Symptomen van hoger bewustzijn – 18 onmiskenbare tekenen van spiritueel ontwaken

Symptomen van hoger bewustzijn – 18 onmiskenbare tekenen van spiritueel ontwaken

Gedeeld door: DNA AWAKENINGGeplaatst 18 November 2023

Wat betekent het om wakker te zijn? Wat zijn de kenmerken van de staat van ‘spirituele waakzaamheid’ of ‘verlichting’?

Ik zal deze kenmerken of tekenen van spiritueel ontwaken samenvatten zoals ze uit mijn onderzoek naar voren zijn gekomen. Vervolgens zullen we kijken waar deze kenmerken vandaan komen, dat wil zeggen, proberen te identificeren hoe de staat van waakzaamheid deze kenmerken veroorzaakt.

Deze kenmerken van spiritueel ontwaken zijn uniform. Normaal gesproken ervaren permanent ontwaakte mensen al deze kenmerken en meestal met ongeveer dezelfde intensiteit.

Deze uniformiteit is een van de meest opvallende dingen die naar voren komt uit mijn onderzoek naar de tekenen en symptomen van spiritueel ontwaken en benadrukt de geldigheid van het zien van waakzaamheid als een afzonderlijke psychologische toestand. De enige significante variatie betreft de algehele intensiteit van waakzaamheid. Het continuüm van staten van waakzaamheid (opmerking van de redactie: waakzaamheid is een term die verwijst naar de staat van spiritueel bewust zijn of wakker zijn op bovengemiddelde niveaus) varieert van minder intens tot zeer intens. De intensiteit van de kenmerken van waakzaamheid varieert uiteraard afhankelijk van de intensiteit van iemands algehele waakzaamheid. Dat wil zeggen, als een persoon een hoge intensiteit van waakzaamheid ervaart, zal hij uiteraard ook een hoog niveau van welzijn ervaren, een hoge mate van mentale rust, een zeer uitgesproken neiging tot altruïsme, een zeer uitgesproken gebrek aan groepsidentiteit, enzovoort. Het omgekeerde geldt uiteraard voor iemand met een lagere intensiteit van wakker zijn.

Het is ook de moeite waard om op te merken dat veel van de kenmerken die ik ga benadrukken ook gemeenschappelijk zijn voor ervaringen van tijdelijk spiritueel ontwaken.

Een nieuwe wereld: perceptuele kenmerken

De duidelijkste manier waarop spiritueel ontwaken zich manifesteert is in termen van de verschillende perceptie en ervaring van de wakkere persoon van de wereld om hem heen. Een van de tekenen of symptomen van een ontwaakt individu is dat hij of zij de wereld niet op dezelfde manier waarneemt als andere mensen. De wereld is voor hen net zo verschillend als de wereld van een kind voor de wereld van een volwassene – of, zou je kunnen zeggen, als de wereld van een voorbeschaafde inheemse persoon is voor de wereld van een moderne westerling.

1. Intensievere perceptie

Als je wakker bent, is de waarneming levendig en direct. Spiritueel ontwaakte mensen zien de wereld op een heel kinderlijke manier – getroffen door de verwondering, schoonheid en ingewikkeldheid van verschijnselen die andere mensen als vanzelfsprekend beschouwen en waar ze niet veel aandacht aan besteden. Een van de tekenen van spiritueel ontwaken is dat de wereld voor hen een helderdere, fascinerendere en mooiere plek is. Ze zijn vooral gefascineerd door de natuur – de verbazingwekkende ‘is-ness’ en schoonheid van het natuurlijke landschap, de lucht en de zee; de vreemdheid, complexiteit en complexiteit van dieren, planten en andere verschijnselen.

Ontdek krachtige inzichten en technieken voor het creëren van stralende gezondheid, geluk, voorspoed, vrede en flow in je leven en relaties.

Deze intensiteit van perceptie wordt soms ervaren als een openheid voor ervaringen of, in iets andere termen, als een verhoogde gevoeligheid. Het is alsof filters zijn verwijderd of luiken zijn geopend en als gevolg daarvan komen er meer indrukken in onze geest terecht die ons krachtiger beïnvloeden. Zoals we hebben gezien, kan een geïntensiveerde waarneming soms overweldigend aanvoelen bij plotselinge ervaringen van spiritueel ontwaken (zoals het ook kan zijn bij psychedelische ervaringen), maar het is meestal geen probleem zodra de waakzaamheid eenmaal is gevestigd.

