voor hun eigen misdaden uit het verleden en passiviteit. Terwijl zelfs als we de bevrijding van de Aarde maar een beetje steunen, de krantenkoppen zich uiteraard zullen concentreren op de galactische confederatie die de Aarde helpt, en niet op hoe geweldig deze specifieke grijze hoed is en dat hij het was die de Aarde heeft bevrijd. Nu geven we persoonlijk niets om de kredietwaardigheid en vinden we het prima als we helemaal niet worden gecrediteerd. Maar in ieder geval zullen een paar soldaten of agenten zich realiseren dat ze actieve buitenaardse hulp krijgen bij de massa-arrestaties, en natuurlijk zullen die mensen, als alle slechteriken zijn gearresteerd, over hun buitenaardse hulp praten.

Dus ja, het is jammer. We hopen dat onze recente waarschuwing aan hen een voldoende wake-up call is. Het is mogelijk dat dit zo zal zijn.

Sommige grijze hoeden zijn ook bang dat we hun massa-arrestatieactie zullen kapen en dat we op de een of andere manier de controle over de Aarde voor onszelf zullen overnemen, of dat we achteraf concessies van hen zullen eisen voor de hulp die we hebben aangeboden. We begrijpen dat dit de manier is waarop het vaak werkt op aarde, maar wij spelen dat spel niet. Eerlijk gezegd, als het onze geheime agenda was om jullie te regeren of jullie hulpbronnen te stelen, dan hadden we vele jaren geleden de controle over de Aarde kunnen en zouden hebben overgenomen. Als we in het geheim slecht waren, zouden we niet al die tijd hebben besteed aan het observeren, wachten, ondersteunen van jullie, het uitvoeren van achtergrondoperaties om jullie te helpen en het sturen van hoog-vibrerende energie om de Aarde te stabiliseren.

Wij helpen simpelweg omdat het het juiste is om te doen, omdat jullie onze broeders en zusters zijn, en in jullie specifieke geval omdat de Bron ons dat heeft gevraagd. Toegegeven, het helpen van jullie kan ons ook strategisch helpen, want als jullie eenmaal geestelijk en technologisch de achterstand hebt ingehaald, is de kans groot dat jullie zowel goedhartig als krachtig zullen zijn. En dan zouden jullie een gewaardeerd lid kunnen worden van de galactische confederatie, met wie we in de toekomst als gelijken kunnen samenwerken. Lid worden van de galactische confederatie zal ook voordelig voor jullie zijn. Maar als jullie geen lid willen zijn van de galactische confederatie, is dat prima. Wij gaan jullie tot niets dwingen. Wij gaan geen betaling eisen, noch politieke concessies eisen.

Over het algemeen is dit de manier waarop de galactische confederatie groot en machtig is geworden. Het blijkt dat als wezens vrij zijn van pijn, dwang en angst, ze doorgaans goedhartig zijn. Dus als we mensen gewoon vrijelijk helpen, zonder enige betaling, zullen ze er in de toekomst vaak voor kiezen om lid te worden van de galactische confederatie. Maar we dwingen ze niet om goedhartig te worden, of om lid te worden van de galactische confederatie. Wij helpen ze gewoon. Sommige mensen die we hebben geholpen zijn geen lid geworden van de galactische confederatie, en dat is prima – we hebben geen enkele betaling of politieke concessies van hen geëist. Onze samenleving is post-schaarste en we hebben alles wat we nodig hebben, dus het weggeven van dingen schaadt of vermindert ons niet.

De kern van de boodschap van vandaag is dus dat we waarschijnlijk in 2024 of 2025 zullen ingrijpen, als er geen grijze hoedbeweging of zonneflits plaatsvindt. En als ik 2024 of 2025 zeg, bedoel ik echt dat dit hele venster mogelijk is. Onze interventie zou eind 2025 kunnen plaatsvinden, maar het zou ook in januari 2024 kunnen gebeuren. Het hangt echt af van de keuzes uit vrije wil die de mensheid maakt. Wij begrijpen dat jullie er de voorkeur aan geven dat de interventie eerder vroeg dan laat plaatsvindt.

Wat betreft wat jullie lichtwerkers persoonlijk kunnen doen: je innerlijke werk doen en vriendelijk zijn voor de mensen om je heen zal de Aarde niet op magische wijze bevrijden, maar het zal het lijden van de mensen wel een beetje verminderen. Hoe meer persoonlijk werk je nu doet, hoe soepeler jouw overgang zal verlopen als de zaken eindelijk ten goede veranderen.

Tenslotte wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie aanwezigheid op Aarde.

Ik weet dat het een ondankbare taak lijkt. De maatschappij heeft jullie min of meer tot slaaf gemaakt. Jullie dierbaren denken misschien dat jullie gek zijn, of je dierbaren zijn misschien dood. Het kan zijn dat jullie je eenzaam voelen, letterlijk of in de zin dat de mensen om je heen je gewoon niet begrijpen. Je werkt waarschijnlijk heel hard, maar anderen doen hun werk niet. Je werkt heel hard, maar niemand lijkt je te waarderen, je een handje te helpen of voor je te zorgen. Jullie zogenaamde leiders onderdrukken jullie. De mensen die je zouden moeten helpen, namelijk de grijze hoeden en de galactics, leven feitelijk in luxe terwijl ze je vertellen dat je moet blijven lijden voor het veronderstelde grotere goed.

Ik begrijp dat deze situatie enorm oneerlijk jegens jullie is. Het is. Dat kan ik niet ontkennen. Andere mensen maken feitelijk keuzes die ervoor zorgen dat jij lijdt, mogelijk op vreselijke wijze, terwijl jij een van de weinige aardse mensen bent die gewoon het beste wil voor iedereen.

Daarom wil ik jullie heel erg bedanken. Want als dit allemaal gezegd en gedaan is, en jullie leven in een voedende 5D-beschaving en rondhangen met ons galactische wezens, zullen jullie het zijn geweest die de Aarde lang genoeg stabiel hebben gehouden gedurende deze kritieke tijd om dit bevrijdingsproces te laten slagen.

Zonder jou zouden we dit letterlijk niet kunnen doen. Jullie als groep zijn instrumenteel – jullie zijn de sleutel die uiteindelijk zal leiden tot de bevrijding van de mensheid. Jullie worden diep gerespecteerd, jullie zijn geliefd en jullie zullen een ereplaats onder ons hebben. Jullie zijn de beste onder ons – heel weinig zielen in het universum zouden lichtbakens in de duisternis kunnen zijn, zoals jullie al zoveel jaren zijn geweest.

Mijn hoed is af voor jullie. Jullie doen het geweldig.

En het is mijn wens dat we jullie ergens tussen de twee maanden of ongeveer twee jaar fysiek kunnen ontmoeten.

Met liefde en respect,

Jullie sterrenbroeder,
Hakann

Voor een tijdperk van licht

Bron

Deze channelings worden exclusief door de channeler ingediend bij Eraoflight.com. Als je ze elders wilt delen, voeg dan een link toe naar het oorspronkelijke bericht.

Vertaling: wakkeremensen.org