De Schepper ˮEen waar geschenkˮ

Een Schrijven van de Schepper
Dinsdag 27 juli 2021 / door Jennifer Farley,

ˮEen waar geschenkˮ

Uiteindelijk ligt de inspiratie en de Goddelijke Wil
om te worden wat je werkelijk bent bij jou.
Het ware geschenk ligt in de manier waarop je daar komt
en één wordt met dat deel van het Universum.

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: Ine