de Schepper ˮDe kunstenaarˮ

Een Schrijven van de Schepper
Dinsdag 2 Februari 2021 / door Jennifer Farley,

ˮDe kunstenaarˮ

Jouw gedachten zijn het palet waaruit je kleuren haalt
om je bestaan op dit Aardse-vlak te schilderen.
Zacht, vet, donker, licht, brede stroken of fijne lijnen,
ze zijn een deel van jouw ervaring.
Omhels en hou van ze allemaal….ze zijn wie je was,
wie je bent en wie je zult worden.

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: Martien