De Aarde Is De Vitrine Van Het Melkwegstelsel

De Aarde Is De Vitrine Van Het Melkwegstelsel

Gechanneld door: Dianne Robbins – 16 Februari 2023

Ik ben Mikos, ik spreek tot jullie vanuit de Bibliotheek van Porthologos, waar ik hoofdbibliothecaris ben.

Ik reik jullie vandaag de hand, in harmonie en goede wil met alle oppervlaktebewoners op Aarde.

Wij bieden jullie onze vriendschap met open armen aan, om jullie te ontvangen in ons leven, in onze huizen en in de Innerlijke Aarde waar wij wonen. Harmonie omringt ons allen in de diepten van de Aarde, en spoedig zal harmonie de gehele Aarde omringen, wanneer zij in bewustzijn stijgt, als een opgaande Ster in de Hemelen.

Terwijl de Aarde door de ruimte zweeft, beklimmen haar vermoeide reizigers de ascensieladder die alle zielen in het bewustzijn van hun wezen zal brengen. Door de enorme hoeveelheden energie die naar de Aarde worden geleid, is er een vlam ontstoken in de harten van de mensen, een vlam die zo groot is, dat de hele mensheid het vuur van Gods vonk van bewustzijn in hun hart heeft opgevangen. Dit Licht wekt alle mensen tot de herinnering aan wie zij zijn, en de kennis van het Universum die in elke kleine lichaamscel besloten ligt.

Wij zien hoe het Licht zich uitstort over het lichaam van de Heilige Moeder Aarde en haar atmosfeer aansteekt tot een vlammend Licht dat de lichaamscellen van al het leven op haar oppervlak doordringt. Ook wij voelen de intensiteit van dit Licht terwijl het onze vibratie opvoert naar snelheden voorbij het Licht. Iedereen op Aarde wordt gezegend door de lichtgevende Lichtshow nu de aura van de Aarde door de dichtheid heen schittert die haar ooit in duisternis verborgen hield.

Nu sijpelt haar Licht door de uitgestrekte ruimte, waar alle ogen gericht zijn op haar verbazingwekkende geboorte in het Licht. Ze wordt ontstoken en aangewakkerd door Gods Liefde, en alle Opgestegen Wezens, Engelen en Cetaceeën dragen de fakkel van Liefde die haar Licht overal door al het leven laat schijnen. Niemand kan nu ontsnappen aan haar Licht. Zelfs de donkerste zielen, die weigeren te wijken in hun posities van macht en destructiviteit, voelen het Licht hun ruimte binnendringen om hun intentie om de bevolking van de Aarde te controleren te onthullen. Zij houden van het donker, en het Licht legt alle facetten van hun ware aard bloot, zodat iedereen er getuige van kan zijn. Dit creëert een ongemakkelijke omgeving voor hen, en zorgt ervoor dat zij hun operaties opvoeren en intensiever reageren op situaties in regering en politiek. Zij zullen zichzelf te gronde richten en hun eigen ondergang bewerkstelligen.

Er staan ons allen spannende tijden te wachten, want alle kennis die voor jullie verborgen werd gehouden, zal worden geopenbaard. Jullie zullen je koesteren in het Licht van “wie je bent”, en je herinneren wat jouw doel is om hier te zijn. Terwijl Eenheidsbewustzijn de Aarde omhult, zal zij snel in frequentie stijgen om door de derde dimensionale barrière van dichtheid heen te breken naar het Licht van de vijfde dimensie, en jullie allemaal met zich meedragen.

Dit zijn opmerkelijke tijden, nooit eerder meegemaakt op Aarde. Binnenkort zullen jullie verborgen oude kennis, tabletten en oude geschriften ontdekken die jullie allen zullen herinneren aan jullie erfgoed, en jullie zullen bevrijden van de strijd van het leven. Alles wat jullie nodig hebben is vrij.

Wij, in de Innerlijke Aarde, zijn vrije mensen die een vrij leven leiden. En deze vrijheid houdt ons eeuwig jong van hart en jong van lichaam. Want wij hebben ons voorgenomen nooit af te wijken van Gods wetten. Want het zijn Gods wetten die ons gezond en rijk houden, en die onze levensduur verlengen.

Alles wordt levendiger op Aarde. In de Innerlijke Rijken, waar alles Licht en alles Liefde is, kijken wij met verbazing toe hoe steeds meer mensen dagelijks ontwaken voor de roep van hun ziel, en kiezen voor vrede, voor leven, voor alles wat hun geboorterecht is. De Aarde is de vitrine van het Melkwegstelsel, want zij brengt al het leven terug naar het hart van God, om te worden herenigd in één grote Golf van Ascensie.

Wij blijven verborgen in de kern van de Aarde totdat Eenheidsbewustzijn de overhand krijgt aan de oppervlakte, op welk moment jullie ons in het midden van jullie zullen vinden, jullie leidend en liefhebbend en jullie verwelkomend naar huis.

Mikos

Copyright © Dianne Robbins

Vertaling: Reinier