De Schepper ˮ Vrije wil aan het werkˮ

Een Schrijven van de Schepper
21 april 2022 / door Jennifer Farley,

ˮVrije wil aan het werkˮ

Als een ander je ‘slecht laat voelen’, wat wil dat dan zeggen?
Het is dat jij jezelf toestaat te verwerken wat zij denken en voelen.
Zoals altijd is de vrije wil hier aan het werk.
Als je in je waarheid staat en eerlijk bent tegen jezelf,
kun je het gedrag afwijzen of accepteren…….
het is helemaal aan jou.

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: Ine / voor wakkeremensen.org