Een Schrijven van de Schepper / Woensdag 29 Januari 2020 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Woensdag 29 Januari 2020 / door Jennifer Farley,
In Een Oogwenk
 
Een van de mooiste dingen van jullie bestaan is verandering.
  Jullie hebben de macht om alles in jullie leven in een oogwenk te veranderen…
 als jullie jezelf de toestemming geven om dat te doen.
 In plaats van een eindeloze stroom van uitdagingen te zien,
geef je jezelf de gave van het creëren van nieuwe gedachten, gevoelens
 en acties die positieve resultaten aanmoedigen en bevorderen. 
Je bent het altijd waard!
~ De Schepper ~
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl