Verdeeldheid en Chaos, 21 december tot 7 januari

Verdeeldheid en Chaos, 21 december tot 7 januari

Door: James Gilliland – 4 Januari 2022

Dit is niet het soort nieuwsbrieven dat ik graag schrijf, maar het zal mensen helpen om te begrijpen en te depersonaliseren wat zich ontvouwt. Er komt een enorme toevloed van energie binnen vanuit verschillende bronnen, de Zon, andere melkwegstelsels, en hogere dimensies werken allemaal samen. De hogere dimensies werken samen met deze natuurlijke cycli en weten wanneer het voor hen het beste moment is om namens ons te handelen. Wanneer deze energieën ons systeem binnenkomen, versterken en versnellen ze alles, creëren ze chaos, leggen ze de duistere kant in onszelf bloot, en in de buitenwereld. Het komt allemaal aan de oppervlakte. We moeten onze duistere kant bezitten of het zal tegen ons gebruikt worden, of als een opening om te beïnvloeden of  bezitten.  

Er is veel informatie over de cabal die zich overgeeft en de ongeziene negatieve invloeden, ET’s en anderen die worden verwijderd. Het is een werk in uitvoering, verschillende aspecten van de cabal blijven aan de oppervlakte komen, samen met goed verborgen geregenereerde ET’s.  Dit omvat hybriden en mensen die lege lichamen voor hen werden om binnen te komen.  Wanneer zij aan de oppervlakte komen, worden zij aangepakt door meesters, gezien en ongezien, wat opnieuw een werk in uitvoering is. Hoewel het verwijderingsproces grotendeels voltooid is, is de aardgebonden negativiteit moeilijker aan te pakken omdat het onder een andere categorie valt (waarvan sommige door de Aardbewoners moeten worden aangepakt).

 De social engineering en cognitieve dissonantie van de massa’s werd onderschat, samen met de diepte van de infiltratie. Helaas zullen er harde lessen nodig zijn om velen van de sociaal gemanipuleerden uit hun ontkenning te schudden. De meesten geloven dat hun regeringen hen dienen, terwijl het in feite al een hele tijd niet meer “hun” regering is.  Het is belangrijk te beseffen dat dit voor sommigen deel uitmaakt van het plan van hun eeuwige ziel en dat daar niet aan getornd kan worden. In hun lichtherziening zullen zij zich afvragen hoe dit is gebeurd? En een lichtwezen zal antwoorden dat wij vele boodschappers stuurden, jullie wezen hen af en noemden hen samenzweringstheoretici.  De ontkenning is wat het kwaad toeliet te bloeien, evenals mensen die intellectueel redeneren waarvan ze in hun hart weten dat het verkeerde daden zijn. Degenen die al op verboden terrein zijn, ongeziene negatieve invloeden, geregenereerde ET’s enz. kunnen en worden aangepakt vanwege het overtreden van de Universele Wet. 

 De vrije wil moet worden geëerbiedigd. Dit is de reden waarom je nog steeds gruwelijke daden ziet, zoals het gebruik van Directed Energy Weapons, branden midden in de winter in bevroren besneeuwde bergen, het smelten van staal (wat onmogelijk is onder normale omstandigheden), een intensivering van chemtrails, psychotronics, en andere acties om de ontwaakten & de ontwakende het zwijgen op te leggen. Er zijn de lockdowns, masker- & vaccinatiemandaten, en extreme bevolkingscontrole maatregelen. Dit zal voortduren totdat de mensen ontwaken, opstaan en zich verzetten. Veel te veel mensen nemen nog steeds deel aan deze draconische maatregelen (willens en wetens of in onwetendheid), en missen de moed en integriteit om hiermee te stoppen. Dit is de reden waarom de harde lessen doorgaan. Velen willen dat God of de welwillende ET’s naar beneden komen en een eind aan dit alles maken. Zij hebben ingegrepen bij degenen die op verboden terrein waren, maar het is niet hun taak om zich te bemoeien met keuzes, actie/reactie, en het opdoen van wijsheid uit ervaringen (goed of slecht, dat is hoe we evolueren). Vooral als zij nooit op het feestje zijn uitgenodigd.

Om met deze energieën hier op Aarde om te kunnen gaan, moet men een stevig fundament hebben in Universele Wet of Spirituele Wet. Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart voor Allen is de fundering.  Een andere wet is dat men niet van een ander kan nemen wat niet van hen is, of houden wat niet van hen is. Concurrentie heeft ook alleen maar verdienste in een valse identiteit van afgescheiden zijn.

Als de Schepper alomtegenwoordig is in de hele schepping, met wie concurreer je dan? Roddelen, overtreding of spreken voor anderen komt in een zeer grijs gebied. Dit gaat terug naar Byron Katie’s werk over drie soorten zaken, jouw zaken, andermans zaken en Gods zaken. Andere mensen hun zaken zijn Gods zaken …. zal zich openbaren in de dagen die komen gaan met of zonder ons. Bedenk hoeveel energie er bespaard zou blijven als men zich met zijn eigen zaken zou bezighouden, met zijn eigen unieke zielsdoel. Wat als al die energie niet werd besteed aan andermans zaken? Hoe zit het met de sociaal gemanipuleerde externe zintuiglijke bevrediging? We kunnen onszelf rechtvaardig verdedigen door ons met andermans zaken te bemoeien, maar is dit in overeenstemming met de geest, is het echt onze taak? Is er een geloof in slachtoffers of onze eigen slachtofferpatronen die ons in deze eindeloze drama’s trekken? Hebben we gaten in ons pantser, onze eigen ongenezen wonden, trauma’s, verkeerde conclusies uit vroegere ervaringen die ons in ongewenste ervaringen trekken?

Ik wil je een verhaal vertellen. Er was een klein meisje. Ze hield van iedereen, vertrouwde iedereen, en hield van de natuur.  Toen ze ouder werd, projecteerde ze diezelfde waarden op anderen. Ze loog niet, bedroog niet, zou nooit misbruik maken, iemand verraden of kwaad doen. Toen ze opgroeide werd ze voorgelogen, bedrogen, er werd misbruik van haar gemaakt, ze werd verraden en er werden andere overtredingen op haar gemaakt. Hoewel ze in iedereen het beste zag, had niet iedereen dezelfde waarden en idealen. Ze had twee opties: in angst leven, een slachtoffer zijn dat op wraak uit was, of het verleden loslaten en de wijsheid uit de ervaring putten om terug te keren naar haar ware aard. Op de weg terug naar haar ware aard werd ze geconfronteerd met andere verwarde, boze, angstige en controlerende mensen, geesten gezien en ongezien die alles deden om haar te ontmoedigen. Als zij succes zou hebben, betekende dit dat zij hun wonden, trauma’s en overtuigingen die zij op anderen projecteren, moesten bezitten. Hun wereld zoals zij die kennen zou eindigen. Dit is wat zich nu ontvouwt. Deze negatieve invloeden zijn multidimensionaal en we hebben een goede basis nodig om er onaangetast doorheen te gaan.

Dat kleine meisje, dat ouder werd en wijsheid vergaarde, weet nu dat er een donkere kant is, ze weet nu hoe ze er doorheen moet navigeren, grenzen stellen en haar centrum behouden terwijl iedereen uit het zijne stapt. Ze beseft dat vertrouwen verdiend moet worden en niet zomaar gegeven mag worden aan hen die het niet verdiend hebben. De onschuld is veranderd in wijsheid, en ze is niet langer een slachtoffer – ze navigeert door de chaos vanuit haar hart.

Niet iedereen zal deze strijd winnen. Velen zullen de top bereiken en toch falen omdat zij de duistere kant hebben onderschat, die precies wist waar de zwakke plekken in hun pantser zaten en hoe die tegen hen te gebruiken. De duistere kant kende hun angsten, wat hen kwaad maakt, hun ontkenningen, schuldgevoelens, zelfs hoe ze hun eigen medeleven met anderen tegen hen konden gebruiken. De duistere kant kent je zwakheden, je verlangens, wat velen behoeften noemen. Het zal elk van deze uitdagen om een weg naar binnen te vinden om het stuur over te nemen en je lot of bestemming te bepalen. Het verbergt zich in de leegte van onvervulde verlangens. Geloof in het externe om je liefde, vreugde, geluk, veiligheid, overvloed enz. te geven.  Dit alles moet van binnenuit gevonden worden.  Naar binnen gaan houdt je gecentreerd in je kracht. De duistere kant zal zeggen: ik kan je beschermen, ik zal je leren hoe je anderen het tienvoudige kunt aandoen van wat ze jou hebben aangedaan. Je zult macht over anderen hebben, niemand zal je ooit nog kwaad doen. Ze zullen je roem en fortuin beloven als je je leven maar aan hen overgeeft. De grote vraag is wie zijn “zij”, en aan wie zijn zij verantwoording schuldig? Natuurlijk heeft dit alles een prijs. Die prijs is keer op keer betaald door topmensen op de verschillende gebieden die begonnen met hoge idealen en nu gevangen zitten in een systeem dat goddeloze meesters dient.

Door de jaren heen hebben we mensen zien opkomen om vervolgens te vallen in de verschillende gemeenschappen. We hebben de verschuiving gezien van ego naar spiritueel ego, gevolgd door narcistisch gedrag. De laatste stap in deze neerwaartse spiraal is bezetenheid door duistere krachten. Een goede basis met nederigheid, en leren om de waarnemer te worden met liefdevolle onthechting zijn nodig om deze valkuilen te vermijden. Liefde is altijd de ultieme kracht geweest, samen met dienstbaarheid aan anderen. Wanneer we de basis negeren, niet meer vanuit liefde en dienstbaarheid komen, verschuiven we van anderen kracht geven naar competitie, anderen overmeesteren, tegen-heid en verdelen we onszelf van het geheel. (Ja, ik weet dat tegen-heid geen woord is, maar dat zal het in de toekomst wel worden.) De krachtigste methode van leiderschap is naar binnen te gaan, je eigen persoonlijke God/Schepper/Grote Geest verbinding te maken, en jezelf te leiden vanuit je hart. De ziel rust in het hart, en je ziel is verbonden met de Bron. We moeten onderscheidingsvermogen gebruiken met betrekking tot gechannelde boodschappen van anderen, en de boodschap in ons hart voelen. Is het bekrachtigend, stemt het overeen met de Universele Wet? Is het heilzaam? Velen springen van het ene kanaal naar het andere, afgeleid door het volgende glimmende object, en altijd buiten zichzelf op zoek naar de waarheid. Hoe schandaliger de informatie, hoe meer volgelingen, maar we kunnen de grondbeginselen niet negeren. Het negeren van de grondbeginselen is de reden waarom we zoveel verdeeldheid hebben.

Onze laatste horde zal zeer uitdagend zijn. Er zijn Ouden. Sommigen noemen ze de djinn, slangwezens, koninklijke reptielachtigen die goed verborgen zijn gebleven. Dit zijn extreem krachtige entiteiten, weinigen zijn getraind om met hen om te gaan en vele mooie wezens zijn aan hen bezweken. Er zijn nog steeds grijze alliantie indringers zo nu en dan. Hoewel de meeste reptielachtigen en negatieve grijze wezens zijn verwijderd, duiken er af en toe nog een paar op. We hebben ook reptielachtige en grijze hybriden die hoge machtsniveaus bezetten. Dan zijn er mensen die lege lichamen zijn geworden waardoor deze negatieve entiteiten hun lichamen konden binnengaan. Op een lager niveau zijn er mensen die nog steeds gevangen zitten in de astrale wereld of in de vierde dimensie en die proberen hun onafgemaakte zaken, verslavingen, enz. uit te werken door middel van geïncarneerde mensen.  

Op het hoogste niveau van macht over anderen staan de controleurs, degenen die achter de mandaten en de machteloos makende agenda’s zitten. Zij zijn de profiteurs van oorlog en ziekte, vaak de illuminatie of cabal genoemd, en hun god zwelgt in bittere armoede, pijn, lijden en dood. Zij zullen zoveel mogelijk verdeeldheid zaaien, om leiders in de ontwakende en genezende gemeenschap ten val te brengen. Zolang de sociaal gemanipuleerde, kritisch denkende, aan onderzoek onderhevige, moreel uitgedaagde mensen hun bevelen opvolgen, zullen ze doorgaan. Het goede nieuws is dat geen van deze negativiteit frequentie specifiek is voor het aan de gang zijnde ascensieproces. Dit brengt ons terug bij het niet afhankelijk zijn van externe bronnen, het creëren van een sterke spirituele fundering, en het maken van je eigen persoonlijke God/Schepper/Grote Geest verbinding. Het tot stand brengen van en vertrouwen op je eigen innerlijke leiding. Die eerste indruk, dat buikgevoel dat zegt dat er iets niet klopt.

Een van de meest krachtgevende manieren om met ongeziene negatieve invloeden om te gaan is het genezingsgebed op de ECETI website, https://www.eceti.org/clearing-technique.html Gebruik het vaak, mediteer, creëer opnieuw een sterke persoonlijke God verbinding en fundering in Universele Wet. Het staat ook onderaan deze nieuwsbrief. Baba ji zei ooit dat de beste bijdrage die iemand kan leveren is om een door en door liefdevol, vreugdevol en overvloedig leven te leiden als een voorbeeld voor anderen. Wat we in anderen proberen te herstellen, is vaak wat we in onszelf moeten herstellen.

Het ga u goed,

James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

Eceti Stargate Rumble

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org