De Raad – Wat Zijn Jullie Dus? – 23 Augustus 2019 / Ron Head

De Raad
Wat Zijn Jullie Dus?  
23 Augustus 2019 / Ron Head
Dus … wat zijn jullie? Wanneer wij jullie die vraag stellen, wat zullen jullie daarop antwoorden? Waarschijnlijk zullen jullie iets zeggen als “Ik ben mens.” “Ik ben een man.” “Ik ben een vrouw.” “Ik ben leraar.” “Ik ben financieel adviseur.” Begrijpen jullie wat er bedoeld wordt wanneer wij zeggen dat jullie dat geen van allen zijn? Het zijn tijdelijk middelen van belichaming en overlevingsmechanismen. Wanneer jullie een heel eenvoudige keuze maken, kunnen jullie stoppen om leraar te zijn en dan landbouwer of verkoper worden. Wij vertellen jullie dit, of jullie dat nou geloven of niet, jullie zijn niet altijd van hetzelfde geslacht geweest of van hetzelfde ras. Dit zijn allemaal tijdelijke omstandigheden waarvoor jullie hebben beslist om mee te leren.
Zelfs jullie fysicaliteit wordt het beste omschreven als een soort in en uit cyclus. Eén ding … er is één ding over jullie dat altijd waar is geweest. En wat is dat? Het is simpelweg dat jullie, vanaf jullie schepping, een bewust wezen zijn geweest.
Nu weten jullie dat jullie een bewust wezen zijn. In feite gaan jullie er per vergissing van uit dat jullie je op de top van die berg bevinden. Er is niets wat jullie een naam kunnen geven – jullie houden er van om dingen een naam te geven – dat niet een zekere mate van bewustzijn heeft. “Maar hoe zit het dan met een rots?” zeggen jullie. En wij zeggen, ja, zelfs een rots. Zelfs een atoom of een klein deeltje van een atoom heeft een bepaald niveau van bewustzijn. Welnu, het is natuurlijk niet van hetzelfde niveau als dat van jullie. Maar hoe eerder jullie begrijpen dat alles bewust is – en alle bewuste leven heeft gevoel en doel – hoe eerder en sneller jullie zullen vorderen. 

Wat betreft jullie top van de berg, jullie gaan zien dat veel andere soorten in jullie wereld karaktereigenschappen vertonen waarvan het goed zou zijn dat jullie er van leren. Als één voorbeeld geven we jullie de toewijding en de loyaliteit van jullie  hondachtige metgezellen.

Ofschoon jullie nog enorme ruimte hebben om te groeien, is het waar dat jullie van het bewustzijn van je Schepper zijn en jullie hebben een niveau bereikt dat er om smeekt je dat feit te herinneren. Het staat geschreven: “Weten jullie dan niet dat jullie goden zijn?” Gemakshalve niet over nagedacht of over gesproken.
Jullie zijn scheppers. Jullie manifesteren. Jullie beslissen, jullie kiezen. Jullie hebben dat altijd gedaan en jullie zullen dat altijd doen. Dat is wie jullie zijn. Welnu, er zijn miljarden van jullie voor nodig om deze wereld van moment tot moment in haar bestaan te manifesteren. Maar jullie staan hier nooit bij stil. Maar jullie geven jezelf hiervan nooit de eer. Waarom?
Ondanks het feit dat jullie in het verleden anders geleerd is, is het altijd waar dat het feit hiervan erkennen iemand naar een onontkoombaar weten brengt dat jullie verantwoordelijk zijn voor wat jullie zien. We zeiden niet: “de schuld van”. Maar alleen de mensheid kan de menselijke wereld veranderen.      
Wanneer we dus zeggen: “Wie en wat zijn jullie?” bedoelen wij dat jullie mensen de individuele brandpunten van bewustzijn zijn, die deze wereld kunnen, moeten en zullen dienen wanneer deze wil overleven, zoals jullie weten. Ze zal zijn zoals jullie haar scheppen … of zoals jullie haar negeren.
Jullie geschreven woord zegt dat jullie heerschappij werd gegeven. Tot op dit moment, laten we zeggen, hebben jullie dit niet uitgeoefend voor de hoogste doelen. En, jawel, wij zien dat jullie heel lang en op vele manieren zijn misleid. Maar nu is het tijd om je kracht terug te nemen en opnieuw je doel te stellen.
De mensheid is een slapende reus, maar de reus bestaat uit velen die aan het ontwaken zijn. Wanneer zal hij/zij opstaan?
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra