Boodschap van Vader/Moeder God –“Over Vreugde en een glimlach” – 18 februari 2019 – via Eillie Deus’

Boodschap van Vader/Moeder God
 –“Over Vreugde en een glimlach” –
18 februari 2019 – via Eillie Deus’
Lieve Kind,
Groot is de drang naar bezit. Maar dan het bezit van niet-materiële kwaliteiten, zoals liefde, mededogen, vergeving, dankbaarheid. Kwaliteiten ook als vreugde.  Vreugde is een aspect van Liefde dat enorm krachtig, beschermend, creërend en helend is.  En aan Vreugde is een groot tekort op Aarde.  Geef daarom jezelf een training.  Train jezelf om klaar te staan voor Vreugde.  Hoe doe je dat?  Misschien door niet de ‘zeurpiet’ uit te hangen?  Misschien door bij het openen van je ogen na een deugddoende nachtrust, dankbaar te zijn hiervoor – dit zal je blijgestemd maken, vreugde is geboren.
Zo komen we bij die andere liefdeskwaliteit, dankbaarheid.  In feite vormen dankbaarheid en vreugde een perfecte balans, een evenwicht.  Beide kwaliteiten brengen een glimlach in je wezen – àlle liefdeskwaliteiten brengen een glimlach in je wezen, de glimlach is een ijkmiddel.

Glimlach zoveel mogelijk, inwendig of uitwendig, het is een aanstekelijke actie.  Innerlijk legt het een beschermlaag; glimlachen maakt je krachtig, minder vatbaar voor kwetsuren.  Uiterlijk legt het een band, verwijdert het als het ware de beschermlaag, de afwerendebeschermlaag naar anderen toe.

Een innerlijke glimlach verwijdert hardheid.  Zo kun je in de moeilijkste omstandigheden plots denken aan die innerlijke glimlach – het zal je even doen stilstaan, het zal de verkramping wegnemen. Bovendien verzacht een glimlach onmiddellijk je blik.  Je blikt de wereld zachter tegemoet, je staat letterlijk zachter, maar krachtig in het leven.
Glimlach.  Glimlachen helpt aanvaarden.  Glimlachen draagt de energie van aanvaarden in zich.  In zekere zin isglimlachen aanvaarden : “ik aanvaard dat het regent op mijn vrije dag”.  En door dit aanvaarden, komt er ruimte voor creativiteit.  Misschien betekent creativiteit dan gewoonweg luieren bij een warme kachel, misschien is het een boek lezen, misschien is het eindelijk die kast opruimen, misschien is het een brief schrijven, misschien is het een lang gepland bezoekje inlassen, enzomeer.  Maar hoe je creativiteit ook invult, het zal je een goed gevoel geven – dankzij de glimlach die eraan vooraf ging.  Je zal er Vreugde aan overhouden.  En zo is de cirkel rond en komen we weer bij Vreugde.  Vreugde, de Bron van Leven.
Kom in onze armen en deel onze Vreugde.  Kom en wees blij, uitbundig.  “Jamaar, er zijn ook droevige omstandigheden – die kàn ik toch niet verdoezelen ?  Dan ben ik niet blij.”  Inderdaad, je mag elk gevoel een plaats geven, ook verdriet en droefenis.  Maar de keerzijde van verdriet is vreugde.  Middenin verdriet, kun je dankbaarheid/vreugde voelen om de troost die je van iemand ontvangt, om het begrip dat je voelt, om een mooie herinnering.  Vreugde zalft, vreugde verzacht, vreugde heelt.  Vreugde vind je in de meest vreugdeloze omstandigheden, vreugde vind je tegen alle logica in.  Vreugde overleeft àlles.
Vader/Moeder God