Anos van Arcturus: Niemand Is “Niet Goed Genoeg” / Door: Channel: A.S.

Anos van Arcturus: Niemand Is “Niet Goed Genoeg”

Door: Channel: A.S. – voor – Era of Light – 7 September 2022

Mijn geliefde broeders en zusters,

Ik ben blij en voel me bevoorrecht dat ik weer met jullie kan spreken.

Vandaag wil ik het hebben over iets dat mij verwarde toen ik er voor het eerst over hoorde.

Het is het concept van “niet goed genoeg zijn.”

Toen ik voor het eerst over dat concept leerde, dacht ik: “Wat betekent ‘goed’ eigenlijk in deze context?

En wie beweert hier wijs genoeg te zijn om te oordelen dat hijzelf of iemand anders niet goed genoeg is? Bron denkt niet dat iemand niet goed genoeg is. Wie beweert hier wijzer te zijn dan de Bron?

Ik heb sindsdien geleerd wat Aardbewoners met dit concept bedoelen, maar het is nog steeds niet erg logisch voor mij. Vanuit mijn perspectief is iedereen die is, automatisch goed genoeg. Ik heb miljoenen wezens geobserveerd en niet één keer is de gedachte “is dit wezen goed genoeg?” ooit bij mij opgekomen. Hetzelfde geldt voor mijn Pleiadische broeders en zusters.

Per slot van rekening kun je dit leven zien als de film die je ziel op dit moment regisseert. Je ziel is een beetje als een filmregisseur, die een grote maar niet totale invloed heeft op je leven. Als je bewuste geest ervoor kiest om niet naar Japan te gaan, dan ga je er ook niet heen, ongeacht wat je ziel wil.

Als je ziel wilde dat je een deugdzame en zogenaamd foutloze Pleiadiër zou zijn, dan zou je in die cultuur geboren zijn. In plaats daarvan wilde je ziel dat je hier geboren werd, in deze rommelige wereld. En ja, het is begrijpelijk dat je niet altijd met liefde handelt als de rest van de wereld je ook niet met liefde behandelt.

Maar dat heeft niets te maken met wel of niet goed genoeg zijn. Alle ervaringen zijn slechts lessen en goddelijke fractals van de majestueuze glorie van de Bron.

Het is ook vreemd voor mij dat jullie jezelf beoordelen op basis van één specifiek moment in de tijd. Jullie zijn allemaal zowel moordenaars als liefhebbende altruïstische mensen geweest. Waarom zou het onsterfelijke deel van jullie, jullie ziel, “goed genoeg” zijn tijdens een leven waarin je toevallig liefhebbend was, maar niet goed genoeg tijdens een leven waarin je toevallig een moordenaar was? Of probeer je te oordelen over een bepaalde film, een enkel leven, in plaats van over iemands ziel? Dat zou voor mij nog minder logisch zijn. Immers, zielen die nog niet zo oud zijn, kiezen er bewust voor om verschillende levens te ervaren.

Ik ben in vorige levens ook een moordenaar geweest. Zou jij zeggen dat ik, Anos, niet goed genoeg ben omdat ik in een ver vorig leven iemand heb vermoord? Waarschijnlijk niet. Stel nu dat jij leefde tijdens het leven waarin ik iemand vermoordde. Zou je dan zeggen dat mijn ziel niet goed genoeg is? Zou het zinvol zijn om alleen naar mijn huidige leven te kijken?

Ik begrijp dat er op aarde een idee heerst dat als je mensen vertelt dat ze slecht zijn, ze zich beter zullen gedragen. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat als je iemand vertelt dat ze slecht zijn, ze zich slechter zullen gedragen.

Ik veroordeel je niet omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Ik begrijp dat dit een boodschap is waar jullie maatschappij jullie mee doordringt. Toch kan ik jullie van ganser harte zeggen: jullie goedhartige galactische broeders en zusters vinden niemand niet goed genoeg. Jullie zijn allemaal geliefd en worden gewaardeerd. Hooguit keuren we bepaalde daden af, maar we bestempelen mensen nooit als slecht.

Jullie zijn zeer geliefd en gerespecteerd.

In eenheid,

Anos

Voor Era of Light

Kanaal: A.S.

Bron

Deze channelings zijn exclusief ingezonden op EraofLight.com door de channeler. Als je ze elders wilt delen, voeg dan een link terug naar deze originele post toe.

Vertaling: wakkeremensen.org