Alle spiritueel ontwaakte individuen die ik interviewde, gaven commentaar op deze geïntensiveerde perceptie. De een vertelde me hoe de wereld ‘scherper en reëler’ was geworden, terwijl een ander ‘onder de indruk was van hoe fris alles lijkt’. Een andere persoon merkte op dat “kleuren helderder en levendiger leken.” Anderen beschreven een gevoel van ontzag en een nieuwe waardering voor eenvoudige geneugten en activiteiten zoals wandelen, koken, eten en gewoon aandacht besteden aan hun omgeving.

2. Verhoogde aanwezigheid/tijdloosheid

Een ander symptoom van spiritueel ontwaken is dat dit ook een andere perceptie van tijd met zich meebrengt, of, je zou kunnen zeggen, een verschuiving in tijdsoriëntatie. In waakzaamheid worden het verleden en de toekomst veel minder belangrijk, en wordt het heden navenant belangrijker. Ontwaakte individuen besteden veel minder tijd aan het herinneren van ervaringen uit het verleden of het herkauwen van gebeurtenissen uit het verleden, net zoals ze minder tijd besteden aan het vooruitkijken naar de toekomst, het dagdromen over toekomstige gebeurtenissen of het focussen op toekomstige doelen. In plaats daarvan concentreren ze zich op hun huidige ervaringen, op de omgeving waarin ze zich bevinden, de mensen met wie ze zijn, en de sensaties en indrukken die ze hebben.

Voor sommige mensen leidt deze toegenomen aanwezigheid tot een gevoel van de uitgestrektheid van de tijd. De tijd lijkt op de een of andere manier open te gaan, te vertragen of zelfs helemaal te verdwijnen. Dit teken van spiritueel ontwaken is het gevoel van het eeuwige nu dat soms door mystici wordt beschreven, wanneer het verleden, de toekomst en het heden allemaal in één samenvloeien.

Uiteindelijk zijn het verleden en de toekomst concepten die door de menselijke geest zijn gecreëerd. We ervaren het ook nooit , omdat onze geest en ons lichaam altijd in het heden zijn. Het verleden en de toekomst bestaan alleen in het denken, terwijl het heden niet in het denken bestaat.

Bovendien is onze normale lineaire perceptie van tijd, zoals ik suggereer in mijn boek Making Time, een mentale constructie die wordt gegenereerd door ons sterke egogevoel. Hoe zwakker ons gevoel van ego wordt, des te meer lineaire tijd lijkt te vervagen. Onze perceptie van tijd vertraagt en breidt zich uit – en verdwijnt uiteindelijk in het nu.

3. Bewustzijn van ‘aanwezigheid’ of een allesdoordringende spirituele energie

Bij hogere intensiteiten van spiritueel ontwaken ervaren we symptomen zoals het bewust worden van een spirituele kracht die alle dingen en de ruimtes tussen de dingen doordringt. In mijn onderzoek beschreef één persoon dit als ‘een diep gevoel van een levende aanwezigheid binnenin, dat zowel magnifiek als heel gewoon is’. Een andere persoon beschreef een van zijn symptomen van ontwaken als ‘een enorme aanwezigheid die gewoon oneindig en behoorlijk verbijsterend is. Vooral in de natuur.” Een andere persoon sprak over een ‘ontzagwekkende aanwezigheid’ die hij ‘God’ noemde. Deze kracht wordt soms beschreven in termen van een ‘bron’, iets onderliggends en fundamenteels dat niet alleen alle dingen doordringt, maar er ook aanleiding toe geeft. In zekere zin zijn alle dingen de manifestatie van deze kracht.

4. Levendigheid, harmonie en verbondenheid

Bij een lagere intensiteit van waakzaamheid is iemand zich misschien niet direct bewust van deze allesdoordringende spirituele kracht, maar kan hij toch indirect de effecten ervan voelen.

Een van de tekenen van spiritueel ontwaken is een gevoel van levendigheid . Voor de ontwaakte persoon bestaan er niet zoiets als levenloze objecten. Zelfs natuurlijke fenomenen die niet biologisch levend zijn (zoals wolken, zee of stenen) en door de mens gemaakte voorwerpen (zoals meubels of gebouwen) stralen de stralende levendigheid van de geest uit. Objecten die biologisch levend zijn, worden krachtiger geanimeerd. Een spiritueel ontwaakte vrouw beschreef hoe “alles er ultra echt en levend uitzag en aanvoelde. Ik bleef uit het raam staren en verwonderde me gewoon… Ik kon bijna de atomen zien in alles waar ik naar keek. Ik had het sterkste gevoel dat alles perfect in orde en perfect was in het universum.”

