Boodschap van Vader/Moeder God – “Liefdevol, naar Waarheid Leven en Zijn” – via Eillie Deus’ – 29 01 2019

 Boodschap van Vader/Moeder God
– “Liefdevol, naar Waarheid Leven en Zijn” –

via Eillie Deus’ – 29 01 2019

 Lieve Kind,
Er loopt een autostrade van licht tussen jou en de Hogere Rijken, jij bent ons Kind, een kind van Licht, een klank van vreugde, een trilling van muziek, een trilling van kleur.  Jij bent ons mensen-kind.
Liefdevoller kan onze energie niet uitgedrukt worden. Alles wat Wij zijn, alles wat Jullie zijn, is één materie: Licht/Liefde. We bevinden ons (als we ons met elkaar vergelijken) op verschillende trillingsniveau’s – dat is werkelijk het enige verschil.

De Wet van Eenheid zegt dat wij één zijn: in het kleinste deeltje zit evenveel vervat als in de grootste berg, de trilling van Liefde.(*)
Waarom deze proloog ?
Het ogenblik is gekomen dat jullie hoognodig en exclusief dienen te focussen op Liefde.
Niet het amoureuze soort  – al valt die liefde ook te waarderen, maar veeleer de beleving van alles wat je doet en denkt. En dan zul je tot de vaststelling komen dat het (nog) niet helemaal duidelijk is wat liefdevol is.

Wanneer is een gedachte liefdevol ?
Wanneer is een woord liefdevol ?
Wanneer is een daad liefdevol ?

Vaak wordt liefdevol verward met lief.

Liefde heeft veel kwaliteiten in zich.  Eén ervan is bijvoorbeeld ‘waarheid’.
De kwaliteit van waarheid is niet altijd ‘lief’. Soms is waarheid hard om te aanhoren, iets wat je ‘incasseert’. Dat maakt deze waarheid niet liefdeloos. ‘Incasseren’ impliceert emotie. 

Als je iets hoort wat je pijn doet, kwetst of verdrietig maakt, zit je op het niveau van emotie.
Moest je op het niveau van gevoel zitten, zou je neutraal en aandachtig opslorpen wat je aangereikt wordt, wel wetend dat dit een nieuw inzicht bevat.
De waarheid denken of uitspreken, of handelen naar waarheid, vraagt vaak moed.  Het vraagt moed, precies omdat het vaak met emotie wordt ontvangen, omdat het vaak niet wordt herkend als de liefdevolle aanreiking die het is. 
Een eerste stap in het omgaan met waarheid, is jezelf erop gadeslaan.
Je reageert mentaal op een bepaalde situatie en ‘berispt’ jezelf dat dit niet lief is. Ga dan eens dieper ontleden. Waarom heb je deze gedachte?  Wat was de aanleiding? Welk gevoel zat er achter deze gedachte? Was de gedachte in waarheid overeenstemmend met je gevoel – dan was de gedachte liefdevol.
Deze gedachte verwoorden vraagt eveneens moed. En oefening. Probeer de boodschap niet te verpakken, maar spreek naar waarheid.
    Daarbij is kwetsen zeker niet de bedoeling, integendeel.
    De bedoeling is iets communiceren wat jij heel belangrijk vindt in de situatie van het moment, uitgaande van de informatie waarover jij beschikt en je trilling van het moment (neutraal? / emotioneel?). Dit zijn al meteen twee beperkende gegeven: is jouw informatie compleet en compleet juist? / ben je neutraal?
    Wat is de bedoeling van je communicatie? Wat wil je er mee bekomen? Je eigen gelijk? Jezelf verduidelijken (en heeft de ander daar wat aan of alleen jijzelf)?  De ander behoeden voor .. ?
Is het nodig? Of kom je tussen in een proces?
    Wat bepaalt je keuze (het gaat om de keuze: communiceer ik of niet)? Je zult niet anders kunnen dan naar je gevoel gaan om het antwoord te kennen op deze vraag.  En zo komen we telkens weer bij onszelf. En bij in waarheid leven/zijn met onszelf.
Hoe kun je weten of het antwoord dat je gevoel geeft ook het juiste antwoord is? Het resultaat is innerlijke rust.
Dit is niet altijd eenvoudig, maar noodzakelijk voor je verdere evolutie en je manier van leven in de nabije toekomst. Waarheid wordt geassocieerd met Aartsengel Michaël, doe beroep op zijn assistentie, op zijn zwaard, op zijn energie.
Naar waarheid leven en zijn, is authentiek zijn, is zijn wie je Bent.
Werk eraan, jullie zijn op weg naar worden wie je Bent.
Liefde en eindeloze, zorgende omhelzing,

Jullie Vader/Moeder/God