De geascendeerde Meesters, El Morya en Victory / via Eillie Deus’

De geascendeerde Meesters, El Morya en Victory 
via Eillie Deus’ 

Dierbaar Kind, 

Jij hebt het verlangen perfect te zijn – dat hoeft niet. De mens is niet hier op Aarde om perfect te zijn, de mens is hier precies om het omgekeerde te ervaren: de imperfectie. Imperfectie maakt rijk, imperfectie biedt een rijkdom aan verscheidenheid, aan schoonheid, aan eigenheid.

Koester je imperfectie, het geeft je zelfbeeld weer.

Je Zelf-beeld (met een hoofdletter) is goddelijk perfect, maar heeft jou nodig (jij bent de extensie van je Hoger Zelf op Aarde) om ervaringen op te doen. Ja-maar, zul je zeggen, als mijn Hoger Zelf goddelijk perfect is, heeft het toch geen ervaringen meer nodig?

Je zou kunnen zeggen dat goddelijk perfect zijn nogal eentonig is..;-)

Aardse on-perfectheid daarentegen is zeer boeiend. Het zorgt voor een lange reeks ervaringen die het je knap moeilijk kunnen maken, je hebt echt je creativiteit, je inventiviteit, je uithoudingsvermogen nodig. Maar als je je door alles heen hebt geworsteld, ben je een hoop ervaringen, kracht, inspiratie rijker.

Dit ervaren kan op Aarde, al ben je eigenlijk wel degelijk goddelijk perfect bezig, je hebt een hoop Weten achtergelaten en experimenteert er hier op los.

Dàt is hoe wij hierboven de mens op Aarde zien: een extensie in het minder weten, die ons leert hoe het goddelijke evolueert wanneer het ontdaan is van zijn Weten. Het is Groei.

Jij bent als mens dus maar een heel klein stukje van wie je echt Bent. Dat Hogere Zelf blijft je in de gaten houden, inspireren, beschermen, leiden.

Geef het je vertrouwen.

En vertrouw erop dat je de signalen die je Hoger Zelf geeft, opvangt. Je doet dit perfect.

Vertrouw dus ook jezelf (je zelf). Geef het je vertrouwen.

Op deze manier vloei je vlot, je volgt de stroming die de rivier van het leven aangeeft. Het kan eens traag gaan, of door een stroomversnelling misschien, maar meestromen vraagt geen inspanning. Je hoeft niet tegen te spartelen, dat zorgt slechts voor vertraging, want uiteindelijk brengt de rivier je toch waar je moet komen.

Vertrouwen. Loslaten

De geascendeerde Meesters, El Morya en Victory