Vader God Breng Je Focus Van Persoon Naar Gedrag

Vader God

Breng Je Focus Van Persoon Naar Gedrag

Gechanneld door: Eillie Deus – 19 Mei 2021

Mijn Lieve, lieve kinderen,

Mijn Hart barst van liefde voor jullie, voor jullie eerlijke gevecht met jezelf, met je innerlijke kwelduivels. ‘Kwelduivels’ is een bij jullie bekende beeldspraak, die eigenlijk goed weergeeft wat zich afspeelt. Je kwelt jezelf innerlijk met gedachten of gevoelens waar je niet echt mee in het reine bent. Eén van die thema’s is goed en kwaad. Wat goed is, dat is duidelijk, hoor ik jullie denken. Wat kwaad is, dat is ook duidelijk, hoor Ik jullie denken.
En dan vraag Ik: waar zit dan het probleem?

Het probleem zit in je diepe Zijn.
Je Zijn weet dat àlles goddelijke creatie is. Wees dus mild en breeddenkend.

Wanneer we kijken naar de mensen op Aarde, zijn die allemaal geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis.

Wat maakt dan de ‘sortering’ in goed en kwaad?
Niet wie ze zijn, wél hoe ze zich gedragen.

Wanneer je het onderscheid maakt tussen de persoon en zijn/haar gedrag, zal het probleem verdwijnen. Je kunt het gedrag veroordelen en de persoon vergeven.
Vergeven in de betekenis van: het is zijn/haar weg geweest, het zijn zijn/haar lessen, zijn/haar keuzes. Je kent het zielenprogramma van je medemens niet, je kent de gekozen lessen niet, je kent de omstandigheden niet waarin de keuzes gemaakt werden, je kent alleen het gedrag. Maak het onderscheid tussen de mens en zijn gedrag.

In de tijd die komt, zul je nog vaak de kans krijgen om stil te staan bij het onderscheid tussen de persoon en het gedrag. Stuur de persoon alle liefde en goddelijke steun die nodig is – dit zal ook jouw innerlijke pijn en ontreddering helpen helen. Onthoud je zoveel mogelijk van emotie. Reacties van woede, afgrijzen, afkeer,… allemaal menselijk en begrijpelijk – maar ze vergroten de negatieve energie. Breng je focus zo snel als mogelijk op het gedrag. Keur het gedrag af en geef de persoon, de ziel, in Mijn handen. Ik ontvang ze liefdevol indien zij dit zelf toelaten.

Vader God

Kanaal: Eillie Deus