De Elohim: Beantwoording van vragen van KejRaj / Gechanneld door: Davey

De Elohim: Beantwoording van vragen van KejRaj

Gechanneld door: Davey – 6 April 2022

KR – 1. De wereldbevolking van mensen is bijna 8 miljard, hiervan zijn 1,5 tot 2 miljard klonen. Hoeveel waarheid zit er in zulke beweringen?

Elohim: (Ze glimlachen). We zullen deze vraag als volgt beantwoorden…ja, het is waar dat er gekloonde mensen zijn, maar het aantal dat u hebt gegeven is lichtelijk overdreven. Wij houden deze situaties zeer nauwlettend in de gaten want er zijn bepaalde wetten in het spel waaraan men zich dient te houden, ongeacht de belangen die de duistere krachten of soortgelijke groepen zouden willen bereiken. Dit is echter een ingewikkelde kwestie, want er zijn andere aspecten van wat u klonen zou kunnen noemen, mogelijk gemaakt door de lichtkrachten. Hoewel we niet veel in detail kunnen treden over dat onderwerp.

KR -2. De beschaving bekend als de Tartaren. Hoe geavanceerd waren zij technologisch? Wat veroorzaakte hun ineenstorting?

Elohim: In werkelijkheid waren ze bekend onder een andere naam. Die naam hangt samen met legenden en verhalen die door uw lineaire tijdlijnen zijn gekomen, maar we kunnen ze noemen zoals u ze noemt. Zij waren een geavanceerd ras, zowel spiritueel als op andere manieren. Hun doel was echter om bepaalde puzzelstukjes te leggen van het bewustzijnsconflict dat zich op Aarde ontvouwde, en daarom werden zij door hun eigen keuze in bepaalde tijdsbestekken geplaatst, zullen we maar zeggen, en onthoud…tijd is niet zo lineair als jullie geconditioneerd zijn om het waar te nemen. Er waren andere rassen zoals deze die hier waren om tijdcapsules van een bewuste aard te plaatsen in jullie zogenaamde lineaire tijdlijn. Dit is alles wat wij nu over deze kwestie te zeggen hebben.

KR – 3. De beschaving bekend als de Pellasgianen. In welk gebied bevonden zij zich? Hoe lang geleden bestond deze beschaving? Wat, als er vandaag iets van hen overblijft, zoals een groep mensen, taal…?

Elohim: Het is belangrijk te begrijpen dat het geografische landschap van de aarde drastisch is veranderd. Zelfs in de laatste duizenden jaren, die als zeer recent worden beschouwd in de rijke en langgerekte lineaire tijdgeschiedenis van uw Aarde. Het ras waarover u spreekt was in feite een samenstelling van verschillende groepen zielsfamilies die in vorm vermengd waren, dat wil zeggen, gegroepeerd in dezelfde beschaving gedurende verschillende tijdsperioden, om bepaalde doelen te bereiken bij het opzetten van bepaalde Aarde-energieën. Op een vergelijkbare manier als de Maya cultuur. Het is waar te zeggen dat sommigen van hen nog steeds hier zijn, hoewel we nog geen toestemming van hen hebben om hun verblijfplaats bekend te maken. Maar samenvattend, veel van de bewustzijnssjablonen, ideeën en zogenaamde technologische ontwikkelingen van deze cultuur en anderen bestaan in lagen, als je wil, in veel van de natuurlijke en heilzame technologieën die jullie vandaag hebben. Hun erfenis en de specifieke attributen van hun doeleinden leven vandaag in jullie, want zij zijn jullie voorouders en jullie zijn intiem met hen verwant.

KR – 4. Aangezien wij onveranderlijke goddelijke volmaaktheid zijn, heel en compleet goddelijk licht, hoe worden wij dan werkelijk “uitgebreid” door de ervaringen die wij hebben? Neemt het lichtquotiënt van de ziel of geest werkelijk toe door de lessen die we leren? Worden we groter dan we al zijn in onze heelheid? Zo ja, hoe? Of verveelde de Schepper van de Bron zich gewoon in zijn eeuwige luchtbel van gelukzaligheid, en verkoos hij de illusie van afscheiding, lichamelijkheid, te scheppen om gewoon spelletjes te spelen, en in werkelijkheid dient dit spel van dualiteit geen enkel doel, anders dan het bevredigen van het ego van het Al Dat Is.

Elohim: (Zij glimlachen bij deze vraag). Om deze vraag te beantwoorden, vragen wij u om het watergeheugen te overwegen. Water heeft het vermogen om ervaringsinformatie en energetische codering op te nemen en op te slaan op manieren die jullie misschien wel kennen, maar nog niet begrijpen. Hoe meer het water ervaart, hoe groter de rijkdom van de bibliotheek die het bevat… maar het is nog steeds water, en het is nog steeds één met de Bron. Om de Bron zichzelf werkelijk te laten ervaren, moet hij een veelheid aan individuele perspectieven creëren… zielen, zo je wilt, om te doorleven en ervaringen te verzamelen, zodat het Geheel ze allemaal kan kennen.

En wat is het doel hiervan? Het doel is vreugde, dierbaren. Want er is vreugde in het bereiken, er is vreugde in het uitdrukken. Hoe meer ervaring je verzamelt, in zekere zin breidt je bewuste weten zich uit. Naarmate het groter wordt, wordt ook je vermogen om meer te zien, meer te voelen en een groter vermogen om nieuwe mogelijkheden te creëren groter.

Dus, in essentie, is het doel ervan om je te laten groeien in vreugde en groter creatievermogen van nieuwe potentiële dromen zonder einde. Het draait allemaal om vreugde en liefde, dierbaren. Want in werkelijkheid zijn liefde en vreugde precies hetzelfde. En in verwijzing naar wat wij voelen dat jullie bedoelen, waarom de huidige situatie waar jullie mee geconfronteerd worden, heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt… Dierbaren, dit is een experiment. Want hoe kun je vreugde kennen… werkelijk vreugde kennen, tenzij je er een tegenstelling van begrijpt. Laten we nu heel duidelijk zijn. Dit contrast, of dat wat jullie duisternis of chaos noemen, is een kunstmatige constructie. Maar omdat jullie je erin bevinden, en net als de analogie die deze graag gebruikt, een virtual reality spel dat is ontworpen om zo realistisch voor jullie ogen te zijn dat het traumatisch en beangstigend is, maar in werkelijkheid op het moment dat je de headset afzet, realiseer je je dat het allemaal maar een overtuigend spel was. En zo is het ook met wat jullie te wachten staat.

Dierbaren, hier is een sleutel. Jullie hebben gedurende vele, vele levens geleerd om jezelf te integreren in dit spel, dit 3-D illusiespel van duisternis en licht, dat jullie je niet volledig realiseren dat het die integratie is, en in sommige gevallen… zeer sterke integratie, in dit spel, die jullie de trauma’s bezorgt, de fysieke trauma’s waarvan jullie ten onrechte geloven dat ze echt zijn, en echt gebeuren. We begrijpen volledig dat jullie, en zeker velen die onze hulp inroepen, zouden verklaren dat dit echt is, dat dit gebeurt, en hoe we dit in hemelsnaam kunnen stoppen.

Dierbaren, de sleutel die wij jullie hebben gegeven is een zeer diepgaande en betekenisvolle sleutel. En dit is waarom ware en diepe zelfvergeving een essentieel onderdeel is van het loslaten van jullie eigen strakke greep op het valse concept dat wat er met jullie gebeurt, in termen van wat jullie beschouwen als duisternis of kwaad, en dingen van deze aard, er alleen maar zijn omdat jullie ze zo creëren. Dierbaren, wij willen jullie er graag aan herinneren – jullie zijn vonken van de Ene Schepper. Jullie zijn de Ene Schepper, in geïndividualiseerde perspectieven, maar jullie hebben dit spel aangenomen om niet alleen te vergeten wie je bent, maar bovenal om jezelf voor de gek te houden door te geloven en te leven dat wat er om je heen gebeurt, ‘voor’ jou gebeurt en niet ‘door’ jou. Dit is een aspect dat we jullie kristalhelder willen maken, want het is heel belangrijk voor jullie om vooruit te komen in je volwaardige scheppende waarheid. Jullie moeten jezelf vergeven voor, en je rol accepteren in, het creëren van alles wat je ziet, wat je niet aanstaat, maar ook alles wat je wel aanstaat. Wanneer jullie dat doen, dierbaren, wanneer jullie dat werkelijk doen, leven en weten, dan geven jullie jezelf de macht om je leven, je hele ervaring, precies zo in te richten als je zelf wilt. En dat, dierbaren, is de levende staat van zelf-meesterschap, zelf-bepaling, zelf-richting, precies zoals je bedoeld was te zijn.

Voordat we dit kanaal verlaten, willen we jullie vragen om deze ideeën, deze concepten die we vandaag met jullie hebben gedeeld, in onschuldig perspectief te zien. Dat wil zeggen, vrij van emoties die je vermogen om dit helder en vanuit je hart te zien zouden vertroebelen.

We laten jullie nu achter in vrede, in onze liefde en in onze ware steun. Dierbaren, jullie zijn dichterbij dan jullie kunnen denken. Wees altijd op je hart gericht. Roep onze hulp in wanneer je die nodig hebt. Wij zijn er voor jullie. Dat zijn we altijd geweest. Dat zijn we, en dat zullen we altijd zijn. Tot ziens voor nu.

Elohim

Kanaal: Davey

https://www.EraofLight.com