De Raad – Werkelijkheid – 28 Februari 2020 / Ron Head

De Raad
Werkelijkheid
28 Februari 2020 / Ron Head
Is jullie verteld dat je de werkelijkheid onder ogen moet zien? Of dat jullie de werkelijkheid moeten zien?  Of dat jullie je greep op de werkelijkheid zijn kwijtgeraakt? Natuurlijk, diegenen die jullie dit vertelden veronderstelden dat zij grip op de werkelijkheid hadden en jullie hadden dat niet. Laten we deze werkelijkheid, die sommigen denken te hebben, eens onderzoeken.
Als voorbeeld, stel je voor je bent met een vriend in een warenhuis aan het winkelen. Wanneer jullie naar buiten, de zon inlopen, zien jullie een moeder met zoon vanaf een vijver in het park vandaan komen. De jongen heeft een stralende glimlach. Toen jullie in het warenhuis waren kreeg jullie werkelijkheid hier niets van mee. Het is mogelijk dat jullie werkelijkheid de moeder en de zoon helemaal niet bevatte. Zelfs nu hebben jullie geen idee wat de jongen gezien heeft wat hem zo opgewonden deed zijn. Jullie weten niet wat er zich in de vijver bevindt. Jullie weten niet hoeveel auto’s er voorbij reden terwijl jullie aan het winkelen waren. Jullie weten niet hoeveel eekhoorntjes er in het park zitten en waar elk er van is. Kort gezegd, van alles wat werkelijkheid is hebben jullie een uiterst beperkt weten.   
Laten we eens even kijken naar een nog kleinere werkelijkheid. Hoe vaak in de voorbije paar momenten hebben jullie je hart laten kloppen of haar kloppen opgemerkt? Hoe vaak heb je in de afgelopen twee minuten adem gehaald? Regelen jullie je spijsvertering van het laatste voedsel dat jullie gegeten hebben? Zijn jullie er zeker van dat de nieuwe cellen die jullie op dit moment aanmaken gezond zijn? Welke oude cellen  hebben jullie uitgekozen om te vervangen?

Weet de persoon, die jullie heeft aanbevolen om de werkelijkheid onder ogen te zien, hier ook maar iets van af? Hebben ze ook maar enige kennis over wat het beste voor jullie is, of sporen ze jullie aan om hun meningen te geloven, omdat ze willen dat hun overtuigingen worden verstevigd? Want, zien jullie, wanneer jullie gelijk hebben, dan moeten zij ongelijk hebben. Dat is niet noodzakelijkerwijs waar, maar voor hen zou dat zo kunnen zijn.

Zelfs wanneer jullie mensen de enige bewuste wezens binnen het universum zouden zijn, wij verzekeren jullie dat dit niet het geval is, zouden alle waarnemingen van jullie zintuigen samengevoegd in één ‘werkelijkheid’ nog niet het begin vormen van het kennen van jullie eigen wereld, laat staan een zonnestelsel, een melkweg, een miljard melkwegen.  
Dus, waarop zouden jullie je eigen overtuigingen wensen te baseren? Zouden wij mogen aanbieden dat jullie enige waarheid, de waarheid waarop jullie kunnen vertrouwen, jullie eigen ervaring is en dat wat jullie kunnen weten in je eigen hart. Jullie verstand kan worden misleid. Maar, in de veronderstelling dat jullie echt in contact zijn met je eigen diepste zelf, zal je hart dat niet worden. Dat is, toegegeven, een nogal grote veronderstelling.
Maar dat innerlijke weten is precies waar dit ‘grote ontwaken’ over gaat. Sommigen denken dat het gaat over een grotere kennis van politiek en over maatschappelijke of financiële feiten. Dat is niet zo. Al die dingen zijn veranderd en zullen doorgaan te veranderen. Wanneer er een onveranderlijke werkelijkheid bestaat, dan is het dat verandering plaats vindt. Alles rondom jullie heen zal voorbijgaan.
Wat gaat niet voorbij? Wat gaat niet voorbij? Dat is wat belangrijk is. Want jullie zijn daar een deel van.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra