Goddelijke Verbintenissen Voltooien Onze Ascensie / Door Ramona Lappin

Goddelijke Verbintenissen Voltooien Onze Ascensie

Door: Ramona Lappin – 6 februari 2023

Krachtige Goddelijke Liefde, Eenheid en Gelukzaligheid golven stromen in onze Harten en in de Kristallijne Kern en Rasters. Deze superhoogfrequente diamanten plasmagolven die binnenstromen vanuit de Goddelijke Werelden en de Bron, openen onze Harten en Geesten steeds wijder, met krachtige zuiveringen en upgrades van ons DNA, Diamanten Regenboog Plasma Lichtlichaam, die in kracht blijven toenemen nu de Supernova van het Hartgebeuren op het punt staat ons Nieuwe Eden volledig te ontsteken!

Dit alles terwijl we onze heilige kristallen harten wijd openstellen voor de Liefde die we zijn, zodat de Kosmische Moeder en Vader onze wonden en trauma’s kunnen helen en alle resterende beperkende overtuigingen volledig uit ons en het Planetaire Brein kunnen verwijderen.

Ongeacht of je de Bliss en Goddelijke Liefdesgolf al voelt binnenrollen, een diepere zuivering ondergaat, het nulpuntveld van Goddelijke Neutraliteit binnen het Stiltepunt namens ALLES vasthoudt, of iets daartussenin, weet dat je precies bent waar je moet zijn om de Frequentiebandbreedte vast te houden die uniek is voor jou als deel van het geheel. Zodat je jouw deel van de Matrix Kwantum Staande Golffunctie kunt laten instorten, in het Stille Punt van het Nulpuntveld, dat onvoorwaardelijke, Goddelijke Liefde is.

Er is geen tijd meer voor de Voorlopers, want wij zijn volledig samengesmolten met ons Eeuwige Zelf dat GELIJK is met de Bron en ALLES van de Schepping, waar niets meer afgescheiden of als een bedreiging voor ons voelt!!!

Eindelijk zijn we vrij van angst, wat echte vrijheid is!

Er is een diep helende Goddelijke Kosmische Hereniging tussen de Mannelijke en Vrouwelijke Energieën en principes, als ook binnen de Kosmische Monade, ALLE Zielsgroepen en Stammen completerend, in dit eeuwige nu-moment, dat het veld overspoelt met een immense hoeveelheid zuivere Goddelijke LIEFDE, die ALLES HEEL maakt! Het is alsof de Goddelijke Tegenhangers en de Kosmische Monade de Vieringen reeds zijn begonnen en sommigen van ons de Goddelijke Liefde-blijdschap & Vreugde van binnenuit beginnen te voelen!

Deze zuivere Ware Goddelijke Liefde die opkomt en gevoeld wordt door de Goddelijke Tegenhangers, lost alle resterende illusies van afscheiding op, alle angsten, twijfels, zorgen, onzekerheden, nervositeit, angsten, schaamte, schuld, wrok, defensiviteit, verdriet, verdriet, verlies, trauma’s, wonden, en bovenal, onze nu VERENIGDE HART-MINDEN ZIJN WIJJJJJD OPEN! Allemaal onderdeel van de Goddelijke Verbondenheid van de Drievoudige Zon- Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke principes van de Schepping.

Er vindt een diepe genezing plaats van ons Centraal Zenuwstelsel, inclusief chakrasysteem, en fysieke, mentale en emotionele lichamen, evenals meridianen en nadi’s, die rechtstreeks verbonden zijn met het Planetaire Rastersysteem. Het is werkelijk ons hele morfogenetische veld/ Goddelijke Blauwdruk, die ons nieuwe Androgene Krystar SAphiRA, Diamant Regenboog Plasma Lichtlichaam en Merkaba voertuig bevat, dat nu ZEER snel volledig wordt geheeld en opgewaardeerd! Dit is ook verbonden met ons vermogen om te blijven stijgen en op te waarderen in multidimensionale frequentiebandbreedtes en alle zuiveringen en upgrades die daarmee gepaard gaan, en dus Bewustzijn, naarmate we een niveau van perfect evenwicht en welzijn bereiken!

Dit is waar de KWANTUM PARADIGMA SHIFT VAN HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN & EEN GEDACHTE over gaat en zijn volledige voltooiing bereikt nu DE KOSMISCHE MAAN DE COLLECTIEVE ONTWAKING door het 100-apen effect. We zijn al voortdurend aan het opschuiven in dimensionale frequentiebandbreedte en Bewustzijn.

WE ASCENDENDEREN AL & KWANTUM VOLTOOIEN AL ONZE MISSIES – OP DIT MOMENT!!!

Dit ziet er niet uit zoals velen van ons hadden verwacht. Daarom is mij vanaf het begin getoond dat ik mijn overtuigingen en verwachtingen heel licht moet houden, en de onzekerheid in kinderlijke verwondering moet blijven omarmen, terwijl we ons tegelijkertijd de allerbeste uitkomsten voor iedereen blijven voorstellen en projecteren!

