De Schepper: ˮVrije Wilˮ

Een Schrijven van de Schepper
Dinsdag 16 Februari 2021 / door Jennifer Farley,

ˮVrije Wilˮ

Dierbaar kind…er zijn de afgelopen maanden heel wat
veranderingen geweest op jullie Aardoppervlak
en je hebt ze op bewonderenswaardige wijze verwerkt!
Maar je hebt misschien ook gemerkt dat sommigen er
helemaal niet mee om hebben kunnen gaan en dat is oké, (glimlach).

Ook al zou je het willen, je kunt hen niet dwingen,
overhalen of overtuigen om te zien wat jij ziet.
Je kunt wel vragen dat zij onvoorwaardelijke liefde, begeleiding
en de mogelijkheid om te veranderen mogen ontvangen
wanneer zij er klaar voor zijn.
Dat is het geschenk van de vrije wil.

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: Martien