De Schepper ˮLuister je wel?ˮ

Een Schrijven van de Schepper
14 mei 2022 / door Jennifer Farley,

ˮLuister je wel?ˮ

Hoe uitdagend het ook mag zijn, hou je hart open!
Veel dingen zullen je kracht en standvastigheid testen,
maar houd je hart open.
Sommigen zullen de liefde die je geeft verraden,
maar, alsjeblieft, hou je hart open!
Je hart is de ontvanger van de stem van het universum,
je directe verbinding met het Goddelijke.
Wanneer het hart is losgekoppeld, is er geen manier
om te horen wat er naar je wordt doorgestuurd.
Terwijl je moedig in je nieuwe wereld stapt, zal het luisteren
naar de begeleiding je helpen bij je groei en het leren.
Luistert u?

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: Ine / voor wakkeremensen.org