Vader God – Alles is gericht op één doel: innerlijk evenwicht. / 7 Januari 2018 / Eillie Deus

Vader God – Alles is gericht op één doel: innerlijk evenwicht.
7 Januari 2018 / Eillie Deus

Lieve Schatten van Mij,
Het daagt in het Oosten 🙂
De Zon komt op voor de Mensheid 🙂
Het einde, de eindstreep komt in zicht !
Jullie halen het met vlag en wimpel 🙂
En toch..
Zoals steeds blijft er nog werk aan de winkel.
De mens die jullie in de huidige vorm zijn, mag nooit denken in termen van ‘nu kan ik op mijn lauweren rusten’.  Bij elke hogere trilling die je bereikt, horen testen.  Je zou het ook leervallen kunnen noemen, vallen gespannen door de ziel die je bent.  Om te leren.  Om te groeien.  Om te evolueren.  Kortom, in welke trilling je je ook bevindt, er blijft steeds werk aan de winkel.
Maar wat jullie aan de horizon zien opdagen, is beloning voor geleverd werk.
Deze beloning bevat vreugde, hartverwarmende, liefdevolle situaties – het langverwachte.
Kijk er gerust naar uit.
Ondertussen vergeet je hopelijk niet oog te hebben voor het Nu.
In het Nu doen zich nog veel signalen voor : alarmbelletjes die vragen om je aandacht.  Hou er oog voor.
Alles is gericht op één doel: innerlijk evenwicht.

Wie innerlijk in evenwicht is, is zichzelf, herkent en voelt wat aandacht vraagt, wat juist/onjuist is, en zo meer.
In een toestand van evenwicht blijf je kalm, val je niet in emotie, niet in (ver-)oordelen, niet in opstand, niet in weerstand, niet in woede..
In een toestand van evenwicht hou je zicht op het grotere plaatje.
In een toestand van evenwicht herken je het waarom van een gebeuren, het doel, het werkpunt in jezelf.
Deze oefening hoeft niet onaangenaam of stressvol te zijn – integendeel, liefst niet.
Denk dat je een surfer bent.  Je surft op de golven van verandering.
Dan plant je je voeten stevig op de surfplank (aarden).
Je hele lichaam is verbonden met deze aarding, je hele lichaam voelt en centert zich ten opzichte van deze plank, steeds weer zoekend naar nieuw evenwicht.
Hoe sterker de golven worden, hoe sterker je focus gaat naar het behoud van evenwicht.
Daarbij sta je niet rigide, je beweegt voortdurend, soepel meegaand op de bewegingen van de golven.  Prettig is dat!  Tenminste zodra je het onder de knie hebt.
Wees niet ontmoedigd wanneer je nog eens van je surfplank tuimelt – het overkomt de besten 🙂
Weldra ga je het prettiger en prettiger vinden.  Je durft zelfs af en toe een blik werpen op de beloftevolle, stralende horizon.
Nog even en je kunt buitelen als een speelse dolfijn, soepel de golven van verandering volgend, vol vertrouwen meegaand, soms in de zachte deining, soms met een zwiepende golf.
Veel surfplezier op weg naar de horizon!
Vader God
Vader God via Eillie Deus’ – januari 2018 – Alles is gericht op één doel : innerlijk evenwicht