Een Schrijven van de Schepper / Zondag 29 December 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Zondag 29 December 2019 / door Jennifer Farley,
Stuur enkel Onvoorwaardelijke Liefde
 
Wanneer zich een uitdagende situatie voordoet,
 neem dan een zeer grote stap terug en zie het voor wat het werkelijk is.
  Er zijn veel mensen in jullie wereld die absoluut geen idee hebben van vrede.
Ze zullen hun toevlucht nemen tot boosheid, woede, wrok,
verdriet of angst om door hun leven te gaan. 
Houd in gedachten dat het niets met jou te maken heeft!
 (Glimlach)
 Ze zijn bezig met programma’s die, hoe destructief ook,
 hen een gevoel van veiligheid en zekerheid geven.
  Het is niet jouw verantwoordelijkheid om het beter voor hen te maken…
ze moeten het zelf ontdekken.
Ga gewoon door met het sturen van Onvoorwaardelijke Liefde
en weet dat er voor hen wordt gezorgd.
~ De Schepper ~
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl