Een Schrijven van de Schepper / Woensdag 11 September 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Woensdag 11 September 2019 / door Jennifer Farley,
Behoud Jouw Balans

Gedurende de komende dagen zal het van het grootste belang zijn
om je balans te behouden. 
Ieder van jullie loopt je eigen weg en er kunnen zich gevallen voordoen
waarin je jezelf hieraan moet herinneren.
(Glimlach)
Laat elke behoefte los die je misschien hebt om knie-trek reacties te hebben,
begrijp dat mensen om je heen gemakkelijk getriggerd kunnen worden
door wat ze niet begrijpen en….adem! 
Naarmate jullie Aarde dichter bij vrede komt,
kan het negatieve reageren met luide protesten. 
In plaats van jezelf in die richting te laten trekken,  stuur je Onvoorwaardelijke Liefde
en weet je dat je je zorgvuldigheid in de praktijk hebt gebracht.
~ De Schepper ~
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl