Een boodschap van de walvissen / via Dianne Robbins – juli 2019

Na 30 jaar heeft Japan het verbod op walvisjacht opgeheven, de walvisjacht werd hervat.
Een boodschap van de walvissen, hun perspectief op commerciële walvisjacht, hun perspectief op samen-leven.
“Wij zijn de walvissen, die nu tot jullie spreken, jullie op Aarde verblijvende broeders en zusters wonend in de oceanen van de Aarde.

Zijn jullie op de hoogte van communicatie tussen soorten? Of weten jullie alleen hoe andere soorten te doden, in plaats van met hen te communiceren? We roepen jullie op om naar ons te luisteren en jullie onder ons te mengen, maar niet om ons te vermoorden.

Het is waar dat walvissen en walvisjagers kunnen samenleven. Maar niet wanneer we allemaal dood zijn, vermoord door walvisvloten en inheemse stammen op zoek naar levensonderhoud. Er zijn beslist andere manieren om bestaansmiddelen te verwerven dan jagen op een andere intelligente soort op jullie planeet. Wij, walvissen, zijn er om het ecosysteem van de Aarde in balans te houden én hebben een familieleven en een spiritueel leven om vooruitgang te maken en te evolueren als bewuste wezens, net zoals jullie – mensen – doen. Wij eten geen mensen, zelfs al zijn jullie zodanig in aantal gegroeid dat jullie bijna de hele Aarde onder controle hebben.

Zouden wij aan land moeten gaan en jullie dood harpoeneren, zodat wij in de zeeën kunnen leven? Wij zouden zeker niet jullie lichamen verwerken en als voedsel opeten, aangezien jullie geen voedingswaarde hebben en spiritueel gedragen jullie zich alsof jullie dood zijn. Zie hoe jullie het land gedecimeerd hebben en talloze andere soorten hebben uitgeroeid – en nu zijn jullie nog steeds van plan ons voor altijd uit te roeien. Leren jullie nooit uit jullie vernietiging van Gods schepselen? Dat allen heilig zijn, dat allen nodig zijn, zodat leven aan land mogelijk is?  Wij zijn niet iets dat je kunt oogsten. Hoe kun je het in dezelfde categorie steken als een graanveld of een kelpbed?  Welke autoriteit heeft de mensheid om ons als oogst(baar) te verklaren?  Wij zijn niet jullie bezit, wij zijn een vrije soort: wij trachten te leven en ons werk te doen, net als jullie.
Laat ons dus, alsjeblieft, met rust. Alle leven heeft bewustzijn. En wij, walvissen, zijn hooggeëvolueerde, bewuste wezens, hier op Aarde aanwezig om jullie, mensheid, te helpen evolueren naar een hogere staat van bewustzijn waarin je andere soorten niet doodt voor geldgewin, maar zult weten hoe met alle soorten samen te leven in perfecte harmonie. Op deze manier zou je een inkomen kunnen verwerven door voor te Aarde te zorgen in plaats van ze te vernietigen. Je bent afhankelijk van ons op vlakken die jullie je niet eens kunnen inbeelden. En we zijn allemaal verbonden in een levend netwerk van bewustzijn. Indien jullie vasthouden aan het doden van ons, zullen jullie jezelf veroordelen tot een snelle ondergang, aangezien het nodig is dat alle soorten samenleven zodat de Aarde verder een thuis kan zijn voor àlle leven, mensen inbegrepen. Wij zijn ons bewust van iets dat jullie hebben vergeten: dat de primaire identiteit van mensheid en walvisachtigen de ziele-identiteit is. Deze lichamen die we beiden bewonen voor een kort aantal jaren, zijn slechts kostuums. Achter deze vermommingen zijn we hetzelfde.
Dus, laat ons enige contact er een zijn van ontspanning, laten we vreedzaam samenleven op deze mooie planeet.
Telkens wanneer een soort verloren gaat, wordt haar trilling verwijderd van het raster van de planeet – het raster ondersteunt het biosysteem – en dit zorgt ervoor dat de biosfeer verzwakt. Wanneer genoeg soorten verdwenen zijn, zal de biosfeer uiteindelijk ineenzakken: wat op zijn beurt de resterende levensvormen zal vernieten, en de Aarde zelf.”
Vertaald door Agnes