De Raad: – Wat zijn jullie? – 20 oktober 2018 / Ron Head

De Raad:
– Wat zijn jullie? –
20 oktober 2018 / Ron Head
Jarenlang hebben wij via veel kanalen over een groot aantal zaken gesproken, maar deze hebben zich altijd toegespitst op een specifiek onderwerp. We zijn er nooit ver van afgeweken en we zijn er nooit echt diep op ingegaan.
We hebben gesproken over het feit dat jullie allemaal energie wezens zijn. Het was voor jullie geen groot probleem om dat verstandelijk te beseffen.
We hebben gesproken over het feit dat jullie je slechts bewust zijn van een heel klein deel van jullie ware wezen. De meesten van jullie hadden geen probleem met dat punt.
We hebben gesproken over het feit dat jullie, in het kader van de twee bovengenoemde  verklaringen, een facet, een gezicht, een arm indien gewenst, zijn van het Goddelijke Al. De meesten van jullie konden het verstandelijk ook hier mee eens zijn.
In deze geest zouden we kunnen doorgaan, maar wij denken dat jullie het begrijpen. Nu zouden wij jullie er op willen wijzen dat er een diepe kloof bestaat tussen het verstandelijk begrijpen, het zelfs eens zijn met een verklaring of lering en het de onderliggende waarheid van je wezen maken. En daarom ligt het grootste deel van het geschenk van die waarheden onopgeëist bij jullie.
Wij weten wel dat dit niet jullie bedoeling is. Wat het wel is, is het gevolg van het vele levens weghouden van de waarheid voor jullie. Jullie kleinheid en jullie veronderstelde onwaardigheid zijn lange tijd in jullie gehamerd. En wanneer jullie persoonlijke pijn niet gebruikt werd, werden jullie er toe gebracht om naar die van anderen te kijken. Dat waren heel krachtige lessen. En ze gingen maar door.
Maar nu is het tijd. Het is tijd om te begrijpen waar jullie zijn en waar jullie over gaan. Het is tijd om te begrijpen waarom. En bovenal is het tijd om definitief jullie ware identiteit op te eisen. Dit te doen heeft een veel groter effect dan alleen maar jullie eigen leven opnieuw vorm te geven, hetgeen het zal doen. Maar het zal weerkaatsingen teweeg brengen door het hele energieveld van jullie rassen, jullie wereld en veel verder dan de reikwijdte van jullie huidige verbeeldingskracht.
Jullie noemen jezelf graag lichtwerkers, lichtwezens, lichtstrijders en sommigen noemen zichzelf engelen enz. Het zijn er maar weinig die begrijpen wat jullie echt zeggen. Dat is goed, maar het is nu tijd om te doen wat jullie voluit van plan waren om te doen. En het is tijd om door te schuiven van begrijpen en wensen naar weten en zijn. Het is tijd de waarheid van wie jullie zijn op te eisen en te bezitten.
Doe dit welbewust. Doe dit met grote intentie. Doe dit met heel jullie kracht. En doe dit met het begrip dat dit waar is voor ieder van jullie, zelfs voor hen waar jullie het niet mee eens zijn.
Wanneer jullie met dit weten door je leven heen gaan, zal jullie leven niets anders te doen hebben dan te worden wat jullie in liefde zien. Jullie zijn tenslotte – en jullie zijn dat altijd geweest – de scheppers er van. Maar in het verleden hebben jullie anderen toegestaan om er een enorm deel ervan voor jullie te scheppen. Het eenvoudigweg akkoord gaan met wat jullie wordt verteld is één manier waarop dat gebeurt, zien jullie.
Nu zouden we willen dat jullie de kracht van wat jullie zijn opeisen en begin jezelf te kennen als die kracht. Het is tijd.
Vertaald door Sjra