Boodschap van Moeder Vader God November / channeling via Eillie Deus’ Stilstaan Bij Wat Was

Boodschap van Moeder Vader God
November / channeling via Eillie Deus’
Stilstaan Bij Wat Was
Lieve kinderen van het Licht,

Het is met grote weemoed en tegelijkertijd met grote vreugde dat we vandaag stilstaan bij wat was.
Het is van generlei belang en zeker niet wenselijk stil te staan, te blijven hangen, bij wat voorbij is.
Maar toch overvalt ons een soort weemoed, wanneer we stilstaan bij de huidige tijd, de huidige fase.  Het is immers een fase van nog meer achterlaten, van nog meer afscheid nemen. En datgene dat we achterlaten is niet altijd negatief, het kan ook gewoon voorbij zijn.  Als het mooi geweest is, laten we dat node achter.  Bij het terugdenken aan wat was, overvalt je soms weemoed.  Een soort gemis.

Stuur dan liefde.  Liefde naar alles en iedereen die erbij hoorde.  En geef het geheel een mooi plaatsje op een fictief/symbolisch altaar in je huis-van-ervaringen, je akasha.  Plaats er op een dag waarop je eraan wordt herinnerd en mogelijk weer even de weemoed ervaart, plaats er dan je favoriete bloem bij – een heel boeket zo dit je deugd doet.  En dank voor wat was.
Precies hetzelfde doen we voor de minder goede herinneringen: we geven ze een plaatsje in ons verleden en plaatsen er een bloempje bij.  Een bloem om te eren wat was, in dankbaarheid voor de kansen die ons hierdoor geboden werden.

Deze tijd van het jaar is uitermate geschikt om te denken aan loslaten en terugblikken.
Doe dit ook vandaag.
Blik terug op je voorbije jaar: wat vond je pijnlijk?  Wat vond je vreugdevol?  Wat is voorbij?  Wat loopt nog verder?  Wat wil je afronden?  Wat laat je achter?  Wat neem je mee?  Wat was de ‘winst’?  Wat was het ‘verlies’?  Kun je dankbaarheid opbrengen?  Waar mik je voortaan op?  Wat wordt met andere woorden je doel in het nieuwe jaar dat met Samhein wordt aangeduid?  Het begint met winter – een tijd om het rustig aan te doen, een tijd om bij jezelf te komen en introspectie te doen.

We wensen je een vruchtbare winter!

Je Moeder en Vader God