De Raad – Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Hoe? Deel 2 – 25 Januari 2020 / Ron Head

De Raad
Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Hoe? Deel 2  
25 Januari 2020 / Ron Head
Zoals beloofd vervolgen we onze laatste boodschap door het “Wanneer” te behandelen. En we bedoelen het in deze zin:
Deze raad kwam al bijeen voordat jullie geboren werden. Dat is natuurlijk hoe jullie dat met je lineair georiënteerde geest zouden kunnen waarnemen. Maar we zien de noodzaak van het gebruik van zo’n ideeën om bepaalde concepten over te brengen. Wij zitten op ieder moment van jullie leven in vergadering bijeen. Jullie zijn tenslotte het doel van onze samenkomst. En juist vanwege deze reden zijn jullie niet-fysieke zelven nooit afwezig in deze raad. Wij zullen op geen enkel moment ooit dat jullie ons nodig hebben niet beschikbaar zijn. Welnu, dat is waar voor alle fysieke wezens, dus er is geen reden om te zoeken naar iets groters.    
Het werkelijke punt is vrijwel altijd dat het een levenlang duurt voordat de meesten van jullie begrijpen hoe kostbaar jullie goddelijke zelven zijn, zelfs wanneer we het ronduit uitleggen. Jullie zijn zo lang van andere dingen overtuigd geworden dat jullie geest het niet kan accepteren.
Dus het antwoord op “Wanneer” is altijd. Beperk dit niet door of wij al dan niet jullie behoeften beantwoorden, maar of jullie al dan niet accepteren. Dat is waarom het gezegde ‘wie oren heeft om te horen’ is ontstaan. Dus, jullie werd echter verteld dat jullie niet zouden kunnen horen of begrijpen en jullie hebben dat geaccepteerd. Jullie werkelijkheid weerspiegelt altijd je overtuigingen, dus gooi die er uit.

We komen nu op het “Waar”. Is het op een bepaalde planeet? Is het in een ruimtevaartuig? Hoe ziet dat er uit? Wanneer jullie ons in je droomtijden of in je meditaties bezoeken, nemen jullie in feite deel aan een energetische gebeurtenis. Het is niet op een ‘plaats’. Wanneer jullie dus terugkeren naar je gewone bewuste besef zullen jullie je, wanneer je herinnert, een achtergrond herinneren waarmee je eigen geest zich kan uitlijnen. Wanneer je een herinnering mee terugneemt zal die een vergadering bevatten die gehouden werd. Jullie zouden je kunnen herinneren dat jullie leiding werd gegeven. Jullie zouden je een hal kunnen herinneren, of een amfitheater, een kamer, een stadion of zelfs een ruimteschip.    

Het beeld is niet belangrijk. Zelfs het herinneren is niet echt belangrijk. Jullie doen dit bijna iedere dag en nacht. Hoe vaak herinneren jullie je dit? Welnu, dit lijkt niet alsof het onbelangrijk zou zijn. Maar begrijp dat jullie de antwoorden die jullie nodig hadden ontvangen hebben en je beslissingen genomen hebben. Wanneer jullie in lijn staan met je eigen doel, zullen jullie de beste beslissingen nemen. Zijn jullie dat niet, dan zullen jullie dat leren. En daarom zal je ‘verkeerde’ beslissing de beste voor je zijn. Jullie naam hiervoor is: De School van de Harde Klappen.  
We zullen het even over het “Hoe” hebben. Werkelijk ieder van jullie kan de boodschap ontvangen en krijgt die ook. Sommigen van jullie zijn gevoelig genoeg om te ‘zien’. Sommigen van jullie kunnen ‘horen’. Sommigen van jullie kunnen voelen dat we je energie toesturen. Maar zelfs wanneer al die dingen niet beschikbaar zijn, gebruiken we omstandigheden, synchroniciteit en meer. Dus, zelfs wanneer jullie enkele van de bovengenoemde nastreven, ben er maar gerust op dat we doorkomen bij ieder van jullie die vraagt en graag een antwoord wil ontvangen.
Welnu, laten we, indien we mogen, wat dieper ingaan op het “Waarom”. Wat is onze agenda, ons doel? Wanneer jullie ons al een tijdje gevolgd hebben zullen jullie hebben gemerkt, dat we altijd spreken over jullie goddelijke aard. Wij spreken altijd over de kracht die jullie vasthouden – en niet geleerd hebben om te gebruiken. We spreken altijd over het optillen van jullie bewustzijn hetgeen nu gaande is. Dat is nu ons doel hierin, dat is onze agenda.
Jullie hebben een taak van monumentale omvang op je genomen. Een korte tijd geleden stonden de kansen niet echt in jullie voordeel. En toch gingen jullie door, telkens weer, om feitelijk de lat hoger te leggen, zoals jullie dat zouden zeggen. En jullie hebben bereikt wat jullie gedaan hebben met veel minder chaos en verlies aan levens dan was voorzien. Waarschijnlijk zullen jullie terug zijn aan deze kant voordat jullie de verbazingwekkende omvang van wat jullie in staat waren om te doen, echt kunnen zien. In jullie termen, jullie zijn ‘de grondtroepen’ en wij zijn ‘het logistieke commando’. Maar we hebben ook de rol aangenomen van cheerleaders en organisatoren van luide aanmoedigingen.  
We hebben nu dus alle “W” vragen behandeld. We doen dit van tijd tot tijd en zullen dit waarschijnlijk weer doen. Zoals altijd is ons doel in deze tijd om te benadrukken, nogmaals, hoe zeer belangrijk ieder van jullie is en om jullie te vertellen dat jullie nooit, nooit alleen zijn.
Nog een klein onderwerp. Wij zijn dichterbij dan jullie denken, maar we kunnen niet handelen zonder dat jullie dat vragen. Dus, in het volle weten van die waarheid, vraag. Vraag hardop wanneer dat mogelijk is. Praat met ons. Voor velen van jullie lijken dit eenrichtingsgesprekken te zijn. Maar ben er van verzekerd dat dit niet zo is. Ben attent op antwoorden in vele vormen.
Goedendag.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra