Een Schrijven van de Schepper / Zaterdag 28 September 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Zaterdag 28 September 2019 / door Jennifer Farley,
Willen Versus Noodzaak
Terwijl jullie je reis voortzetten, willen jullie misschien vragen stellen aan Het Universum

om je te helpen problemen op te lossen die je in een cirkel laten lopen. 
Als je goed luistert, zijn de antwoorden er altijd. 
Het kan echter zijn dat jullie de gewoonte hebben ontwikkeld
om er direct aan voorbij te kijken.
  Jullie zullen je concentreren op wat jullie zo wanhopig willen horen,
 in plaats van op wat jullie moeten horen. 
 Zie je, Het Universum is altijd ‘in de business’ van de waarheid geweest
en zal jullie altijd geven watje nodig hebt.
 (Glimlach)
Het kan in het begin verontrustend of ontmoedigend zijn,
maar kijk er eens goed naar, dierbare. 
Als je deze kunst eenmaal onder de knie hebt,
wordt alle communicatie met Het Universum een gezegend geschenk.

~ De Schepper ~
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl