De Schepper ˮOneindige Mogelijkhedenˮ

Een Schrijven van de Schepper
Zaterdag 25 september 2021 / door Jennifer Farley,

ˮOneindige Mogelijkhedenˮ

Hoe de dingen verondersteld worden te zijn,
hoeft niet noodzakelijkerwijs te zijn hoe ze zijn.
Open je geest voor de oneindige mogelijkheden
van je aardse bestaan en speel!

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: Ine / wakkeremensen.org