ECETI NIEUWS – 2024 en daarna – De dagen die komen

ECETI NIEUWS

29 November 2023

2024 en daarna

De dagen die komen

Terwijl ik in diepe meditatie was, werd mij een toekomstige tijdlijn getoond. Een toekomst die we moeten vermijden. Het begon met een voortdurende verdeeldheid, die werd bestendigd door communistische en socialistische facties binnen Amerika. Hoewel deze visie mondiaal was, richtte zij zich vooral op Amerika. Amerika was in verval en benaderde snel een derdewereldland. Dit was te wijten aan een Amerikaanse takedown-agenda, aangedreven door corrupte politici, gefinancierd door vijandige buitenlandse naties en de gevallen mondiale elite. Er werden beslissingen genomen door de mondiale elite om het onderwijssysteem over te nemen, de economie in te laten storten, overstromingen van illegale immigranten toe te laten, biowapens vrij te geven met lockdowns en andere totalitaire maatregelen die uiteindelijk de infrastructuur en de economie instortten. Dit is allemaal gedocumenteerd, de juiste mensen hebben de informatie en de kop van de slang, het WEF staat op het punt te worden afgesneden.

In het visioen waren er eindeloze oorlogen geïnitieerd door valse vlaggen. Militaire schepen werden net als in het verleden aangevallen door zionisten die hun tegenstanders de schuld gaven. Wat aan het licht zal komen is dat de Zionisten enkele van de hoofden van de terroristische organisaties controleren en hen gebruiken om land in te pikken en gebeurtenissen te initiëren om hun vijanden te verslaan. Er zijn al plannen gemaakt; deals getekend voordat deze oorlogen begonnen. De plannen voor een kanaal door Gaza en het feit dat er onder Gaza grote olievoorraden zijn ontdekt, is slechts één voorbeeld. Belastingen om deze door valse vlag gedreven oorlogen te ondersteunen, immense witwaspraktijken kwamen op die de arbeidersklasse straften en die in de toekomst uiteindelijk instortten. Morele degeneratie werd epidemisch met als doel het instorten van de familie-eenheid. De verdeeldheid tussen religie, ras, cultuur en geslacht werd geëscaleerd om de aandacht af te leiden van de corrupte politici, marionetten voor de mondiale elite en het vijandige buitenland. Amerika werd geregeerd door afleiding. De reguliere media zorgden voor die afleiding. Alles was dubbelzinnig en het tegenovergestelde van wat zich werkelijk ontvouwde.

Er waren veel moedige, openhartige mensen die de corruptie en het bedrog aan de kaak stelden. Ze werden gedemoniseerd, geïsoleerd, ontkracht, gebrandmerkt als racisten, rokkenjagers en pedofielen door de pedofielen zelf, die nu in elke machtspositie van de regering op het hoogste niveau infiltreerden. Er vlogen beschuldigingen voorbij van degenen die anderen beschuldigden van wat zij zelf deden.

Terwijl Amerika steeds verder in sociaal, economisch, milieu- en moreel verval terechtkwam, gebruikten de verantwoordelijken corrupte politici en de media om de arbeidersklasse, de integriteitsklassen de schuld te geven, alles om de aandacht van zichzelf af te leiden. Dit is het demoniseren van de MEGA-beweging, die alleen staat voor Make America Great Again en voor het arresteren en gevangenzetten van patriottische Amerikanen die opkomen voor hun door God gegeven rechten. De oorlogen, plandemieën, weerrampen en milieuproblemen waren allemaal manieren om rijkdom naar zichzelf over te dragen. Ze gebruikten valse wetenschap op de scholen en universiteiten om de studenten zover te krijgen dat ze deden wat ze wilden. Helaas marcheerden de massa’s zichzelf en hun families op hun manier, wat eindigde in sociale, economische, ecologische en morele achteruitgang, en uiteindelijk een teken van ineenstorting van de deugd. Het instorten van de economie, biowapens, besmette vaccinaties en demoralisatie zijn de instrumenten van de mondiale elite. Ontvolking is hun belangrijkste doel, niet om de planeet te redden, maar om zoveel mogelijk mensen op te offeren aan hun satanische/Luciferiaanse goden en om zoveel mogelijk mensen te elimineren voordat ze wakker worden met wat ze hebben gedaan. Ik kreeg visioenen te zien van wat hier werkelijk achter zit en het is op zijn zachtst gezegd demonisch.

Zoals we al eerder zeiden, nemen ze machtsposities over en corrumperen ze die helemaal tot aan de top, zodat je uiteindelijk nergens meer terecht kunt voor gerechtigheid en compensatie. Ze hebben de meerderheid van de leiders voorbereid en bezitten ze. Ze bezitten de VN, WEF, WHO, CFR, CDC, Big Pharma, de mainstream media en de meeste CEO’s van de grootste bedrijven. Zoals wordt aangetoond bezitten ze de DOJ, FBI, binnenlandse veiligheid die allemaal een ons-kent-ons systeem zijn geworden, de brut squad voor de wereldwijde elite. Ze hebben ook controle over de productie en grote distributie van verwerkt voedsel dat vol zit met giftige en kankerverwekkende stoffen, ze hebben controle over de opwekking en distributie van energie die wordt gebruikt voor transport. Hun nieuwste avontuur is de controle over het water.

Deze globalisten hebben geen empathie of menselijkheid en daarom is er zoveel onmenselijkheid op deze planeet. Ze zijn zielloze, narcistische duistere harten, meesters in misleiding en manipulatie, gesteund door een zielloze, misleidende en in sommige gevallen gehersenspoelde onwetende media. Hun zucht naar macht en rijkdom ten koste van de mensheid en de natuur is onverzadigbaar. Ontkenning hiervan en zelfgenoegzaamheid zullen de komende dagen dodelijk zijn. Ze zijn afhankelijk van zelfgenoegzaamheid, een gebrek aan karakter en integriteit en geloven dat iedereen zijn prijs heeft. Helaas hebben ze gelijk, zoals het huidige leiderschap aantoont.

Ik kreeg te zien wat er zou gebeuren als de mensen niet wakker zouden worden, een standpunt zouden innemen en de moed en integriteit zouden vinden om een einde te maken aan de waanzin. Ik zag de grote steden in totale chaos. Velen waren geruïneerd. Er was geen stroom, geen gas, de pompen stonden uit, inclusief de mogelijkheid om water en rioolwater te verplaatsen. Voedsel was schaars. De criminaliteit was geëscaleerd tot een niveau van basisoverleving, survival of the fittest, niet noodzakelijkerwijs het beste van de mensheid. Uiteindelijk verliet zelfs het leger de steden, de voorraden slonken en er kwam een einde aan de voedseldroppings. Het werd de hel die de mondiale elite wilde.

Er waren voorsteden die samen hun eigen milities oprichtten, maar die ontaardden uiteindelijk. Sommigen werden bendes van zwervende bandieten om te overleven en voedsel terug te brengen naar hun families. De boeren en kleine steden hadden de beste omstandigheden, veel markten in de open lucht, maar ze hadden voortdurend te maken met dieven en huurlingen, mensen die op anderen aasden in plaats van samen te werken en hun eigen voedsel te verbouwen.

Politici, degenen die de mondiale elite dienden en erop rekenden dat ze beschermd en gered zouden worden, werden geëlimineerd, in de steek gelaten door hun handlangers en de mensen die zich bewust waren van wat ze hadden gedaan, stuurden hen weg en namen al hun onrechtmatig verkregen winsten van hen af. De mondiale elite had haar ondergrondse bunkers, bewakers en voorraden. De globale elite had haar ondergrondse bunkers, bewakers en voorraden. Uiteindelijk kregen de bewakers genoeg van hen en schakelden ze uit nadat ze een paar van hun vrienden hadden verloren. Muiterij kwam vaak voor. Stop een stel egoïstische machtswellustelingen zonder moraal onder de grond en de machtsstrijd begint. Meestal schakelden ze zichzelf uit.

