Boodschap van Vader/Moeder God: “Ga je weg, word wie je Bent” /18 juli 2019 / via Eillie Deus’

Boodschap van Vader/Moeder God:
“Ga je weg, word wie je Bent”
18 juli 2019 / via Eillie Deus’
Lieve Kinderen van het Licht,
De boodschap van vandaag luidt klaar en duidelijk en is heel simpel: ga je weg!
Ga je weg!  Stoor je niet langer aan wat ‘men’ van je verwacht, wat ‘men’ over je zegt of denkt.  Voel.  Want diep in jou zit dat verlangen waarmee je geboren bent, je zou het je incarnatie-doel kunnen noemen. Dit verlangen werd meestal onderdrukt – vaak deed je dit zelf.  Want je wilde zijn wat van je werd verwacht: een lief, gehoorzaam, voorbeeldig kind – zo begon het. Dat kindje werd duidelijk gemaakt – via afkeuring of straf – wanneer het niet voldeed aan de wensen van de ander, meestal je ouders, je familie, je leerkrachten, je vrienden; later je partner, je werkgever, enzomeer…
Maar dat onbenoemde gevoel bleef je hart af en toe beroeren. Je noemde dit misschien een onbenoembaar verlangen, een onverklaarbaar heimwee, een stil verdriet,…
NU is de tijd om toe te laten. Laat dit gevoel tot je spreken, luister, begrijp je diepe verlangen, je grote wens. En werk niet meer tegen.. geef je over … en zie wat dan op je weg komt.
Het is tijd om eindelijk je zelf te dienen.
Het is tijd om te worden wie je Bent !
Word het unieke wezen dat je Bent.
Toon jezelf zoals je Bent.
Spreek zoals je Bent.
Handel zoals je Bent.
‘Men’ kan je dit niet voorzeggen. Je Bent immers Uniek!
Wij zien wie jij Bent, Wij zien je schoonheid, Wij kennen je verlangen. Nu jij nog 🙂
Wij omhullen je met liefdevolle warmte, erkenning en waardering.
Vader/Moeder God