Boodschap van Hoger Zelf “Waardeer wat je vanzelfsprekend vindt, streef naar vrede in alles en houden van” / Eillie Deus’ – 11 oktober 2019

Boodschap van Hoger Zelf
“Waardeer wat je vanzelfsprekend vindt, streef naar vrede in alles en houden van”

Eillie Deus’ – 11 oktober 2019

 Lieve Kind,

Je leven is kostbaar, je kostbaarste bezit. Waarom? Het is toch maar stoffelijk? Nee, het is je zielenleven in de vorm van je lichaam – dus goddelijk. Bovendien is het je evolutiewerktuig nummer één. Vandaar: kostbaar, je kostbaarste bezit. Ga er zorgzaam mee om. Verwen het af en toe, waardeer het, het is een kostbaar kleinood.

Waarom deze inleiding?

Het gaat steeds meer om waarderen wat je vanzelfsprekend vindt.

Het gaat steeds meer om de kleine dingen, de grote zie je wel, aan de kleine nijg je nogal voorbij te gaan of ze erbij te nemen. En beide houdingen zijn nefast.

Wanneer je voorbij gaat aan signalen van je lichaam, of gewoon aan de zorg voor je lichaam, zorg je niet voor je voertuig. Een auto die geen aandacht krijgt – niet de juiste brandstof, of geen onderhoud – gaat tegensputteren en uiteindelijk stilvallen. Je lichaam is je voertuig: waardeer het als dusdanig en draag er goed zorg voor.

Als evolutiewerktuig is het onmisbaar. Wanneer je leert de signalen van je lichaam begrijpen ipv negeren, wanneer je leert positief te antwoorden op de signalen, evolueer je aan topsnelheid.

Achter deze signalen gaat je ziel schuil, soms ook je begeleiders. Denk hieraan wanneer je een pijnstiller neemt..

Kijk naar de kleine obstakels in je leven – ook zij zijn tipgevers, wegwijzers. Ga er niet omheen, ontwijk ze niet. Kijk ze aan, probeer ze te ‘lezen’, ze hebben je altijd wat te vertellen. Wàt ze willen vertellen vind je in jezelf: heb aandacht voor je reacties, voor je gevoelens, voor je gedachten. Het zijn deze reacties, gevoelens, gedachten, die om je aandacht vragen. Iets mag geheeld, veranderd worden. Iets vraagt om vrede.

Streef naar vrede in alles, in alles wat je doet, in alles wat je denkt. Zo krijg je vrede in je gevoelens en vanuit een vredevol hart wordt het leven een glimlach, wàt je ook moge ontmoeten op je weg.

Je Hoger Zelf

Er werd gevraagd hieraan de volgende boodschap toe te voegen, ontvangen op 7 september 2017.

Vertel hen dat je van hen houdt.

Dit is het allerbelangrijkst in het leven, in het mensenleven: houden van.

Hou van jezelf.

Hou van anderen zoals je van jezelf houdt.

“Ik respecteer mezelf”, is houden van.

Ik respecteer mezelf in al wat ik Ben.

Ik Ben een wezen in de stof, ik Ben een wezen van gevoel, ik Ben een Mentaal Wezen, ik ben een Goddelijk wezen.

Anders gezegd:

ik respecteer mijn stoffelijk lichaam door ernaar te luisteren, er zorg voor te dragen, het te waarderen en er dankbaar om te zijn;

ik respecteer mijn emotioneel lichaam door aandacht te hebben voor de emoties die zich tonen, ze te erkennen, ze te begrijpen, ermee te werken;

ik respecteer mijn mentaal lichaam door mijn hersenen, mijn verstand te gebruiken om gepresenteerde en geleerde lessen te begrijpen, te onthouden en toe te passen;

ik respecteer mijn goddelijk lichaam, mijn etherisch lichaam, door steeds weer te zuiveren (gedachten, gevoelens, fysiek lichaam), te voeden (spiritueel werk), door te luisteren naar de signalen van mijn ziel en deze te volgen.

Samengevat: ik respecteer mezelf, ik hou van mezelf, door authentiek te zijn. Door diegene te zijn die ik Ben.

Dan kun je zeggen “Ik Ben die Ben”.

Als je dàt kunt zeggen, nader je heel dicht het punt waar je ooit vertrok, je Godskern, je goddelijke oorsprong, het stukje God-dat-je-Bent.

Je Hoger Zelf