Een Schrijven van de Schepper / Zondag 4 Augustus 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Zondag 4 Augustus 2019 / door Jennifer Farley,
Wat Doe Jij?

Het kan verwarrend zijn om in een wereld van tegenstrijdigheden te leven. 
Degenen die zeggen dat ze van mensen houden,
 plegen vervolgens geweld tegen hen,
mensen die zeggen dat ze het delicate evenwicht van de natuur willen beschermen,
maar dat alleen maar doen in hun eigen achtertuin,
anderen die zeggen dat ze al het leven respecteren,
maar dat uiteindelijk in woede en boosheid doen. 
Dit alles kan zeer ontmoedigend zijn. 
 Wat kun je eraan doen, mijn prachtige kind? 
Blijven liefhebben, natuurlijk!
Het Universum gaf een ieder van jullie het leven dat je nu leeft
en de vrije wil om te beslissen in welke richting het zich beweegt.
  Als je merkt dat je de menselijke handelingen die pijn veroorzaken verafschuwt,
focus je daar dan op en stuur Onvoorwaardelijke Liefde
naar de Goddelijke Vonk die in ieder van jullie bestaat. 
 Het kan de uitkomst niet veranderen,
 maar je kunt in vrede vooruitgaan in de wetenschap
dat je er een beetje voor hebt gezorgd dat je de pijn
van het gewonde kind dat ervoor kiest om pijn te doen in plaats van te genezen,
een beetje hebt verzacht.
~ De Schepper ~
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl