De Schepper ˮFamilieˮ

Een Schrijven van de Schepper
16 mei 2022 / door Jennifer Farley,

ˮFamilieˮ

Het is tijd… het bijeenroepen van je familie.
Het is misschien niet de familie waarin je geboren bent,
het is misschien niet de familie die je denkt.
Het is de familie waar je nu aan wordt voorgesteld,
de familie die aanwezig zal zijn bij het ontwaken.
Geniet van de liefde en steun van die familie,
het is een vreugdevolle gebeurtenis!

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: Ine / voor wakkeremensen.org