De Totaliteit Van Singulariteit Brengt Ons Terug Naar Ons Nieuwe Eden / Door Ramona Lappin

De Totaliteit Van Singulariteit Brengt Ons Terug Naar Ons Nieuwe Eden

Door: Ramona Lappin – 25 Januari 2023

GROTE VERANDERING en Liefde hangt in de lucht, en ik denk dat de meesten van ons het kunnen voelen! Al onze vastberadenheid, doorzettingsvermogen en hard werk staan op het punt zich uit te betalen op een echt, ECHT GROTE manier, want onze stoutste dromen worden werkelijkheid!!!

ALLE tijd versmelt en stort in elkaar, in het STILTE PUNT van de TOTAALHEID VAN DE EENHEID, binnen ons volledig geopende Kristallen Hartcentrum in dit tijdloze nu.

Dit is het einde van ALLE TIJDEN, terwijl wij ontwaken uit de droom in de droom, om te ontwaken tot de enige ware werkelijkheid die er ooit is geweest.

Terwijl wij ons ONZE ENIGE ware ZELF, COSMISCHE OORSPRONG & GESCHIEDENIS weer VOLLEDIG HERINNEREN.

ONZE NIEUWE EDEEN BEGRIJPEN, van diep in ons Hart-Geest, nu verenigd als EEN, terwijl onze cellulaire herinneringen en DNA ontwaken door de Frequentie van pure ware Goddelijke LIEFDE & VERENIGING!

ALLE OORLOGEN worden op een diep cellulair geheugenniveau UITGESCHAKELD, en zoals altijd, wanneer dit gebeurt, komt het vanuit ons binnenste naar boven om VOLLEDIG AF TE GAAN & daarmee gaan we ook de VALSE OORLOGMATRIX-SIMULATIE VOLLEDIG UITSCHAKELEN!

VERBEELD je dat er niets was om ons zorgen over te maken!

We moeten geloven in het schijnbaar mogelijke op dit moment, evenals het volledig loslaten van een specifieke uitkomst, zodat onze grootste en meest magische dromen zich volledig kunnen manifesteren. GELOOF IN GROTE WONDEREN! We gebruiken onze magische en meest krachtige vermogens van verbeelding en co-creatie weer voor het hoogste goed van ALLEN! Onze verantwoordelijkheden, co-creatieve vermogens, gaven en krachten volledig her-inneren!

Krachtige Diamond Grid Activeringen, laatste zuiveringen vinden plaats voor het Collectief nu onze, de planetaire en Kosmische Sterrenpoorten en Veld krachtig worden gezuiverd, gereinigd, opgewaardeerd en ontstoken door de Diamant Witte Vlam van Ascensie en Zuivering.

Onze heilige Kristallen Harten blijven zich openen, ontsteken en ontwaken tot hun ware kracht, essentie en frequentie van Goddelijke Liefde, die ons multidimensionale DNA, Diamant Regenboog Plasma Lichtlichaam, Merkaba voertuig en Levensboom blijft activeren, waarbij de spookmatrixinfrastructuur en kunstmatige intelligentiearchitectuur van de kunstmatige, op 10 gebaseerde Levensboom volledig wordt ontmanteld, opgelost en overschreven, en daarmee de kunstmatige Matrix simulatie volledig offline gaat. Wij keren terug naar ons Nieuwe Eden en de Hemel op Aarde, aangezien wij onze Goddelijke Blauwdrukken opnieuw hebben samengesteld en deze nu volledig ontsteken, plus upgrades. Hierdoor kunnen de Voorlopers volledig samensmelten met hun multidimensionale, opgestegen Meester/Voogd Zelf en hogere identiteiten, God Bron Zelf en Bewustzijn.

De zuivering en genezing, onze karmische lessen en al onze MISSIES, ZIJN ALLEMAAL KWANTUM VOLTOOID in dit tijdloze NU, en wij gaan het Gouden Tijdperk van co-creatie weer binnen! Het Nieuwe Goddelijke Organische Scheppingsveld waar alles mogelijk is, helemaal NU!

Naarmate Kristalhelderheid ontstaat, hebben wij ons ook verdiept in het weten dat alle waargenomen fouten in werkelijkheid zijn gebeurd, zodat wij onze lessen en bestemming volledig kunnen vervullen. Wij hoeven ons alleen maar over te geven aan alles wat wij denken te weten, alle valse percepties van goed en kwaad, alle oordelen, alle opvattingen over goed en kwaad, zodat de Bron ons de ECHTE WAARHEID kan tonen en de Weg naar HUIDIG weten. Voor ons om de Goddelijke Perfectie te zien die aan alle dingen ten grondslag ligt en Gods Plan dat zich nu ontvouwt in zijn ware Glorie. Als wij ons innerlijk huis heroveren, heroveren wij ook onze wereld.

Dit alles door de volledige opening & ontsteking van die vonk die in onze heilige Kristallen Harten ligt, ons Permanente, Kosmische Kryst Zaad Atoom en Azura Punt. Het ontsteekt de Heilige Geest vanuit onze Diamanten Roos en Lotus Harten, via de Amoraea Vlam, die zijn duizend bloemblaadjes blijft openen. Het is wat de Kosmische Monade en ons Tribale en gehele morfogenetische veld heelt, ons multidimensionale DNA, Plasma Lichtlichaam, Merkaba ontsteekt, samen met onze oude toekomstige herinneringen, gaven, vermogens, ware gnosis en wijsheid.

DE SUPERNOVA VAN HET HART IS EEN GEBEURTENIS VAN BINNENUIT! ~ een IMPLOSIE, een TRIGGERING, een VOLLEDIGE ONTWIKKELING VAN ONS HART & KERSTALLIJN KERN VAN DE AARDE, ONTMOETING van het 13D Diamantraster en onze Goddelijke Vorm van het nieuwe triple helix DNA van de 144 plus drie als EEN!

BEVESTIGD DOOR DE ONBEPERKTE KRACHT VAN DE WARE GODDELIJKE LIEFDE tussen de Goddelijke Tegenhangers en de Oorspronkelijke Tweelingvlammen, aangezien wij ons volledig hebben VERENIGD ALS ÉÉN IN DE WARE GODDELIJKE LIEFDE & VERENIGING MET BRONNEN & ALLES VAN HET LEVEN OVERAL! Waar wij de Geliefde kunnen zien, voelen en vinden in elkeen, daar ALLEN spiegels zijn van de ander, een fractal van God, daar allen zich herinneren als EEN.

De Oorspronkelijke Tweelingvlammen van de Kosmische Kernmonade dragen heilige sleutels en codes die samen met hun Harten ons Nieuwe Eden en Paradijs op Aarde ontsteken, namens ALLEN. Samen voegen zij geest en materie, deeltjes en antideeltjes Universa, en Hemel en Aarde, samen als EEN, wat de kunstmatige sinusgolf, holografische overlays en Quantum staande golffunctie van de valse Matrix simulatie volledig doet instorten, terwijl zij volledig samensmelten als EEN.

Nova Gaja, en de Hemel op Aarde, wordt samen met ons opnieuw geboren als ons ENE authentieke, en Diamant Zon Lichaam & Avatar ZELF!

TIJDELIJK dus…

Alle angsten, twijfels, zorgen, onzekerheden, angsten en verdedigingsmechanismen verdwijnen en verdampen, samen met alle gevoelens van afscheiding, competitie, afgunst, jaloezie, je meer of minder voelen dan een ander, schuld, schuld, schaamte, valse trots, alle gevoelens van afscheiding en fragmentatie, valse waarnemingen en oordelen, lossen volledig op en verdwijnen in deze zee van zuivere Ware Goddelijke Liefde die alle resterende sluiers en illusies opheft,

ALLES VERENIGT!

Nu maken we een KWANTUM SPRONG / SAMENVOEGEN / UITLIJNEN met onze reeds geascendeerde MEESTER & DIAMANT AVATAR ZELF & onze GROOTSTE DROMEN VOLLEDIG!!!

Zoals ALLES BEWUSTZIJN is, gedachte omgezet in vorm.

Het is belangrijk dat wij nu uit de energie van het wachten stappen door geïnspireerde actie te ondernemen zoals geleid door Spirit. Toegeven aan en vertrouwen op het Goddelijke Plan en dat alles zich ontvouwt met de hoogst mogelijke resultaten, helpt ons om deze verschuiving met zoveel mogelijk gemak en gratie te co-creëren. Geduld is niet langer vereist nu wij volledig oplossen in en samensmelten met ons Ware, Eeuwige, Tijdloze Zelf, Het Ene dat nooit geboren is en nooit sterft, en weet dat De Waarheid nu volledig ontstaat, en daarmee alles wat onwerkelijk en vals is oplost en verdwijnt, samen met de herinneringen aan onze ervaring hier in deze kunstmatige Matrix-simulatie.

Wij ontvangen zeer krachtige zuiveringen en Activeringen van ons Wortel- en onderlichaamschakra-systeem, wat ook deel uitmaakt van het opruimen van resterende (overlevings)angsten, karmische energieën, slachtofferenergieën en gevoelens van machteloosheid. Onze en de Collectieve, Planetaire en Kosmische uitgebreide Kundalini-stroom van de Kee-Ra-Sha wordt volledig ontstoken, samen met onze Kristallen Harten en de Kristallijne Kern van de Aarde. Dit verwijdert volledig het reptielachtige staartimplantaat en het ei-achtige membraan, dat rond de 8 foetale cellen werd gehouden, die zich onderaan ons ruggenmerg en stuitje bevinden, bij het stuitje. Dit ruimt alle resterende omkeringsstromen in onze Kundalini op en leidt de energie omhoog naar ons ruggenmerg en centrale collum, waardoor alle energie uit ons veld verdwijnt, een gecorrigeerde Merkaba spin mogelijk wordt, en bronstromen met een hogere frequentie worden aangetrokken. Dit stelt ons in staat om nu volledig samen te smelten met ons Spirit-lichaam, waarbij al onze hogere identiteiten als EEN worden samengevoegd. Dit implantaat werkte ook als een ego-filter als onderdeel van de mind control programmering en technologieën die in ons veld worden vastgehouden. ALLES lost nu collectief volledig op, samen met alle andere kunstmatige implantaten, verzegelingen, membranen en interferentiepatronen die onze volledige Ascensie tot nu toe hebben verhinderd. Het helpt ons om onze Ascensie te voltooien, ons ÉÉN waarachtige ZELF te onthullen en onze energiekanalen en Hart nu volledig te openen!

Door Ramona Lappin

Vertaling: Reinier