Maandelijkse Channeling -Kritische Massa

Maandelijkse Channeling – Februari – Dianne Robbins 

Kritische Massa

Vandaag is het rustig in de Holle Aarde, zoals het op alle dagen rustig is, behalve op deze speciale dag van de zondag, wanneer we wachten tot jullie ons dictaat opnemen. Op deze zondagen is er een speciaal briesje in de lucht, een briesje van verwachting als we ons weer met jullie verbinden. Het is alsof de hele Holle Aarde in beroering komt, wetende dat het tijd is om ons dictaat aan u te geven.

Het is een weten dat onze lucht doordringt en we zijn ons er allemaal van bewust. Dus hier zit je, met al onze energieën om je heen, terwijl je onze dictaten aanneemt. Onze hele bibliotheek weet van deze zondagse channelings, en iedereen zendt zijn liefde naar jullie. Jullie zijn zo omringd door onze liefde. Onze harten zijn met die van jullie verbonden, en we zijn klaar om te beginnen.

Gegroet vanuit de Bibliotheek van Porthologos. Vandaag zijn de bloemen in machtige bloei van rood en paars, en hun geuren stuiven door onze neusgaten met de heerlijkste geuren. Wij geven deze geuren aan jullie door, en hopen dat jullie hun geuren kunnen opvangen terwijl je boven ons zit achter je computer. Wij brengen jullie goede tijdingen en zegeningen van liefde van alle mensen in de Holle Aarde. Meer en meer van ons hier beneden, verbinden zich met meer en meer van jullie hierboven. Het is inderdaad een wonderlijke tijd, waarin alle profetieën op het punt staan vervuld te worden in dit zevende gouden tijdperk op aarde. De hele mensheid verlangt naar vrede, en de mensen worden nu bij duizenden wakker. Er zijn nu meer dan 55 miljoen oppervlaktemensen ontwaakt tot wie zij zijn, met deze bereikte kritische massa zijn wij nu verzekerd van de 10.000 jaren van vrede. Het is ook deze kritische massa die de Opgestegen Meesters in staat stellen om zichtbaar en fysiek over het aardoppervlak te lopen, om openlijk de Universele Wetten te onderwijzen. Er zijn dus grote veranderingen op komst, en de veranderingen wijzen allemaal naar vrede.

Wij in de Holle Aarde zijn verheugd boven alles wat we kunnen uitdrukken. Want al deze ontwakende mensen wijzen erop dat wij spoedig uit onze huizen onder de aarde kunnen komen, en ons fysiek bij de Lichtwerkers aan de oppervlakte kunnen voegen, waar ook wij de mensheid de Universele Wetten van het leven zullen onderwijzen. Al het leven op Aarde bereidt zich voor om te ascenderen, en er komt hulp van planeten en sterrenstelsels waarvan jullie niet eens weten dat ze bestaan. Wanneer mensen beginnen te twijfelen, en zichzelf de universele vraag stellen “wie ben ik”, dan is dat een teken van ontwaken, een teken dat hun ziel ernaar verlangt te weten, ernaar verlangt zich opnieuw te herinneren. En als deze vraag eenmaal gesteld is, ook al is het maar een fluistering, dan geeft dit de Opgestegen Gastheer de gelegenheid om direct in te stappen en te beginnen met onderwijzen op een bewust niveau. Maar totdat mensen deze diepgaande vraag stellen, kunnen wij hen niet direct helpen. En als deze vraag eenmaal gesteld is, springt het hele universum bij om te antwoorden, en wordt deze persoon toegevoegd aan de “lijst” van ontwaakten.

Weet dat wij in de Holle Aarde alles weten wat er aan de oppervlakte gebeurt. Wij kennen de resultaten van jullie presidentsverkiezingen, en wij zijn verbaasd over hoe het Amerikaanse volk zo gemakkelijk werd misleid en voorgelogen, en hoe weinig zij het verkiezingsproces in twijfel trokken.

Onze liefde voor de mensheid aan de oppervlakte gaat diep, en wij zouden willen dat wij nu aan de oppervlakte konden zijn om onze liefde en steun te geven aan de lichtwerkers die ons nodig hebben. Want hier beneden werken of leven we nooit alleen, we hebben altijd onze vriendenkring, of groepen, waar we mee samenwerken. Deze groepen zijn onze belangrijkste ondersteuningssystemen, en we werken en reizen samen. Dit is wat er aan de oppervlakte ontbreekt. Jullie families zijn versplinterd en gescheiden, en jullie hebben je groepsondersteunend systeem verloren, wat cruciaal is in het leven. Stel je de vreugde en het plezier voor van samen aan projecten te werken, en constante steun te krijgen?

Onze liefde voor jullie stroomt uit het centrum van de Aarde en spiraliseert zich in jullie harten in felle kleuren van de regenboog. Terwijl je achter je computer zit, kun je deze verhoogde sensaties van contact voelen, net zoals wij die van jou kunnen voelen. Het is deze stap omhoog in vibratie die gebeurt wanneer we ons in bewustzijn verbinden. Het is onze droom om op een dag hier in deze kamer naast jullie te zitten en onze workshops en lezingen voor de bevolking te plannen. De beste manier om mensen te bereiken is door samen te werken, en we kijken ernaar uit om met jullie samen te werken zodra we aan de oppervlakte zijn.

Ik ben Mikos, Hoofdbibliothecaris van de Bibliotheek van Porthologo

Copyright © Dianne Robbins

I have dedicated the last 30 years of my life to bring through transmissions directly from the Inner Earth Realms and Nature Kingdoms, to help us understand the Interconnection of all Life on Earth – which is a Key to our Ascension. 

Dianne Robbins

Vertaling: Martien