De enige echte hoop waren de boerengemeenschappen. Ze wisten hoe ze moesten samenwerken met de natuur, jagen, vissen en de meesten waren zeer bedreven in het gebruik van vuurwapens, bogen en pijlen. Ze hadden gemeenschapszin en werkten samen om hun gemeenschap van voedsel en bescherming te voorzien. Hun enige echte bedreiging waren malafide militaire elementen die probeerden hun bescherming over te nemen. De meesten namen tegelijkertijd hun vrijheden en voedselvoorraden in. Er was geen ordehandhaving van buitenaf of levering van voedsel, water of medicijnen. De derdewereldlanden kwamen er het beste vanaf omdat ze wisten hoe ze met weinig of niets rond moesten komen. Voor hen was het al een manier van leven. Ze wisten hoe ze effectieve plantaardige medicijnen moesten gebruiken en leefden met slechts de basis. Er waren geen banken, geld werd waardeloos en ruilhandel was de enige vorm van handel. Mensen werden wakker en beseften dat voedsel, goederen en diensten belangrijker waren dan dollars toen het fiatgeld instortte.

Dit alles hoeft niet te gebeuren. Ik kreeg deze mogelijke tijdslijn te zien om te delen. Als genoeg mensen wakker worden, de juiste keuzes maken en weigeren mee te doen, kunnen we de uitkomst veranderen. Edgar Cayce zei dat er tijden zijn geweest waarin slechts een paar goede mannen/vrouwen menig uitkomst hebben veranderd in een positiever pad. We kunnen niet langer werkeloos toezien en niets doen. De Universele Wet is het antwoord en het wordt tijd dat we ons leiderschap op elk niveau verantwoordelijk houden als ze afwijken van de Universele Wet. Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart voor Iedereen is het antwoord. Het is tijd voor hen die gezegend zijn met overvloed om de minder bedeelden te helpen. Het is een zeer laag niveau van bewustzijn om jezelf te dienen terwijl anderen lijden. Het is nog lager en verachtelijker om munt te slaan uit het lijden, rampkapitalisme noemen ze dat.

We moeten de minderbedeelden helpen, maar tegelijkertijd mogen we gezonde mensen niet veranderen in bedelaars en hulpbehoevenden. De dagen van aanspraak en de verwachting dat anderen voor je zorgen zijn voorbij. Net als de uitbuiting van de mensheid en de aarde. Het was een geweldige avond, een nivellering van het speelveld. Je kunt dit nu allemaal zien gebeuren. Een grote scheiding tussen de moreel en ethisch uitgedaagde egoïsten en degenen die anderen dienen. Niets zal verborgen blijven en het ware karakter van iedereen zal voor iedereen zichtbaar worden. De leugens en misleidingen zullen bekend worden gemaakt en het karma zal worden versneld. We hebben een keuze: de opwaartse spiraal waarbij we een spiritueel leven leiden in harmonie met elkaar en de natuur, afgestemd op de Universele Wet, of de neerwaartse spiraal waarbij we kapitaliseren ten koste van de mensheid en de natuur, tegen de Universele Wet in. De neerwaartse spiraal is in vrije val en bezwijkt onder zijn eigen karmische schuld. Kies wijs en maak die keuzes met onberispelijke integriteit. Al het andere zal gevolgen hebben. De lessen worden exponentieel moeilijker.

Het ga jullie goed.

James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

Eceti Stargate-radio

https://t.me/ECETI_OFFICIAL_CHANNEL/6652

ECETI-website: https://www.eceti.org/home.html

Vimeo: https://vimeo.com/event/1422029

BBS Radio: https://bbsradio.com/asyouwishtalkradio

Rumble: https://rumble.com/v1ij4n5-as-you-wish-talk-radio-with-james-gilliland.html

ECETI-website: https://www.eceti.org/as-you-wish-talk-radio-live.html

ECETI Stargate officiële YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjzKBdJ9eE6C3d3HAHACylA

Vertaling: wakkeremensen.org