De SChepper ˮHoogste & Besteˮ

Een Schrijven van de Schepper
Dinsdag 4 mei 2021 / door Jennifer Farley,

ˮHoogste & Besteˮ

Mensen, plaatsen en dingen zullen in en uit jullie leven stromen.
Het is de natuurlijke orde van jullie bestaan op Aarde.
Het Universum zal altijd voorzien in
wat het hoogste en het beste voor jullie is,
ongeacht het moment waarin jullie je bevinden.

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: Martien