DE ELOHIM: Gebruik en Beheersing van Jouw Grote Leraar en Metgezel, Jouw Zuivere Emotionele Energie / Gechanneld door Davey

DE ELOHIM: Gebruik en Beheersing van Jouw Grote Leraar en Metgezel, Jouw Zuivere Emotionele Energie

Gechanneld door Davey – 25 Maart 2022

Dierbaren, wij zijn de Elohim. Wij zijn de makers en vormgevers, de ontwerpers, de architecten van werelden en werkelijkheden.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om een korte boodschap te geven, als het ware, om jullie te helpen de ontplooiing die in jullie, en dus ook buiten jullie, plaatsvindt, op een meer waarachtige manier te begrijpen. Jullie zijn verbonden met een holografische constructie, een rijk en complex besturingssysteem zo je wilt, dat dynamisch op jullie reageert.

Dit is een spel, dierbaren. Een spel waarin jullie over jezelf, jullie innerlijke werking en de gebieden die fine tuning in je nodig hebben, kunnen leren door de holografische spiegeling of reacties op je te zien door dit holografische realiteits-besturingssysteem.

Laat ons eenvoudiger spreken. De wereld die jullie om je heen zien is een directe weerspiegeling van zowel jou, als van het grotere collectief, en van de Aarde zelf. Jij co-creëert in dit rijk met de aarde en met jouw mede-collectieven. Als mensen beschik je over een sterk en krachtig spectrum van emoties. Daarom hebben zovelen getracht die gave in jou te beheersen.

Wees dus op je hoede voor jouw emotionele reacties. Zij zijn jouw grootste bondgenoot om te begrijpen wat het in je is dat zowel harmonie als disharmonie schept. Zie het als een waterval. De zuivere emotionele energie begint bij de bron, zij gaat uit van jouw hartcentrum, en zij stroomt en bruist door heel jou heen. Als zij delen van je raakt die in een lage trilling of illusie zijn, als die energie door die gebieden heen lengt, of er doorheen stroomt, zal zij, in zekere zin, van kleur veranderen. Zij zal het gevoel of de geur hebben van emoties zoals angst, twijfel, onwaardigheid, zelf-ongeloof en dingen van die aard.

Wanneer het door hoge vibratiegebieden van je heen schiet, zal het vreugdevol, positief, opbeurend, expansief aanvoelen. Wij vragen je dus om, in plaats van te vechten tegen de emoties die je voelt, jouw emotionele reacties op wat er ook gebeurt, goed te bekijken en te voelen hoe jouw oorspronkelijke emotionele energie opflakkert en kleurt, en je daarmee aangeeft wat je in je hebt. Dus, als je merkt dat je een ongemakkelijke emotionele reactie voelt op een gebeurtenis die je in jouw uiterlijke sfeer ziet, begrijp dan dat dit een leermiddel is. Het helpt je aan te wijzen wat er in je verborgen ligt, en ook waar het is en wat de smaak van die trillingsconstructie in je is.

Dus zien jullie geliefden, zij zijn jullie grootste leermeester in dit spel. Zij tonen jullie dingen over jezelf die je met andere middelen niet zou kunnen zien.

Het is alsof je een zaklantaarn hebt die je in jezelf richt en dan plotseling al die verschillende gebieden ziet – sommige doorschijnend en licht en helder, en sommige donker en dicht en zwaar. Jouw emoties zijn als jouw eigen vuurtoren. Zij wijzen je de weg, zo je wilt, om de rotsachtige gebieden te belichten die je anders niet zou zien als je door de wateren van jouw leven zeilt. Wij zouden graag willen dat je over dit onderwerp nadenkt en de kunst cultiveert om te werken met de emotionele energie die je als mens hebt, en eenvoudigweg getuigenis af te leggen, en je niet bezig te houden met de emotionele reacties die je hebt op wat dan ook in jouw leven.

Wij laten jullie nu achter met dit om over na te denken dierbaren. Wij houden zielsveel van jullie allen. Jullie naderen de ontknoping. Wij zijn in grote vreugde in de hogere rijken, terwijl wij naar jullie allen kijken terwijl jullie je individuele en collectieve stappen zetten over die grote eindstreep, en o, jullie zijn zo dichtbij, dierbaren. Wij smeken jullie om deze hoop, deze waarheid in jullie hart te voelen. Ga vredig, ga zachtjes, ga in liefde. Wij zijn altijd bij jullie. Wij zijn de Elohim en wij danken jullie voor deze tijd met jullie. Vaarwel voor nu.

De Elohim

Kanaal: Davey

Vertaling: Reinier