De Raad – Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Hoe? Deel 1– 23 Januari 2020 / Ron Head

De Raad
Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Hoe?  Deel 1
23 Januari 2020 / Ron Head
Dit is een heruitgave van iets dat ik vanmorgen vond in een oud bestand. Er is een deel 2 dat ik morgen opnieuw zal plaatsen. Ik hoop dat jullie deze interessant vinden.
Wij hebben er meer dan eens over gesproken en uitgelegd wie wij zijn. Sommigen hebben de voorkeur om namen aan dit soort boodschappen te plakken. We begrijpen dat. Maar jullie hebben onze boodschappen nu al enkele jaren gelezen als zijnde De Raad. Waarom is dat?
Laat ons allereerst zeggen dat velen die in deze raad zitten geen namen hebben en er ook geen behoefte aan hebben. En dan is er ook het feit dat zelfs op jullie planeet de wezens die zitting hebben in deze raad in vele talen en via veel namen bekend zijn. Jullie zijn niet gewend om in zulke termen te denken, maar desondanks is het waar. En bovendien, jullie gaven ons deze namen toen jullie dachten het centrum van een universum te zijn terwijl jullie geen idee hadden van de uitgebreidheid er van. Welnu, wanneer jullie beseffen dat een grenzeloos universum wemelt van leven, hebben jullie dan het idee dat die namen dan overal hetzelfde blijven? Natuurlijk zullen we hen beantwoorden. Maar we zouden jullie uitgebreidere concepten willen laten overdenken. En dus, toen ons kanaal naar ons begon te verwijzen als De Raad, vonden we dat gepast. Dat is de “Wie” in de kop hierboven.

Welnu, wat betreft de “Wat” in de kop. Wat is deze Raad? Jullie hebben weet van veel raden. Inderdaad, er zijn er veel. Sommigen houden toezicht op sterrensystemen. Sommigen houden toezicht op melkwegen. En jullie kunnen de omvang van multi-dimensionale multiversa niet doorgronden. In het geval van deze raad zijn we gedefinieerd door ons doel. Als dusdanig zal dit antwoord ook het “Waarom” beantwoorden. 

Terwijl iedere entiteit een deel van zichzelf in een fysiek leven uitstuurt, wordt het door ons gekend en dat bij de geboorte bepaalde karaktereigenschappen, talenten enz. nodig zullen zijn om de doelen van de entiteit te verwezenlijken en ze zijn in haar structuur opgenomen. Maar de herinnering die ze vasthoudt aan het niet-fysieke zal, indien dit het leven zoals dat gepland is zal hinderen, voor het geheugen van het nieuwe leven worden versluierd. Dit is niet altijd noodzakelijk. Jullie kennen mogelijk mensen die nogal wat herinnering hebben aan dingen in het hiernamaals, of daar boven of hoe jullie daar ook aan denken. Wij zouden zeggen dat het voor hen overeenkomt  met hun levensdoel.
Maar we weten ook dat het leven in een lichaam nou niet precies een makkie is. Zelfs wanneer men niet in een lichaam is, heeft men toegang tot begeleiding en onderwijs. Hoe zou dit dan aan jullie daar geweigerd kunnen worden? En dus is het ons doel om alle informatie en begeleiding te leveren die ieder in staat is om te accepteren wanneer die nodig is.
Hoe wordt dit tot stand gebracht? De meest algemene manier is door jullie te ontmoeten in je slaapcycli. Wij zijn in staat om met velen een dialoog te voeren tijdens hun meditaties. En sommigen horen ons vaker dan alleen dan. Er is niemand die zichzelf niet tot dit niveau kan ontwikkelen, maar wij gebruiken alles wat jullie van ons nodig hebben om te gebruiken. Wanneer het voor jullie nodig is dat we met jullie spreken tijdens de slaap, dan krijgen jullie toch wat je nodig hebt. Wij geven informatie en begeleiding. We nemen geen beslissingen voor jullie. Jullie zijn dus volledig vrij om “fouten te maken” zoals jullie dat noemen. Wij zouden zeggen dat jullie dat nooit doen. Jullie hebben alleen maar ervaringen die jullie uit je repertoire zouden willen verwijderen. Wanneer jullie zouden weten hoe te leven zonder zulke ervaringen, dan had jullie hogere zelf je niet op dit avontuur hoeven te sturen.      
Dat brengt ons terug naar de vraag wie er in deze raad zit. Weet je, jullie zitten in deze raad. Tenminste jullie hogere zelf, die in zijn wezen wel duizenden van zo’n ervaringen kan hebben, zit hier. Zijn jullie begeleiders hier? Absoluut wel! Zijn jullie “andere zelven” hier? Ja. Engelen? Ja. Meester leraren? Ja. Hogere wezens waarvan jullie geen idee hebben dat ze bestaan? Ja. In beginsel, wat wij zeggen is dat, wanneer jullie behoefte hebben om iets te weten, dan zal jullie de gepaste kennis worden aangeleverd.
We zullen de volgende keer doorgaan met de vraag “Wanneer”.

Wordt vervolgd
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra