Wat je moet weten over Energiemeting en hoe je dit moet doen

Wat je moet weten over Energiemeting en hoe je dit moet doen

Door: DNA AWAKENING

Photo Credits – DNA AWAKENING

Energie meten is de vaardigheid van het waarnemen en interpreteren van de subtiele energieën die alles en iedereen omringen en beïnvloeden. Energielezen kan je helpen jezelf en anderen beter te begrijpen en jouw relaties, gezondheid en welzijn te verbeteren.

Maar wat is energie, en hoe kun je het lezen? In deze blogpost zullen we enkele concepten en technieken onderzoeken die je kunnen helpen bij het leren en oefenen van energielezen. We zullen de door jou voorgestelde rubrieken gebruiken en wat informatie en inzichten bieden op basis van onze zoekopdracht op internet. We hopen dat dit je zal inspireren om je eigen onderzoek en verkenning voort te zetten en je eigen antwoorden en oplossingen te vinden.

Wat is energie

Energie is de fundamentele bouwsteen van het universum. Energie is de bouwstenen van de werkelijkheid, en de werkelijkheid zelf is energie. Je kunt energie waarnemen, voelen en zien; je kunt het ook veranderen, transformeren en transmuteren. Het is mogelijk om energie te kwantificeren, kwalificeren en meten, en het is ook mogelijk om energie uit te drukken, te manifesteren en te creëren.

Energie kan worden ingedeeld in verschillende typen, niveaus en vormen, afhankelijk van hoe deze wordt waargenomen en gebruikt. Enkele veel voorkomende soorten energie zijn:

 • Fysieke energie: de energie die verband houdt met de materiële wereld, zoals materie, licht, geluid, warmte, elektriciteit en magnetisme.
 • Mentale energie: de energie die verband houdt met de geest, zoals gedachten, ideeën, logica en rede.
 • Emotionele energie: de energie die verband houdt met het hart, zoals gevoelens, emoties, stemmingen en houdingen.
 • Spirituele energie: de energie die verband houdt met de ziel, zoals bewustzijn, bewustzijn, intuïtie en wijsheid.

Er zijn verschillende technieken en hulpmiddelen beschikbaar voor het detecteren, meten en beïnvloeden van de unieke frequentie, trilling en resonantie van elk type energie. Een van de meest voorkomende en krachtige hulpmiddelen voor het uitlezen van energie is het menselijk lichaam, een complex en geavanceerd energiesysteem.

Hoe energie te lezen

Het menselijk lichaam is samengesteld uit verschillende energielagen, die overeenkomen met verschillende aspecten van ons wezen. Deze energielagen worden ook wel de aura, het energieveld of het subtiele lichaam genoemd. De aura bestaat uit zeven hoofdlagen, elk met zijn eigen kleur, functie en locatie. Deze lagen zijn:

 • De fysieke laag is de laag die het dichtst bij het fysieke lichaam ligt en die de fysieke gezondheid, vitaliteit en welzijn weerspiegelt. Het wordt meestal gezien als een rode of oranje kleur.
 • De etherische laag is de laag die naast de fysieke laag ligt en die de levenskracht, energiestroom en vitaliteit weerspiegelt. Het wordt meestal gezien als een blauwe of groene kleur.
 • De emotionele laag is de laag die naast de etherische laag ligt en die gevoelens, emoties, stemmingen en houdingen weerspiegelt. Het wordt meestal gezien als een gele of roze kleur.
 • De mentale laag is de laag die naast de emotionele laag ligt en die gedachten, ideeën, logica en rede weerspiegelt. Het wordt meestal gezien als een paarse of indigokleur.
 • De astrale laag is de laag die naast de mentale laag ligt en die dromen, visioenen, fantasieën en verbeelding weerspiegelt. Het wordt meestal gezien als een regenboog- of veelkleurige kleur.
 • De causale laag is de laag die naast de astrale laag ligt en die de ziel, het doel, het lot en karma weerspiegelt. Het wordt meestal gezien als een witte of gouden kleur.
 • De spirituele laag is de laag die het verst verwijderd is van het fysieke lichaam en die de bron weerspiegelt, de schepper, de god van ons begrip. Het wordt meestal gezien als een heldere of briljante kleur.

Elke laag van de aura kan worden gelezen en geïnterpreteerd met behulp van verschillende methoden en technieken, zoals:

 • Visueel lezen is de methode waarbij de ogen, of het derde oog, worden gebruikt om de kleuren, vormen en patronen van de aura te zien. Deze methode vereist een heldere en gerichte visie en een ontspannen en open geest.
 • Zintuiglijk lezen is de methode waarbij de handen of de handpalmen worden gebruikt om de temperatuur, textuur en beweging van de aura te voelen. Deze methode vereist een gevoelige en zachte aanraking en een kalm en gecentreerd lichaam.
 • Intuïtief lezen: de methode waarbij het hart, of intuïtie, wordt gebruikt om de betekenis, boodschap en leiding van de aura te kennen. Deze methode vereist een vertrouwend en liefdevol hart en een ontvankelijke en aandachtige ziel.

Hoe je jouw vaardigheden kunt ontwikkelen

Energiemeting is een natuurlijk en aangeboren vermogen dat iedereen heeft, maar niet iedereen gebruikt. Energiemeting kan worden ontwikkeld en verbeterd door het regelmatig te oefenen en uit te oefenen, en door enkele tips en suggesties op te volgen, zoals:

 1. Meditatie is een krachtige manier om je geest leeg te maken, je lichaam te ontspannen en je af te stemmen op je energie. Meditatie kan je helpen je bewustzijn, gevoeligheid en perceptie van de subtiele energieën die je omringen en beïnvloeden, te vergroten. Meditatie kan je ook helpen je energie in evenwicht te brengen, te harmoniseren en op één lijn te brengen met de energie van het universum.
 2. Ademen is een essentiële manier om je lichaam te voeden, je emoties te kalmeren en je geest energie te geven. Ademen kan je helpen jouw energiestroom te reguleren en eventuele blokkades, stagnaties of onevenwichtigheden op te heffen die jouw energiemeting kunnen beïnvloeden. Ademen kan je ook helpen verbinding te maken met je innerlijke wijsheid en toegang te krijgen tot je hogere leiding.
 3. Oefenen is een noodzakelijke manier om jouw vaardigheden aan te scherpen, jouw vaardigheden te testen en vertrouwen en ervaring op te doen in het lezen van energie. Door te oefenen kun je vertrouwd raken met de verschillende soorten, niveaus en vormen van energie en leren hoe je deze kunt lezen en interpreteren. Door te oefenen kun je ook je eigen stijl, methode en techniek van energielezen ontdekken.
 4. Leren is een nuttige manier om jouw kennis uit te breiden, jouw begrip te verrijken en jouw kijk op energielezen te vergroten. Leren kan je helpen de verschillende theorieën, concepten en modellen van energielezen te verkennen en deze te vergelijken en te contrasteren. Leren kan je ook helpen de beste bronnen, hulpmiddelen en mentoren te vinden voor het lezen van energie.

Tips voor een duidelijke energiemeting

Talloze interne en externe factoren kunnen van invloed zijn op een energiemeting, wat vervolgens de kwaliteit, nauwkeurigheid en helderheid van de meting kan beïnvloeden. Enkele van deze factoren zijn:

 • Jouw eigen energie kan jou energiemeting beïnvloeden, omdat het jouw perceptie en interpretatie van de energie van anderen kan verbeteren of verstoren. Om een duidelijke energiemeting te krijgen, moet je ervoor zorgen dat je eigen energie helder, gebalanceerd en afgestemd is, en dat je geen energie projecteert, overdraagt of absorbeert die niet de jouwe is.
 • Je intentie kan je energiemeting beïnvloeden, omdat het je verbinding en communicatie met de energie van anderen kan ondersteunen of belemmeren. Om een duidelijke energiemeting te krijgen, moet je ervoor zorgen dat je intentie duidelijk, positief en respectvol is, en dat je geen energie manipuleert, exploiteert of schendt die niet de jouwe is.
 • Jouw omgeving kan jou energiemeting beïnvloeden, omdat deze jouw focus en concentratie op de energie van anderen kan vergemakkelijken of verstoren. Zorg ervoor dat jouw omgeving helder, stil en comfortabel is, en dat er geen lawaai, beweging of interferentie is die je afleidt, onderbreekt of hindert bij het verkrijgen van een duidelijke energiemeting.

Tekenen dat je de energie van mensen kunt lezen

Energiemeting is een zeldzame en waardevolle vaardigheid die niet iedereen heeft, maar sommige mensen wel. Enkele tekenen dat je de energie van mensen kunt aflezen zijn:

 • Je bent zeer empathisch: je kunt de emoties en gevoelens van anderen voelen, alsof die van jezelf zijn. Je kunt hun humeur, intentie en motivatie voelen, zonder dat ze een woord zeggen. Je kunt ook hun emoties en gevoelens beïnvloeden door ze positieve of negatieve gevoelens te sturen.
 • Je bent zeer intuïtief: je kunt de gedachten en ideeën van anderen kennen, alsof het de jouwe zijn. Je kunt hun logica, reden en wijsheid voelen, zonder dat ze iets uitleggen. Ook kun je hun gedachten en ideeën beïnvloeden, door ze suggesties of inzichten te geven.
 • Je bent zeer creatief: je kunt de visies en fantasieën van anderen zien alsof het de jouwe zijn. Je kunt hun dromen, verbeeldingskracht en potentieel voelen, zonder dat ze iets laten zien. Ook kun je hun visies en fantasieën beïnvloeden, door ze te inspireren of uit te dagen.
 • Je bent hooggevoelig: je kunt de sensaties en energieën van anderen voelen, alsof het die van jezelf zijn. Je kunt hun gezondheid, vitaliteit en welzijn voelen, zonder dat ze iets vertellen. Je kunt ook hun sensaties en energieën beïnvloeden door ze te genezen of te schaden.

Iedereen met verlangen en interesse kan de kunst van het energielezen leren en deze in zijn dagelijks leven toepassen. Iedereen die op een missie is om antwoorden te vinden, kan energielezen goed gebruiken. Iedereen die openstaat voor liefde en leven kan de vaardigheid van het lezen van energie leren en waarderen.

Het begrijpen van en werken met de subtiele energieën die alle dingen en alle mensen doordringen en beïnvloeden, is de kunst en wetenschap van het lezen van energie. Energiemeting is de sleutel tot het ontsluiten van de mysteries van het vibrerende hiernamaals. Energie lezen is zowel de sleutel als de deur die leidt naar een leven vol vreugde, liefde en licht die onze ware aard zijn.

DNA AWAKENING

Vertaling: wakkeremensen.org