Boodschap van Vader/Moeder God “Uitproberen, bijsturen, keuzes maken, onbetreden paden kiezen – vanuit het hart” / 3 mei 2018 / via Eillie Deus’

Boodschap van Vader/Moeder God
“Uitproberen, bijsturen, keuzes maken, onbetreden paden kiezen – vanuit het hart”

3 mei 2018 / via Eillie Deus’

Lieve Kinderen van het Licht,

Het is met een uitgesproken gevoel van fierheid en trots, dat ik kijk naar mijn kinderen.  Ze zorgen voor een nooit gezien schouwspel.  De energieën van positiviteit, vertrouwen, mededogen en gratuïte liefde zinderen door de ether.  Jullie omringen jullie woon- en denkwereld met liefdesaspecten.  De tijd waarin jullie werden meegesleept door onheilsboodschappen en geloofden in het spel dat met jullie werd gespeeld, behoort meer en meer tot het verleden.
Droom verder, lieve kinderen, droom jullie wereld bij elkaar.
Hoe wil je jezelf voelen?
Wat wil je graag uitproberen?
Waar wil je van genieten?
Visualiseer het allemaal, droom zoals kinderen dat kunnen. Fantaseer er op los. Fantasie van het hart.
De huidige energieën, de hartenergieën, helpen jullie hierbij. Nooit voorheen was het zo gemakkelijk om vanuit het hart te gaan leven. 
Hoe leef je vanuit het hart?

Eenvoudig, door telkens wanneer je hoofd tussenkomt, dit het zwijgen op te leggen.  Maak je keuzes vanuit je hart, niet vanuit je hoofd.

Laat je hoofd slechts spreken nadat je hart heeft gekozen. Het hoofd is een hulpmiddel, geen heerser.
Je hoofd is de helper om de fantasieën uit te tekenen, vorm te geven. Je hart is daarbij het kompas – gaat de vorm de juiste richting uit, moeten we bijsturen?
De komende periode wordt er een van uitproberen, bijsturen, keuzes maken, onbetreden paden kiezen. Boeiend.
En wij, Vader/Moeder God, belichten het pad en geven jullie zachte duwtjes wanneer je het even niet meer weet.
Kom dan in onze armen.  Zoals een kindje dat zou doen.  Laat je dragen, laat je koesteren, laat je troosten, laat je inspireren, laat je vullen met onze kracht en warmte. Wij zijn je thuis.
Vader/Moeder God