Wat op het diepste niveau plaatsvindt, is dat we werkelijk alle angst verliezen om ons Ware Zelf te zijn, om veroordeeld, afgewezen, gedemoniseerd, verlaten en geprojecteerd te worden, of erger. Wij hebben onze vervolgingswond, trauma’s en alle resterende illusies van afscheiding die in ons lichaam, onze cellulaire herinneringen en ons Bewustzijn worden vastgehouden, volledig geheeld. Als de Kern Kosmische Monade, dus de Sterrenzaden, doen dit, dit gaat uit naar het Collectief, als deze Kwantum Verschuiving volledig voltooit, elk moment nu!

HET EINDE VAN OORDEEL IS HET EINDE VAN AFSCHEIDING!

Wij voltooien onze genezing en vooral het lange baarmoedergenezingsproces dat tot zijn volledige voltooiing komt, ook verbonden met het feit dat wij onze kern Moederwond hebben geheeld en alle illusies van afscheiding die ons het gevoel geven dat wij afgescheiden zijn van de Bron en van elkaar. Dit is ook het vrijmaken en ontsteken van onze scheppingsenergieën, die ook deel uitmaken van het rijzen van Kundalini, en de uitgebreide Kee-Ra-Sha energiestromen die de nieuwe Drie-eenheidsgolf van de oergeluids- en lichtvelden en -golven stromen, waardoor wij Regenboogrondes kunnen lopen door de Kristallijnen Rasters die volledig gezuiverd zijn en klaar zijn voor de definitieve ontsteking!

De spirituele oorlog is uiteindelijk een oorlog over Bewustzijn, die neerkomt op een oorlog over geloofssystemen en gedachtevormen, die de programma’s zijn waarop de valse Matrix-simulatie was gebaseerd! Dit is het Bewustzijn dat zich uitdrukt via onze genetica, ons DNA dat de instructiesets bevat voor onze realiteiten en fungeert als een filmstrip voor de projecties.

Deze hele Ascensie en evolutionaire reis gaat werkelijk over de zuiverheid die wij in ons Hart en onze Geest hebben, en dat betekent uiteindelijk dat wij vrij zijn van oordelen, dat is wat nu alle omgekeerde programmering opruimt, zodat wij onze volledige Ascensie kunnen voltooien!

Oordelen over anderen is wat mensen ervan weerhoudt hun Ware Zelf te zijn, en dat is waar Zielsfragmentatie werkelijk over gaat, wanneer we ons afgescheiden voelen en delen van onszelf afwijzen door oordelen, die ons door anderen werden geleerd/gegeven. Het begint in de kindertijd, wanneer ons wordt verteld hoe, wat en wie we moeten zijn, veel programmering en conditionering ondergaan. Mij is gebleken dat onze oordelen uiteindelijk de dingen, mensen en situaties blijven creëren die we liever niet zien, omdat we ze blijven voeden met onze heilige levenskracht en aandacht. Of het nu gaat om hebzucht, egoïsme, woede, cognitieve dissonantie, verslaving, misdaad, de regering, de cabal, gevallen engelen en de diverse schaduwaspecten van HET ENE BEWUSZIJN, waarvan wij ons afgescheiden voelen, het is allemaal onderdeel van de gefragmenteerde ENE geest en Kosmische Monade, die een gefragmenteerd en dimensionaal gesplitst Multiversum heeft gecreëerd.

De dingen die wij beoordelen in anderen en daarbuiten, zijn eigenschappen die wij zelf belichamen, alleen hebben wij een spiegel nodig om de verborgen delen van onszelf beter te zien, en ons te helpen integreren, om weer samen te komen, verenigd als EEN met de BRON en ALLES van de Schepping. Het zijn die niet-erkende schaduwdelen die we ontkennen, die op het holografische scherm worden geprojecteerd, alleen een beetje anders aangekleed, in vermomming van iemand anders, datgene waarvan we de reflectie in ons eigen onderdrukte zelf niet kunnen zien. Zodra het onbewuste schaduwzelf bewust is gemaakt en gealchemiseerd, hoeft de oude film niet meer te worden afgespeeld. We zetten gewoon de film uit en spoelen door naar wat we werkelijk willen ervaren en zien op ons holografische scherm!

Dat wij volledig vertrouwen hebben in onszelf, onze gaven, vermogens, kracht, wijsheid en gnosis, is dat wij werkelijk thuis zijn, werkelijk in Liefde met ons ware authentieke Zelf, niet het valse ego dat vastzit in de illusies van de Maya van de Geest, in het onwerkelijke.

Jij in Goddelijke Liefde met je ware authentieke Zelf, is je volledig helen van je Goddelijke Blauwdruk en daarmee het morfogenetisch veld van de Aarde, en dat van de hele Kosmos, werkelijk helpen om ALLES te helen, want ALLES IS ECHT EEN HART-GEEST, LICHAAM & ZIEL/ LOGOS!

Ramona Lappin

Vertaling: wakkeremensen.org