Een Schrijven van de Schepper / Dinsdag 20 Augustus 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Dinsdag 20 Augustus 2019 / door Jennifer Farley,
Wat Als….
Wat als je verder kon gaan zonder ook maar enige twijfel in je hoofd?
  Wat als de vraagstelling, de tweede veronderstelling
en het ‘wachten op het juiste moment’ gewoon weg was? 
Wat zou je doen?
  Zou je alles waar je van gedroomd hebt
manifesteren of zou het zo overweldigend zijn dat je stok stil zou staan,
 en niet in staat zou zijn om te beslissen in welke richting je zou reizen?
Het Universum herinnert je er vriendelijk aan (zoals het altijd heeft gedaan)
dat je de gave van onberispelijke kracht hebt gekregen,
het vermogen om het leven dat je kiest te creëren en te co-creëren. 
De tijd van zelftwijfel is voorbij, dierbaar kind.
Het is tijd om het denken in Aktie om te zetten en te groeien!
~ De Schepper ~
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
Wij zijn u zeer dankbaar voor de donaties die wij
in de maand Juli van u hebben mogen ontvangen.
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien