Vader/Moeder God – “Een oproep om aandacht te hebben voor àlle vormen van lijden” – 18 april 2019 / via Eillie Deus’

Vader/Moeder God
– “Een oproep om aandacht te hebben voor àlle vormen van lijden” –

18 april 2019 / via Eillie Deus’

  

Lieve Kinderen van het Licht, Kinderen van Ons Licht,

De dagen van vreugdevolle heropleving zijn niet meer veraf.  En daarmee verwijzen we naar de Paastijd in een groot stuk van de wereld.  In dat verhaal gaat lijden de heropleving vooraf.  En dat is ook in het gewone mensenleven vaak zo.  Lijden is een vreemd fenomeen, niemand verlangt er naar en iedereen krijgt er ernst, diepgang door.  Mensen die lijden gaan zich vragen stellen over de zin, de bedoeling.  Soms mondt dit uit in zelfbeklag, soms in onbegrip, soms in aanvaarding, soms in de wens met alles te stoppen, enz.  Lijden zet iets in gang.  Lijden is een reusachtige trigger.
Lijden neemt vele vormen aan.  Meestal denkt men eerst aan fysiek lijden.  Maar er is ook mentaal lijden, emotioneel lijden – deze vormen worden vaak een beetje stiefmoederlijk behandeld.
Dit is dan ook een oproep om aandacht te hebben voor àlle vormen van lijden, zowel bij jezelf als bij anderen.

Want, sta er eens bij stil: een fysiek probleem krijgt snel je aandacht, je wilt immers niet ‘stilvallen’; maar wanneer heb je tijd genomen om stil te staan bij wat je mentaal of emotioneel belast?


Dit is nochtans de kweekgrond voor het latere, grotere lijden.
Neem tijd voor jezelf.  Maak het rustig om je heen en ga naar de rust en de stilte in jezelf.
Denk aan iets of iemand, het eerste wat in je opkomt is ok.
Welke gedachte kwam zonet in je op (toen je aan dat iets of die iemand dacht)? Noteer.

En ga nu naar binnen, naar je gevoel.  Wat voel je? 
Verdriet?  Uit je verdriet, laat het toe.
Voel je woede?  Voel je jaloezie?   Noteer.
En probeer nu er achter te komen welk tekort/gemis/verlangen zich achter dit gevoel verschuilt :
– ik voel me verdrietig, want ik heb niet graag dat … / want ik mis … 
– ik voel me boos, want ik voel me tekortgedaan / want ik voel me niet gerespecteerd / …
– ik voel me jaloers, want ik had graag zelf succes gehad / want ik had graag zelf een
goede relatie gehad / …
En zo kom je te weten wat JIJ denkt nodig te hebben om je beter/goed te voelen.

En dàn kun je je afvragen waaròm je je hierdoor beter zou voelen.
Zou je jezelf hierdoor anders bekijken?  Waarom?  Wat heeft dit toegevoegd aan je zijn? 
Of zou je jezelf anders bekeken voelen door de anderen ?  En heeft dit wat toegevoegd aan je zijn?
Waar ligt het zwaartepunt? 
Bij wat je denkt van anderen te krijgen?  En wat is dit?
Of bij wat je jezelf kunt geven door de situatie te aanvaarden waarin je je bevindt en je af te vragen wat je er kunt bij leren, waarom het op je pad komt?
Het vraagt inspanning en tijd. Inspanning en tijd voor jezelf. Aandacht voor jezelf.
Je bent niet alleen, vraag onze steun. Wij staan klaar.
We wensen jullie allemaal liefdevolle inspiratie en geduld met jezelf.
Vader/Moeder God