De Schepper ˮGewonden of bronnen?ˮ

Een Schrijven van de Schepper
Zondag 1 augustus 2021 / door Jennifer Farley,

ˮGewonden of bronnen?ˮ

De gewonde zal de gewonde opzoeken en aantrekken,
de bron zal de bron opzoeken en aantrekken.
Als je wilt veranderen wat je zoekt en tekent,
verander dan wat van binnen bestaat

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: Ine