De SChepper ˮKies voor Liefde, Vriendelijkheid & Mededogenˮ

Een Schrijven van de Schepper
10 maart 2023 / door Jennifer Farley,

ˮKies voor Liefde, Vriendelijkheid & Mededogenˮ

Er zullen altijd mensen in je leven zijn die proberen
de wereld  in het algemeen te houden aan de oude norm,
oude manieren van denken/zijn en oude communicatiemiddelen. 
Dit betekent niet dat zij inherent slecht zijn. 
Het betekent wel dat zij inderdaad bang zijn voor verandering. 
Het is voor hen veiliger in de oude modus te blijven dan te groeien.

Vandaag worden jullie eraan herinnerd dat het niet aan jullie is
 om degenen die dit pad kiezen te beoordelen of te vernederen. 
Het is echter wel jullie verantwoordelijkheid om te kiezen
voor liefde, vriendelijkheid en mededogen. 
Ze mogen dan wel slapen, maar ze zijn nog steeds een mens
 met verlossende kwaliteiten en verdienen het om behandeld te worden
 met hetzelfde respect dat je ieder ander zou geven.

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: wakkeremensen.org