De Schepper ˮVerleden, heden en toekomstˮ

Een Schrijven van de Schepper
Maandag 30 augustus 2021 / door Jennifer Farley,

ˮVerleden, heden en toekomstˮ

Hou van de mensen uit je verleden; zij hebben je
laten zien wie je wel en niet wilde zijn.

Hou van de mensen van nu; hun lessen en je ervaringen
met hen zijn van onschatbare waarde.

Heb de mensen van je toekomst lief; zij zullen je helpen
te vormen wie je zult worden.

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: Ine / wakkeremensen.org