Maandelijks nieuws & updates

Maandelijks nieuws & updates

Door: James Gilliland – 8 Maart 2022

Het is een tijdje geleden

Wij zijn offline geweest wegens verschillende projecten waarbij wij off grid zijn. Mijn Iphone kreeg een zenuwinzinking en begon willekeurig mensen te bellen terwijl hij op de tafel lag. De internetmensen kunnen ons niet vinden en alles werkt op zonne-energie op 12 volt. Niettemin zijn wij overgestapt op een andere telefoonmaatschappij, het enige probleem is nog om berichten werkend te krijgen, Apple laat ons gewoon niet gaan. De show van gisteravond had nogal wat storingen in het systeem, wij werken de problemen eruit.

Voor degenen die het nog niet weten, wij zijn in Hawaï aan het werken aan ECETI Hawaï op een onbekende plaats, omdat het nog in de beginfase is. Sorry, nog geen accommodatie, daar wordt aan gewerkt. Op de boerderij ben ik bezig met het water, de pomp is doorgebrand, het is allemaal een opvangsysteem, de zonne-energie is aan en uit, het warm water was druppelend en eigenlijk woon ik in een schuur. Het meeste daarvan is verholpen door hard te werken, en daarom hebt u nog niets van ons gehoord door het gebrek aan water en stroom, door aan de oplossing van deze problemen te werken. Wij zijn nog steeds beperkt in het aantal dat wij kunnen herbergen.

Wij zijn om 5 uur ’s morgens opgestaan en hebben tot 6 of 7 uur ’s avonds gewerkt. Sommigen noemen dat werken, ik noem het creativiteit. Wij hebben af en toe wel wat toegang. Ik verontschuldig mij voor het feit dat ik de mensen niet heb kunnen terugbellen wegens gebrek aan telefoon- en internetdiensten. Ik moet echter toegeven dat het fijn was om in de natuur te zijn en creatief te zijn zonder al die onderbrekingen. Mijn twee nieuwe beste vrienden zijn het wilde varken en de eend, samen met de Geesten van het land.

Wat de schepen hier in Hawaï betreft, zien wij elke nacht meerdere schepen. Grote gouden schepen met kleinere schepen die komen en gaan. Vanmorgen om ongeveer 4.30 uur zag ik twee grote power ups en een flitsen. Ook de buren zien de schepen. Hemelse steun voor het project. Na september ga ik Ambassadeur/Zelf-meesterschap workshops doen op het Eiland. Er zijn anderen die ook workshops doen, wij zullen hun informatie binnenkort bekendmaken.

Er zijn twee onderwerpen, actuele gebeurtenissen die we willen bespreken. Het nepnieuws laat foto’s en video’s zien, soms in scène gezet, die niets te maken hebben met wat er in Rusland gebeurt. Verkeerde locatie, verkeerde tijd, verkeerde tanks die over auto’s rijden, enz. Sommige clips gaan terug tot 2018 waarvan ze beweren dat het actuele gasexplosies zijn waarbij mensen gewond raakten enz. Ze werden betrapt op het in scène zetten van mensen die wegrennen van nep-explosies met de producent met een megafoon schreeuwend terwijl actiecamera’s draaien. De laatste beelden zijn jongens zakken met mensen rollend binnen een man met een nep bloederig hoofd die opstond denkend dat het filmen was gedaan. Het klinkt bekend. Herinner je de lijkzakken waarin een man aan het roken was, opstaat en wegloopt.

Dit is walgelijke journalistiek. Vraag jezelf eens af wie de eigenaar is van de mainstream pers en sociale media? Hoe kun je iets anders verwachten dan leugens en sociale manipulatie? Ja, oorlog is slecht, andere landen bezetten is niet goed, maar laten we eens naar dat land kijken. Het is een deep state bolwerk, het is waar de Cabal het volledig hebben overgenomen. Velenski zoals Trudeau en Biden zijn sok marionetten voor de wereldwijde elite en CCP. De cabal of diepe staat was van plan om van Oekraïne hun thuisbasis te maken om hun programma’s voor wereldwijde depopulatie en wereldheerschappij uit te voeren. Er zijn verschillende biologische wapenlaboratoria en de corruptie was epidemisch. Sommigen noemen dit de Biden, of Hunter oorlog, omdat hun familie tot aan de knieën in corruptie zit. Poetin heeft altijd oorlog gevoerd tegen de globalisten, de Satanisten/Luciferianen begaan onuitsprekelijke daden. Kinder- en sekshandel tiert welig. Google de kersttoespraak van Poetin maar eens.

Edgar Cayce zei dat Rusland de bakermat van het christendom zou zijn, wat ook zal gebeuren. Laten we eerlijk zijn, Amerika doet het in dat opzicht niet zo goed met onze huidige leiding en gezindten. Als je naar hun prestaties kijkt, zou je denken dat de huidige regering voor een vijandige buitenlandse regering werkt, waarvan zij massale steekpenningen heeft aangenomen, om haar burgers een rookgordijn om te doen, zodat zij hun blik in een andere richting zouden richten. Oranje man slecht, Poetin slecht, CCP goed.

Laten we eens teruggaan naar de dagen van Kennedy. Wat zou hij doen als een vijandige regering de regering van Texas zou overnemen? Het werd een broeinest van anti-Amerikaanse facties. Het wilde kernwapens op de hoofdstad richten. Het werd zo corrupt dat hij iets moest doen om de Verenigde Staten te beschermen, een beetje zoals Californië. Serieus, geen grapje. WZKD, wat zou Kennedy doen? Waarschijnlijk hetzelfde als wat Poetin aan het doen is.

Vraag uzelf eens af waarom Rusland gedemoniseerd wordt door de Biden’s, die volledig in bed liggen met China en de uiterst corrupte Oekraïense regering? Gebruikt hij Rusland, zoals de democratische partij heeft gedaan, als afleidingsmanoeuvre door valse verhalen en beschuldigingen te verzinnen? Alles wat Biden gedaan heeft, past perfect in het plan van de N.W.O, de wereldelite en de CCP om Amerika te vernietigen. De rassenoorlogen, de genderoorlogen, het vernietigen van de gezinseenheid, het vernietigen van de economie, het ondermijnen van de politie, het verwijderen van alle Eerste  reageerders, het weigeren van de foto bewijs, dit alles was van tevoren gepland door de globale elite. Is het toeval dat Biden het plan tot op de letter volgt? Het loslaten van het virus, de zware lockdowns, de mandaten, het was allemaal van te voren gepland. Er zit geen wetenschap achter zijn daden, alleen maar politieke, op winst gerichte junk science. Zij hebben alles verkeerd gedaan.

Nu zijn 90% van de sterfgevallen door covid mensen die volledig gevaccineerd zijn. Laat dat even bezinken, samen met de atleten, in topconditie, die na de prik als vliegen neervallen. Het is een georkestreerde biologische aanval, de elite heeft miljarden verdiend ten koste van het volk en de media waren volledig medeplichtig. Waarom zouden zij achter de kinderen aangaan die geen gevaar lopen? Winstbejag en ontvolking zijn de enige redelijke verklaringen. Hoe zit het met de ongeborenen en de astronomische stijging van miskramen?

 Waarom dwingen ze kinderen maskers te dragen? Conditionering? Wist u dat er tijdens de Spaanse griep meer mensen stierven aan bacteriële longontsteking door het dragen van maskers dan aan de griep? Nu komen ze erachter dat de maskers en de tests doorspekt zijn met dodelijke kankerverwekkende stoffen en dat de tests nooit goed gewerkt hebben, met 80 tot 90% fout-positieve uitslagen. Ziekenhuizen werden tot 100.000 dollar betaald om te verklaren dat een patiënt covid had en hem te doden met barbaarse methoden en medicijnen waarvan bewezen is dat ze dodelijk zijn. Zoek maar eens op Remdesivir en beademingsapparatuur de bijwerkingen en complicaties. Het was de verkeerde aanpak.

Universitair onderzoek heeft bewezen dat maskers hersen-, orgaan- en psychische schade veroorzaken. Het opnieuw inademen van uitgestoten gifstoffen en het gebrek aan zuurstof zijn uiterst gevaarlijk. Dit is geen samenzwering, dit is een feit, en deugdzaaiende idioten voeren de ontvolkingsplannen van de globalisten uit, waarbij zij zichzelf, hun gezinnen en de kinderen extreme schade berokkenen, en dat is waar de grens getrokken is. Het is tijd om alle mandaten te beëindigen en naar de bron van de biowapens te gaan, degenen die ze gefinancierd hebben verantwoordelijk te stellen, degenen die steekpenningen van big Pharma hebben aangenomen om de waanzin te bevorderen, en er een eind aan te maken. Dat brengt ons terug bij Poetin. Dat is wat zich afspeelt in Oekraïne, dat ontaard is in een hardhandige, uiterst corrupte dictatuur die zich voordoet als een democratie.

Het laatste onderwerp dat ik wil behandelen is het slangenwezen, de grijze/reptielachtige hybriden en de koninklijke reptielachtigen, die een koninklijke lastpost zijn. Velen zijn voor hun invloeden bezweken, sommigen zijn volledig bezeten. Pas op voor vleierij, uzelf als speciaal beschouwen, als de uitverkorene of ervaringen uit vorige levens als insignes gebruiken. Dit zijn valkuilen en beperkingen. Ook het misbruik van ceremoniële plantengeneesmiddelen en andere drugs, waaronder alcohol, openen deuren. Veel sjamanistische reizen worden hooguit één keer per jaar in de natuur gedaan met een hoogopgeleide sjamaan. Misbruik van plantengeneesmiddelen, drugs zelfs overmatige woede, depressie en ontkenning van wonden en trauma’s dit leven en vorige levens openen deuren voor ongeziene negatieve invloeden.

Veel van deze ongeziene negatieve energieën gebruiken vleierij om binnen te komen. Zij zullen ook vleierij gebruiken via degene die zij bewonen. Door anderen te vertellen dat zij de uitverkorenen zijn boven alle anderen. Het is net als in de serie Mensen van de Aarde, waar ze de ontvoerden vertellen dat ze speciaal zijn. Nieuwsflits niemand is specialer dan een ander. Identiteiten in de hogere rijken zijn onbelangrijk, dus het promoten van iemands eigenbelang is het vaststellen van iemands karakter en spirituele evolutie. Dit is allemaal geestelijk ego, kieren in iemands pantser waar ongeziene negatieve entiteiten kunnen binnendringen. Denkt u dat alle dictators van de wereld van vroeger en nu dachten dat zij speciaal waren, de uitverkorenen? Zochten zij macht over anderen in plaats van te dienen en te bekrachtigen? Probeerden zij zelf hun macht terug te krijgen van degenen die hen liet geloven dat ze het verloren hadden?

De tirannen werden geprepareerd door misbruik en heersen uit angst om hun macht weer te verliezen. Zij kunnen alleen uitwendig manipuleren, maar wanneer men zijn eigen innerlijke verbinding met Schepper/God/Grote Geest heeft, beseft men dat de echte macht van binnenuit komt, de ultieme macht is liefde en liefde dient en bekrachtigt. Wanneer men werkelijk met de Schepper verbonden is, zien zij de Schepper in de hele Schepping, ook in zichzelf, de eenheid van het leven. Zij beseffen dat het zich vestigen op een verheven titel hen alleen maar scheidt van het geheel, zij zijn nederig en in vrede. Het uiterlijke oorlogvoeren houdt op. Waarom genoegen nemen met een bliep in de geschiedenis, als u één kunt zijn met de hele geschiedenis, al het leven op alle vlakken en dimensies? Hoe kunt u speciaal zijn, de uitverkorene, wanneer u de Schepper ziet in de hele Schepping en één bent met de hele Schepping?

Wat gebeurt er als je God ziet in iedereen en alles? Kun je zien hoe beperkend speciaal zijn is, hoe scheidend het is om de uitverkorene te zijn? Er zijn velen die macht en middelen van anderen stelen door deze rollen te spelen. Zij verdelen ook door het slachtoffer, ras en geslacht te spelen. Wie zouden zij zijn zonder hun verhaal, hun identiteit? Wie zou jij zijn zonder je verhaal? Wat als jouw nieuwe verhaal allesomvattend zou zijn. Wat als liefde en dienstbaarheid aan de Schepper in de hele schepping jouw nieuwe verhaal zou zijn? Wat als niemand de wil van de tirannen zou doen? Weigerden te vallen voor de in stand gehouden verdeeldheid, religieus, cultureel, geslacht, politiek enz?

Het zou de Hemel op Aarde creëren. We zouden terugkeren naar de Universele Wet die het best omschreven kan worden als Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, individuele Vrijheid en Welvaart voor Allen. In de Cherokee traditie is er een gezegde als het niet goed is voor iedereen, dan is het niet goed. Waarom passen we dit niet toe in elke instelling, in het dagelijks leven, rekening houdend met de volgende generaties? De ongeziene negatieve invloeden voeden zich met de verdeeldheid, de oorlogen, de pijn en het lijden. Ze houden ervan om verdeeldheid te zaaien, verdeeldheid en chaos te creëren. Het beste is om daar niet aan mee te doen. Dus als diegenen naar je toekomen en je vertellen hoe speciaal ze zijn en hoe zij de uitverkorenen zijn en jij ook de uitverkorene, herinner hen er dan aan dat ze tegen God praten en dat de God in jou weigert een mindere positie in te nemen.

Wees de God/Godin die je bent. Je hebt alles wat je nodig hebt in je.

Het ga u goed,

James Gilliland AKA nobody

www.eceti.org

www.bbsradio.com

ECETI Stargate Rumble

Vertaling: Reinier