“Wat Zal er van Jullie Leven Worden?” /18 Mei 2016 / Ron Head

De Raad
“Wat Zal er van Jullie Leven Worden?”

18 Mei 2016 / Ron Head

Wederom keren wij terug naar een onderwerp waar wij eerder over gesproken hebben. En wederom, vanwege het stijgen van jullie bewustzijn en de bekwaamheid om onze gedachtelijn te volgen, zullen wij het ietwat vanuit een andere raaklijn benaderen.
Eén van de constante thema’s van diegenen die onze boodschappen ontvangen en hen doorgeven, is die van aan te duiden en te proberen jullie begrip van het Al in te vullen. Welnu, dat is een taak die onmogelijk om te voltooien is, maar eentje die altijd interessant en vruchtbaar is om te onderzoeken. Wij zullen vandaag naar het Al kijken vanuit het begrip ervan als besef, hetgeen alleen maar een aspect ervan is, maar een belangrijke. Het is belangrijk omdat het velen zal helpen aldus veel meer te begrijpen.
Welnu, over de Bron, of het Al, kan gedacht worden als een gebied van bewustzijn. Zelfs jullie wetenschappers van vandaag de dag beginnen dit te zien. Zij nemen nu als waar aan dat alles dat is, bewustzijn en informatie is. Zij lopen slechts een paar duizend jaren achter, maar op z’n minst zijn zij bezig gelijk te komen.
Eén van de attributen van het bewustzijn kan het besef zijn. En als er besef is, moet er iets zijn waarvan bewust te zijn. Plaats jezelf nu mentaal in de positie van het Al. Waar ga jij je bewust van zijn? Per slot van rekening, als je het Al bent, is er niets anders. Dus, als je besloten hebt om bewust te zijn, moet jij je bewust zijn van Zelf. Snappen jullie? En als jullie je gedachten en ideeën creëren – en geloof ons, dat doen jullie – dan zijn er een oneindig aantal van dingen voor jullie om je bewust van te zijn. En al deze dingen ben Jij, omdat Jij al deze dingen bent.
En omdat al deze dingen Jij zijn, gemaakt van Jij-materie, zijn zij allen bewustzijn en zijn volledige bewust tot de één of andere omvang. Probeer om dat gewoon te accepteren. Terwijl je steeds meer bewust van jezelf wordt, zal je ontdekken dat het waar is.
In de kern, weet al het bewustzijn dat het in het gebied is. Het is bewust van het gebied. Het voelt het gebied. Maar er zijn sommige delen van dit bewustzijn die angstig geworden zijn om zich bewust hiervan te zijn. Deze delen werden geconditioneerd te geloven dat zij onwaardig zijn, om de één of andere reden, om een onderdeel te zijn van het gebied. Zij werden afgescheiden. Zij zijn niet echt afgescheiden, zij staan zichzelf gewoon toe te geloven dat zij dat zijn, en daarom zich niet langer bewust zijn van de waarheid van wie zij zijn.
Sommigen van hen werden onderwezen dat zij terug mogen keren naar dit bewustzijn, maar dat het verdiend moet worden door de één of andere methode. Zij moeten zich geweldig inspannen. Sommigen geloven dat het niet bereikt kan worden in minder dan een groot aantal levensspannen. Maar laat ons kijken naar wat werkelijk de ene staat van bewustzijn van de andere scheidt.
Ongeacht hoe je ernaar kijkt, ongeacht hoe betrokken een verklaring die je kiest te maken ook is, alles dat één staat van bewustzijn van het andere scheidt is één gedachte, één overtuiging, één gevoel.
De persoon waar jullie naar refereren als De Boeddha ging door vele jaren van leren en streven heen. Hij bereikte uiteindelijk zijn openbaring toen hij ging zitten, ontspande en het toestond om te gebeuren. Jullie westerse overtuigingen zijn gebaseerd op de woorden en acties van iemand die de waarheid demonstreerde van wat wij steeds weer opnieuw zeggen. Zijn meest belangrijke boodschap was, “Jullie kunnen dit doen”. Neem in overweging dat misschien “Ik Ben de weg” vertaald zou kunnen worden als “Laat mij jullie tonen hoe. Geloof gewoon wat ik jullie verteld heb en heb laten zien. Alles dat ik gedaan heb, zullen jullie ook doen, en meer.” Hij zij dat welzeker, nietwaar?
Sommige mensen hebben gekozen te geloven dat een groot aantal opgeschreven dingen letterlijk geloofd moeten worden en dat andere voorafgegaan zouden moeten worden door de woorden, “Ja, maar wat hij echt bedoelde was…” Dus zullen wij slechts zeggen, “Probeer het”.
Hoe zal jullie leven worden als jullie in feite de verandering in jullie gedachten en in jullie gevoel maken dat jullie één zijn met jullie Schepper? Wat als jullie dagelijks uitreiken en zoeken naar dat gevoel van eenheid? Als je weet deze dingen waar te zijn, hoe zal je dan reageren op je omgevingen? Ga je gang. Zoals wij eerder gezegd hebben, verbaas jullie zelf. Het is tijd.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/