De herinnering van deze vrouw raakt aan een ander indirect effect van deze allesdoordringende spirituele kracht: een gevoel dat ‘alles goed is’. Zoals spirituele teksten en mystici ons vertellen, is de aard van deze energie gelukzalig. Het heeft een kwaliteit van gelukzaligheid of vreugde, net zoals water een kwaliteit van nattigheid heeft. Dus als we de aanwezigheid ervan in de wereld waarnemen, is er een gevoel van harmonie – opnieuw een bewustzijn dat vaak wordt beschreven door inheemse volkeren. Als symptoom van spiritueel ontwaken voelen we dat het universum een welwillende plek is en dat harmonie en betekenis de fundamentele kwaliteiten ervan zijn.

Ten slotte ligt deze spirituele energie ten grondslag aan en doordringt alle dingen en creëert zo een gevoel van verbondenheid of eenheid. Een ontwaakt persoon kan het gevoel hebben dat de grenzen tussen oppervlakkig gescheiden en afzonderlijke objecten zijn weggesmolten. Misschien voelen ze nog steeds wat sommige van mijn deelnemers omschrijven als ‘de eenheid van alles’ of ‘de eenheid van het universum’.

Een nieuw zelf: affectieve kenmerken

Wanneer we spiritueel ontwaken ervaren, is een veelvoorkomend teken dat ons innerlijke  leven verandert. Er is een verschuiving in hoe we ons van binnen voelen, in onze psychologische ervaring. Deze verschuiving verandert ons zo diepgaand dat we in algemene zin het gevoel hebben dat we een nieuwe identiteit hebben, alsof we herboren zijn.

We krijgen inderdaad een nieuwe identiteit naarmate het waakzame zelfsysteem opduikt en het oude zelfsysteem van de slaap vervangt. In gevallen van geleidelijk spiritueel ontwaken vindt deze identiteitsverschuiving heel langzaam plaats, omdat het oude zelfsysteem geleidelijk in een andere vorm wordt omgevormd. Het is misschien niet eens een merkbaar symptoom of teken van spiritueel ontwaken, behalve achteraf gezien. Bij ervaringen met plotseling spiritueel ontwaken is de verschuiving zo abrupt en dramatisch dat veel mensen het exacte moment kunnen bepalen waarop deze plaatsvindt.

In dit gedeelte onderzoeken we de innerlijke veranderingen en tekenen van spiritueel ontwaken die bijdragen aan dit algemene gevoel een compleet ander mens te worden.

5. Innerlijke rust

Met spiritueel ontwaken en verlichting gaat een dramatische vermindering van het innerlijke lawaai van ons gedachtengebabbel gepaard. In onze normale toestand stroomt dit vrijwel voortdurend door onze geest – een werveling van associaties en beelden, zorgen en dagdromen die meestal pas stopt als onze aandacht wordt opgenomen in externe dingen. Dit gedachtegebabbel is zo’n normaal onderdeel van onze ervaring dat velen van ons het als vanzelfsprekend beschouwen. We zijn er zo in ondergedompeld – en er zo mee geïdentificeerd – dat we ons niet eens realiseren dat het er is, en we realiseren ons zeker niet hoe krachtig het ons beïnvloedt. Het verstoort onze innerlijke wereld en geeft aanleiding tot negatieve gedachten en emoties. Het ontkoppelt ons van de essentie van ons wezen, versterkt voortdurend onze ego-identiteit en versterkt ons gevoel van afgescheidenheid.

Bijna alle ontwaakte individuen met wie ik sprak, beschreven vergelijkbare symptomen van spiritueel ontwaken, zij het met variaties. Sommige mensen – een klein deel – meldden dat hun geest volledig stil was geworden, met een volledige stopzetting van het geklets. Maar vaker rapporteerden mensen dat er nog steeds enige gedachteactiviteit in hun hoofd was, maar veel minder dan voorheen.

Anderen meldden dat hoewel het gedachtegebabbel nog steeds aanwezig was (hoewel niet zo veel als voorheen), ze zich er minder mee geïdentificeerd voelden. Ze waren in staat een stapje terug te doen, hun gedachten te observeren en ze voorbij te laten stromen zonder erdoor ondergedompeld te raken of er al te zeer door beïnvloed te worden.

6. Transcendentie van scheiding/gevoel van verbondenheid

Bij spiritueel ontwaken en verlichting vervaagt het gevoel van anders-zijn tussen ons en de wereld. We hebben niet langer het gevoel dat we ‘hierbinnen’ zijn en uitkijken naar een wereld die ‘daarbuiten’ lijkt te zijn. We observeren niet langer van een afstand – we maken deel uit van de stroom van de zich ontvouwende ‘isheid’ van de wereld. Afscheiding lost op in verbinding. Op dezelfde manier waarop we voelen dat alle dingen met elkaar verbonden zijn, voelen we dat we met alle dingen verbonden zijn. Wij maken deel uit van de eenheid van alle dingen.

Dit gevoel van verbondenheid manifesteert zich op verschillende manieren en met verschillende gradaties van intensiteit als een van de tekenen van spiritueel ontwaken. Op het meest basale niveau kan een persoon zich sterk verbonden voelen met andere mensen, andere levende wezens in het algemeen, of met de hele natuurlijke wereld. Een gevoel van verbinding met de spirituele kracht die het hele universum doordringt en die de essentie van ons wezen vormt, kan optreden bij hogere intensiteiten van waakzaamheid en is een van de belangrijkste tekenen van spiritueel ontwaken. Met andere woorden: we zijn ons misschien niet alleen bewust van deze spirituele kracht, maar voelen ons er ook mee verbonden.

Bij een nog hogere intensiteit van spirituele waakzaamheid kan een gevoel van verbondenheid intensiveren tot een gevoel van eenheid . Met dit symptoom van spiritueel ontwaken kan iemand het gevoel hebben dat hij in een staat van eenheid met alle dingen bestaat – zelfs dat het allemaal dingen zijn . Ze hebben misschien niet alleen het gevoel dat ze één zijn met de wereld, maar ook dat ze daadwerkelijk de wereld zijn. Hun gevoel van afgescheidenheid kan verdwijnen in de mate dat er helemaal geen onderscheid meer bestaat tussen hen en wat zij waarnemen.

7. Empathie en mededogen

Dit gevoel van verbondenheid is nauw verbonden met de hoge niveaus van empathie en compassie die gepaard gaan met spiritueel ontwaken. Wanneer we verbonden zijn met andere wezens – dieren en de natuurlijke wereld, maar ook mensen – kunnen we voelen wat zij ervaren, voelen wat zij voelen. Als ze lijden, voelen we dat en voelen we de impuls om ze te troosten of te proberen hun pijn te verlichten. We worden geraakt door de pijn van andere mensen, omdat er geen scheiding bestaat tussen ons wezen en dat van hen.

Empathie is in de diepste zin het vermogen om met andere mensen ‘mee te voelen’ door een gedeeld gevoel van samenzijn met hen te ervaren. Dit vermogen om met andere wezens ‘mee te voelen’ geeft aanleiding tot compassie en liefde. Liefde komt voort uit een gevoel van verbondenheid en eenheid, een gevoel dat je  een andere persoon bent – of andere mensen – en dus bij hen hoort en hun ervaringen deelt.

8. Welzijn

Welzijn is misschien wel het meest voor de hand liggende symptoom van spiritueel ontwaken dat wordt veroorzaakt door waakzaamheid.

Ontwaakte individuen leven misschien niet in een staat van volledige ononderbroken gelukzaligheid, maar ze zijn over het algemeen veel tevredener dan andere mensen. Een belangrijke bron van dit welzijn is de bevrijding van de psychologische onenigheid die mensen in onze slaaptoestand teistert: de gebruikelijke zorgen over de toekomst, gevoelens van negativiteit over het verleden en een algemeen gevoel van onbehagen. Spiritueel ontwaakte mensen zijn veel minder vatbaar voor negatieve toestanden zoals verveling, eenzaamheid en ontevredenheid. De sfeer van hun innerlijke wereld is minder negatief en veel harmonieuzer.

Het gevoel van welzijn bij spiritueel ontwaken houdt verband met een gevoel van waardering. Als mensen wakker zijn, is de kans groter dat mensen een gevoel van dankbaarheid voelen voor hun gezondheid, vrijheid, dierbaren en andere goede dingen in hun leven. In onze slaaptoestand beschouwen we deze dingen waarschijnlijk als vanzelfsprekend en slagen we er niet in de werkelijke waarde ervan te waarderen. Waardering is een belangrijk teken en symptoom van spiritueel ontwaken, vooral in termen van welzijn, omdat het ons helpt te bevrijden van het willen. In boeddhistische termen worden we vrij van hunkering en dus vrij van het psychologische lijden dat dit veroorzaakt.

9. Afwezigheid van (of verminderde) angst voor de dood

Angst neemt over het algemeen af als we wakker zijn, en angst voor de dood is onze meest fundamentele angst. Het ego voelt zich bijzonder kwetsbaar als hij met de dood wordt geconfronteerd. Het feit dat de dood ons elk moment kan treffen – en uiteindelijk alles wat we hebben bereikt en verzameld tot niets zal terugbrengen – schept een fundamenteel gevoel van zinloosheid, vooral als we niet geloven in de mogelijkheid van een leven na de dood.

Deze verminderde angst voor de dood houdt verband met de transcendentie van het afzonderlijke ego – een ander teken en symptoom van spiritueel ontwaken. Omdat ons eigen ego niet meer het epicentrum van ons universum is, lijkt de ondergang ervan niet langer zo’n tragisch vooruitzicht. We weten dat onze eigen dood niet het einde van alle dingen is; de wereld die deel uitmaakt van onze identiteit zal blijven bestaan.

Maar wellicht is de belangrijkste reden waarom de ontwaakte persoon de angst voor de dood verliest, een andere houding ten opzichte van – en begrip van – de dood. Spiritueel ontwaken brengt het inzicht met zich mee dat de dood niet het einde is, dat de essentie van ons wezen zal blijven bestaan na de ontbinding van ons lichaam.

Vanuit het materialistische wereldbeeld afgeleid van onze slaaptoestand lijkt het volkomen duidelijk dat er geen leven na de dood is. Ons bewustzijn is slechts het product van hersenactiviteit; wanneer onze hersenen niet meer functioneren, houdt ons bewustzijn ook op. Maar vanuit spiritueel ontwaakt perspectief is de werkelijkheid complexer dan dit. De essentie van ons wezen overstijgt ons brein en onze individuele identiteit. De dood is niet het einde van het bewustzijn, maar een transformatie van het bewustzijn.

Een nieuwe geest: conceptuele en cognitieve kenmerken

De conceptuele symptomen van spiritueel ontwaken waar we naar gaan kijken, verwijzen naar hoe ontwaakte mensen zichzelf zien in relatie tot de wereld en andere menselijke wezens, en hoe zij zich de wereld en andere menselijke wezens voorstellen.

10. Gebrek aan groepsidentiteit

In de slaaptoestand hebben we een sterke neiging om onszelf te identificeren, om onszelf labels te geven om ons fragiele zelfgevoel te versterken. We definiëren onszelf graag in termen van onze religie, etniciteit, nationaliteit en politieke overtuiging, en ook aan de hand van de labels van onze carrières, prestaties en kwalificaties. Door onszelf op deze manieren te definiëren, krijgen we het gevoel ergens bij te horen en versterken we ons ego. We hebben het gevoel dat we niet alleen zijn; we maken deel uit van iets dat groter is dan wijzelf.

Bij ervaringen van spiritueel ontwaken vervaagt deze behoefte aan identiteit en erbij horen. Mensen voelen zich niet langer verbonden met een bepaalde religie of nationaliteit, net zoals ze zich niet langer gedefinieerd voelen door hun carrière of hun prestaties. Ze hebben niet langer het gevoel dat ze Amerikanen of Joden, wetenschappers of socialisten zijn. Ze zijn niet trots op hun nationaliteit, etniciteit of kwalificaties. En ze hebben geen gevoel van anders-zijn of vijandschap tegenover leden van andere groepen. Ze zijn van mening dat dergelijke labels oppervlakkig en betekenisloos zijn. Ze zien geen enkel verschil tussen Amerikanen of Irakezen, christenen of moslims; ze behandelen alle mensen met gelijk respect. Als ze zichzelf met enige vorm van identiteit zien, is het als wereldburgers, bewoners van de planeet Aarde, voorbij nationaliteit of grens.

Een ander teken van een spiritueel ontwaakt individu is dat hij of zij vaak ook een vergelijkbare houding heeft ten opzichte van verschillende spirituele tradities. Zelfs als ze verbonden zijn met een bepaalde traditie, hebben ze niet het gevoel dat deze traditie de enige ware en geldige is, zoals religieuze fundamentalisten doen. Als teken van spiritueel ontwaken hebben ze een open en oecumenische houding en erkennen ze dat verschillende tradities eenvoudigweg uitdrukkingen zijn van dezelfde onderliggende waarheden.

11. Breed perspectief: een universele visie

Als teken van spiritueel ontwaken hebben ontwaakte individuen een breed perspectief, een macrokosmische kijk. Ze zijn niet bezig met hun persoonlijke problemen en zorgen, met uitsluiting van al het andere. Ze weten dat ze niet het centrum van het universum zijn.

Dit betekent dat ze een spiritueel besef hebben van de bredere impact van hun individuele acties. Ze zijn zich bewust van de gevolgen die hun levenskeuzes hebben voor anderen, of voor de aarde zelf, en zullen dus eerder ethisch en verantwoord leven. Ze kunnen bijvoorbeeld besluiten om geen goederen te kopen of te gebruiken die zijn geproduceerd door uitgebuite werknemers of onderdrukkende regimes. Omdat ze zich bewust zijn van de manier waarop hun eigen levensstijl kan bijdragen aan schade aan het milieu, is de kans groter dat ze een milieuvriendelijke levensstijl aannemen.

Dit brede perspectief dat zich voordoet als een veel voorkomend symptoom van spiritueel ontwaken betekent ook dat voor spiritueel ontwaakte individuen sociale of mondiale problemen net zo reëel en belangrijk zijn als hun eigen persoonlijke zorgen. Ze zullen zich waarschijnlijk zorgen maken over onderdrukte groepen, sociale problemen zoals armoede en ongelijkheid, of mondiale problemen zoals klimaatverandering en het uitsterven van andere diersoorten.

12. Verhoogd gevoel voor moraliteit

Dit brede perspectief heeft morele implicaties. Zoals we hebben gezien, zijn ontwaakte mensen doorgaans ethischer en verantwoordelijker, medelevender en altruïstischer. Maar ontwaken bevordert ook een meer alomvattende en onvoorwaardelijke vorm van moraliteit. Ontwaakte individuen beoefenen geen morele uitsluiting; dat wil zeggen, ze tonen niet alleen bezorgdheid en vriendelijkheid jegens mensen met wie ze oppervlakkige overeenkomsten qua religie of etniciteit delen, maar breiden hun welwillendheid zonder onderscheid uit naar alle mensen.

Een ander symptoom van moreel spiritueel ontwaken is dat het gevoel van goed en kwaad (of goed en slecht) van de ontwaakte persoon niet cultureel bepaald is, maar voortkomt uit een aangeboren weten, een diepe morele zekerheid die het eigenbelang en de cultuur overstijgt. Voor spiritueel ontwaakte individuen zijn rechtvaardigheid en eerlijkheid universele principes die wetten of conventies overstijgen. Ze kunnen zelfs wetten overtreden en mogelijk hun eigen welzijn – misschien zelfs hun leven – opofferen om morele principes hoog te houden.

13. Waardering en nieuwsgierigheid

In de slaaptoestand heeft het proces van gewenning, dat onze aandacht voor de fenomenale wereld uitschakelt, ook invloed op ons conceptuele bewustzijn. Het verlegt onze aandacht naar dingen waar we idealiter dankbaar voor zouden moeten zijn. Ik noem dit het ‘voor lief nemen-syndroom’, wat betekent dat we ons, in plaats van dankbaar te zijn voor wat we hebben, ontevreden voelen, wat niet een van de symptomen is van spiritueel ontwaken. In plaats van te waarderen wat we hebben, willen we meer.

Maar ontwaakte individuen voelen zich dankbaar na een spiritueel ontwaken. Ze wennen niet meer aan de goede dingen in hun leven als ze die al een tijdje hebben. Ze waarderen de waarde van hun gezondheid en hun vrijheid, de schoonheid en welwillendheid van hun partners, en de onschuld en uitstraling van hun kinderen. Ze hebben het vermogen om hun zegeningen te tellen, ongeacht hoe lang ze die al hebben. Ze voelen een diep gevoel van dankbaarheid voor kleine en eenvoudige ervaringen, wat een van de belangrijkste tekenen is van spiritueel ontwaken.

Dit gevoel van waardering leidt ook tot nieuwsgierigheid en openheid. Omdat ontwaakte mensen het leven zelf niet als vanzelfsprekend beschouwen, staan ze altijd open voor het nieuwe en onbekende. Ze zijn niet tevreden met wat ze al weten en hebben nooit het gevoel dat hun begrip van de wereld compleet is. Ze willen graag nieuwe ideeën en vaardigheden ontdekken, nieuwe uitdagingen aangaan, naar nieuwe plaatsen reizen, enzovoort. Dit is een andere manier waarop ze op kinderen lijken. De wereld is een fascinerende plek als gevolg van een spiritueel ontwaken, en ze willen deze graag dieper verkennen.

Een nieuw leven: gedragskenmerken

De gedragskenmerken die we nu gaan onderzoeken zijn de uiterlijke uitdrukking van de perceptuele, affectieve en conceptuele symptomen van spiritueel ontwaken waar we al naar hebben gekeken. Ze zijn de vruchten van die innerlijke veranderingen, die zich uiten in nieuwe eigenschappen, gewoonten en levenswijzen.

14. Altruïsme en betrokkenheid

Van spiritueel ontwikkelde individuen wordt algemeen aangenomen dat ze afstand nemen van de wereld en zich niet bijzonder bezorgd maken over wat er daarin gebeurt. Hun spirituele verlichting maakt hen vermoedelijk onverschillig voor de beproevingen en beproevingen van gewone mensen in het dagelijks leven. We stellen ons voor dat ze op bergtoppen of in kloosters zitten, zich koesterend in hun eigen zelfrealisatie.

In mijn onderzoek naar spiritueel ontwaken heb ik consequent het tegenovergestelde van dit soort onthechting ontdekt: spiritueel ontwaakte individuen hebben de neiging altruïstischer te worden. Altruïsme is de natuurlijke vrucht van het sterke vermogen tot mededogen van de ontwaakte persoon, zijn universele kijk en zijn aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid. De volgende tekenen en symptomen van spiritueel ontwaken zijn vaak aanwezig: We voelen een sterke impuls om het lijden van andere mensen te verlichten en  mensen te helpen hun potentieel te verwezenlijken. We hebben een sterk idealistisch verlangen om de wereld ten goede te veranderen, een impuls om andere mensen te dienen en op de een of andere manier bij te dragen aan het menselijk ras. We voelen misschien een gevoel van missie om het menselijk ras te helpen door onze huidige fase van chaos en crisis heen te gaan naar een nieuw tijdperk van harmonie.

15. Genieten van inactiviteit: het vermogen om te ‘zijn’

Ontwaakte individuen houden ervan om niets te doen. Ze houden van eenzaamheid, rust en inactiviteit. In mijn boek Back to Sanity suggereer ik dat dit een van de duidelijkste verschillen is tussen leven in een staat van ‘humanie’ – dat wil zeggen onze normale staat van menselijke waanzin – en in een staat van innerlijke harmonie. In humania, wat gelijk staat aan een slaaptoestand, vinden mensen het moeilijk om niets te doen of alleen te zijn met zichzelf, omdat dit betekent dat ze de onenigheid van hun eigen wezen en de turbulentie van hun gedachten onder ogen moeten zien. Als gevolg hiervan voelen ze zich gedwongen om afleiding en activiteiten te zoeken – dat wil zeggen externe dingen waarin ze hun aandacht kunnen onderdompelen – zodat hun aandacht niet naar binnen, naar hun eigen wezen, wordt gekeerd. Maar in een staat van harmonie, die gelijk staat aan waakzaamheid, is dit niet nodig. We kunnen tevreden rusten in ons eigen wezen, omdat er geen turbulentie of onenigheid in ons is. Dit is weer een van de tekenen en symptomen van spiritueel ontwaken. We hoeven niet voortdurend dingen alleen maar voor het plezier te doen of onszelf voortdurend van afleiding te voorzien. In plaats van bang te zijn voor rust en inactiviteit, genieten we er intens van omdat ze ons in staat stellen de glans van ons eigen welzijn te ervaren.

16. Voorbij accumulatie en gehechtheid / Non-materialisme

Als je wakker bent, valt de impuls om te accumuleren weg. Het is niet langer belangrijk voor ons om te proberen bezittingen, rijkdom, status, succes of macht te vergaren tijdens spirituele verlichting. Tijdens de slaap is de drang om te accumuleren een reactie op ons gevoel van onvolledigheid en kwetsbaarheid. We proberen ons zelfgevoel te versterken door bezittingen, prestaties en macht toe te voegen, net zoals een onzekere koning voortdurend een kasteel bouwt en de muren ervan versterkt. Op dezelfde manier raken we overdreven gehecht aan reeds bestaande aspecten van onze identiteit, zoals ons uiterlijk of ons intellect. We ontlenen er een gevoel van speciaalheid aan, wat ook dient om ons kwetsbare zelfgevoel te versterken. Maar deze inspanningen zijn niet langer nodig als we wakker worden, omdat dat gevoel van onvolledigheid en kwetsbaarheid niet langer bestaat.

Ontwaken brengt een verschuiving teweeg van accumulatie naar contributie . De energie die mensen investeerden om hun eigen psychologische lijden te verlichten, wordt nu aangewend om het lijden van anderen te verlichten. Zoals Marcus treffend een van de tekenen van spiritueel ontwaken beschreef, is er een verschuiving in de focus van ‘wat ik uit het leven kan halen naar wat ik aan het leven kan geven.’

17. Autonomie: authentieker leven

In de slaaptoestand zijn de meeste mensen producten van de omgeving waarin ze zijn geboren. Ze hebben de neiging zich te conformeren aan de waarden van hun cultuur en gaan graag akkoord met het soort levensstijl dat van hen wordt verwacht. Maar ontwaakte individuen hebben de neiging symptomen van spiritueel ontwaken te ervaren, waarbij ze meer autonoom en innerlijk gericht zijn. Ze voelen zich minder geïdentificeerd met de waarden van hun cultuur; ze zullen deze waarschijnlijk afwijzen ten gunste van het volgen van hun eigen impulsen. Ze hebben meer vertrouwen in hun keuzes en voorkeuren, en zijn meer geneigd (deels vanwege hun innerlijke zekerheid) om daar achter te blijven, zelfs als ze worden geconfronteerd met spot of vijandigheid. Ze leven hun leven volgens hun eigen gevoel van wat goed is, in plaats van te proberen anderen te plezieren of te doen wat van hen wordt verwacht.

Mensen realiseren zich vaak dat ze vóór het spirituele ontwaken niet echt hun eigen leven leidden, maar grotendeels alleen maar sociale conventies volgden of andere mensen probeerden te plezieren. Maar na het ontwaken wordt het veel belangrijker voor hen om authentiek te leven en hun eigen impulsen te volgen. Andere mensen zien hen misschien als rebellen of excentriekelingen, omdat ze de neiging hebben sociale normen en trends te negeren. Ze zullen waarschijnlijk de consumentistische en statusgerichte waarden van hun cultuur verwerpen ten gunste van een leven van eenvoud. Ze hebben weinig interesse in het kijken naar de nieuwste populaire televisieprogramma’s, het aanschaffen van de nieuwste gadgets of goederen, of het proberen indruk te maken op mensen met hun uiterlijk, hun status of hun verfijning. Samen met deze tekenen en symptomen van spiritueel ontwaken kunnen ze anderen shockeren met hun onconventionaliteit en hun bereidheid om consensusmeningen tegen te spreken.

18. Verbeterde, authentiekere relaties

In sommige gevallen hebben vrienden en familieleden een hekel aan de nieuwe, authentieke manier van leven van geestelijk ontwaakte mensen en interpreteren deze ten onrechte als egoïsme. Dit draagt bij aan relatieproblemen die kunnen optreden na spiritueel ontwaken. Over het algemeen hebben ontwaakte individuen echter het gevoel dat hun relaties zich verdiepen en bevredigender worden. De authenticiteit van hun levensstijl uit zich ook in meer authentieke relaties.

Relaties verdiepen zich voor ontwaakte mensen, deels als gevolg van hun toegenomen empathie en mededogen, wat betekent dat ze toleranter, begripvoller en minder veroordelend worden. Als gevolg van een zekere mate van spirituele verlichting is het minder waarschijnlijk dat ontwaakte individuen vijandig en vijandig tegenover anderen reageren, en minder snel conflicten initiëren.

Er is zeker ook een verband tussen diepere relaties en innerlijke veiligheid. Als we onzeker zijn, zijn onze sociale interacties meestal egocentrisch. Het gaat ons erom een goede indruk te maken, de juiste dingen te zeggen en ons op de juiste manier te gedragen. We dragen vaak sociale maskers om onszelf charmanter of interessanter te laten lijken. Maar als we ons veilig voelen in onszelf, zoals spiritueel ontwaakte individuen dat doen, valt dit egocentrisme en rollenspel weg. We verleggen onze focus van onszelf en geven onze volledige aandacht aan de mensen met wie we zijn.

Dit artikel over de tekenen en symptomen van spiritueel ontwaken is overgenomen uit The Leap: The Psychology of Spiritual Awakening door Steve Taylor, Ph.D. Geprint met toestemming van de New World Library. nieuwewereldbibliotheek.com

Vertaling: wakkeremensen.org